Postulaty

Tytuł Poparcie Utworzono
Zniesienie obowiązku szkolnego

Wydaje się, że to jedna z przyczyn wielu problemów w systemie edukacji. Niech się uczy ten, kto chce.

2 weeks ago
Żadnego Żyda

Według zasady przejrzystości trzeba popierać Polaków, ujawniać Żydów. Wymagać od kandydatów podawania narodowości i wszystkich obywatelstw.

1 week ago
uczciwe 500+

Proponuje uczciwe zasady przyznawania 500+. Stop wspierania patologii oraz nieróbstwa.

2 weeks ago
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU)

Demokracja bezpośrednia, czyli system referendalny - oddolna władza obywateli

1 week ago
System Oceny Pracy Pracowników Budżetówki

Uruchomienie ogólnopolskiego systemu PIK ( Płacę i Kontroluję ). Zgodnie z Art.4 Konstytucji RP Naród sprawuje władzę zwierzchnią. Oceniasz pracę budżetówki.

1 week ago
Podatek przychodowy – jedyna danina

Jedyna przymusowa, a zarazem prosta składka na rzecz państwa wymagana od obywatela.

6 days ago
Wprowadzenie rządów prezydenckich

Wprowadzenie rządów prezydenckich i wybranie na prezydenta uczciwego człowieka jest niezbędne dla dokonania naprawy Polski.

1 week ago
Losowanie reprezentantów

Losowanie 5 pierwszych miejsc na listę kandydatów. Przy kalkulacji przekroczenia progu wyborczego, szansę na wybór realnie ma tylko pierwsza osoba na liście.

1 week ago
Urzędnicy

Sfrustrowany urzędnik to nie dobry urzędnik

1 week ago
System głosowania

Sposób głosowań zabezpieczający przed nielegalnymi głosami oraz umożliwiający sprawdzenie wyborcy, czy jego głos został zaliczony do puli właściwego kandydata

1 week ago
Policja Municypalna

Jestem za tym aby zamiast Policji krajowej była Policja Municypalna powoływana przez Radę Gminy oraz jej komendantem była by osoba wybierana przez funkcjonarius

6 days ago
Demokratyczna Telewizja Publiczna

Przydział czasu antenowego w TVP zgodnie z życzeniem obywateli.

5 days ago
Dobrowolna emerytura

Składki emerytalne na depozyt w złocie.

4 days ago
Jawność wymiaru sprawiedliwości

Jawne zgłoszenia z treścią oskarżenia, przebieg sprawy oraz wyrok z uzasadnieniem.

2 days ago