1. Niedopuszczalne jest tworzenie więcej niż jednego konta użytkownika przez jedną osobę w celu manipulacji głosami.

2. Niedopuszczalne jest posługiwanie się nie swoimi danymi lub nieprawdziwymi danymi podczas dodawania nowego reprezentanta lub edycji reprezentanta.

3. Za posługiwanie się cudzymi (nie swoimi) danymi - w szczególności imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem (zdjęciem twarzy) grozi odpowiedzialność karna.
Będzie to traktowane jak próba podszywania się pod kogoś innego i takie przypadki będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści wulgarnych lub obraźliwych, pornograficznych czy promujących przemoc w jakiejkowiek formie.