Damian Józefczyk

92%
11
1

Okręg wyborczy
Okręg nr 15 - Tarnów
Krótki opis
Mir i Swoboda, czyli wolność z tylko jednym ograniczeniem - ochroną prawa samostanowienia o sobie i swojej prawowitej własności.
Pełny opis
*Świat prawdziwie wolny to świat poszanowania* **prawa** każdego dorosłego człowieka **do stanowienia o samym sobie i swojej prawowitej własności** *(czyli własności pozyskanej bez pogwałcenia tegoż prawa, wliczając nieletnie dzieci). Tylko naruszenie tej zasady powinno podlegać karze, gdyż wszystko inne to przepisy fakultatywne (jak podatki, posiadanie broni, kształcenie dzieci, czy pasy w samochodzie). Dozwolone powinno być zatem wszystko co nie wkracza w prywatność innej osoby (ciała, umysłu, sfery duchowej i prawowitej własności). Jeśli działanie, nawet pośrednio, dotyka osobistego obszaru innej osoby, to musi ona być o tym powiadomiona i zapytana o pozwolenie.* Z wykształcenia i wykonywanego zawodu jestem inżynierem, a swoimi rozważaniami dzielę się przez https://321my.wordpress.com/ustroj/
Data rejestracji
5 months ago
Tagi reprezentanta
Wolność własność demokracja bezpośrednia

Reprezentanci, którym nie ufam: