Postulaty

Tytuł Poparcie Utworzono
Żadnego Żyda

Według zasady przejrzystości trzeba popierać Polaków, ujawniać Żydów. Wymagać od kandydatów podawania narodowości i wszystkich obywatelstw.

2 months ago
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU)

Demokracja bezpośrednia, czyli system referendalny - oddolna władza obywateli

2 months ago
#WIR Weto Inicjatywa Referendum

#WIR Podstawa wprowadzenia demokracji oddolnej i postulatów ze strony 1polska to: - weto ludowe - inicjatywa ustawodawcza - referendum obligatoryjne bezprogowe

1 month ago
o likwidację nadajników mikrofal. z pobliża ludzi

W trosce o stan zdrowia Polaków żądamy likwidacji stacji bazowych GSM, radarów i innych źródeł sztucznego pola mikrofalowego z pobliża miejsc przebywania ludzi.

1 month ago
Bezpieczne zasoby naturalne oraz ich eksploatacja

Pilnie zatrzymać sprzedaż koncesji na poszukiwanie kopalin i zmiana prawa w zakresie automatycznego udzielenia koncesji na wydobycie w przypadku odkrycia złoża.

1 month ago
uczciwe 500+

Proponuje uczciwe zasady przyznawania 500+. Stop wspierania patologii oraz nieróbstwa.

2 months ago
Zniesienie obowiązku szkolnego

Wydaje się, że to jedna z przyczyn wielu problemów w systemie edukacji. Niech się uczy ten, kto chce.

2 months ago
Demokratyczna Telewizja Publiczna

Przydział czasu antenowego w TVP zgodnie z życzeniem obywateli.

1 month ago
System Oceny Pracy Pracowników Budżetówki

Uruchomienie ogólnopolskiego systemu PIK ( Płacę i Kontroluję ). Zgodnie z Art.4 Konstytucji RP Naród sprawuje władzę zwierzchnią. Oceniasz pracę budżetówki.

2 months ago
Wprowadzenie rządów prezydenckich

Wprowadzenie rządów prezydenckich i wybranie na prezydenta uczciwego człowieka jest niezbędne dla dokonania naprawy Polski.

2 months ago
System głosowania

Sposób głosowań zabezpieczający przed nielegalnymi głosami oraz umożliwiający sprawdzenie wyborcy, czy jego głos został zaliczony do puli właściwego kandydata

2 months ago
Nowa Konstytucja.

Nowa Konstytucja. Napisana i zatwierdzona przez pełnoprawnych Suwerenów.

1 month ago
Jawność wymiaru sprawiedliwości

Jawne zgłoszenia z treścią oskarżenia, przebieg sprawy oraz wyrok z uzasadnieniem.

1 month ago
Nadanie podmiotowości Polonii

Ojczyzna jako nasza Matka nie powinna zapominać o swoich dzieciach. Tych co są w domu i tych co wyjechali bo, do domu wszedł intruz i wygnał domowników.

1 month ago
W pełni demokratyczne wybory

Demokratyczny wybór piastujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

1 month ago
Podatek przychodowy – jedyna danina

Jedyna przymusowa, a zarazem prosta składka na rzecz państwa wymagana od obywatela.

2 months ago
Pozbawić praw wyborczych urzędników państwowych

Ze względu na kolesiostwo i zależność finansowo-organizacyjną zgłaszam postulat pozbawienia prawa wyborczego wszystkich którzy otrzymują wypłaty z budżetu.

1 month ago
Odwoływanie nieuczciwych sędziów i prokuratorów

Danie prezydentowi uprawnienia do odwoływania sędziów i prokuratorów jest niezbędne dla naprawienia funkcjonowania sądów i prokuratury.

4 weeks ago
Dobrowolna emerytura

Składki emerytalne na depozyt w złocie.

1 month ago
Geotermia

Skupienie się na energii geotermalnej, której mamy prawie 1000 razy więcej, niż wynosi nasze roczne zapotrzebowanie (NIE dla anergii atomowej).

5 days ago