Henryka Grażyna Mieleszkiewicz

93%
42 3

Krótki opis
Polska Bezpieczna i Przyjazna, Zrozumiałe Prawo... Uwolnić Polską przedsiębiorczość...
Pełny opis
Wierzę, że Polska może być bardziej Bezpieczna i Przyjazna. Polakom bardzo potrzebne są niższe prostsze podatki, Zrozumiałe Prawo... Nasze prawo jest zbyt rozbudowane, zagmatwane. Ludzie gubią się w ustawach i interpretacjach do nich. Nie dba się o najuboższych, chociaż wiele mówi się o pomaganiu. Utrudnia się życie tym, którzy starają się jakoś sobie radzić. W szybkim czasie wyzbyto się majątku narodowego. Zlikwidowano miliony miejsc pracy, ale w to miejsce niewiele powstało nowych. Podobno mieliśmy przestarzałe technologie, ale co to komu przeszkadzało, skoro te zakłady ze swoimi technologiami ponoć przestarzałymi, przynosiły dochód i ludziom i państwu. Jeżeli wymaga się od ludzi opłat i danin w gotówce, to ludzie powinni mieć możliwość skądś tą gotówkę uzyskać, z pracy lub z pomocy państwowej, skoro tej pracy nie ma dla wszystkich, ale wszyscy chcą, i mają do tego prawo, by żyć. Nie możemy dłużej tolerować niekompetencji, nieudolności, złej woli. Bardzo chciałabym wiele rzeczy zmienić na lepsze. Wierzę, że wspólnymi siłami można to zrobić. Mam wizję innej, lepszej Polski. Popieram starania innych ludzi z dobrymi pomysłami. Czasu zostało niewiele. Należało by spieszyć się z wdrażaniem dobrych pomysłów, należy się to nam i następnym pokoleniom jak psu buda. Z wykształcenia - plastyk, artysta, ekonomista, utrzymuję się dzięki prywatnej inicjatywie, kocham wieś i zgiełk miasta. Mam wszechstronne zainteresowania, Moją pasją jest zgłębianie tajemnych zakątków historii, wszelkich tajemnic, więcej na www.facebook.com/grazyna.nomenomen Czym jest Unia Europejska - Zachodni Komunizm Międzynarodowy - antyNarodowy - z deszczu pod rynnę... [Zachodni Komunizm antyNarodowy](http://www.youtube.com/watch?v=5Q3ZSJzmA9A) "Altierro Spinelli" - został w 1941 roku współautorem "Manifestu na rzecz Europy wolnej i zjednoczonej", który stał się jednym z dokumentów ideowych "integracji europejskiej". W wyniku konferencji w Mesynie w 1955, Paul-Henri Spaak został powołany na przewodniczącego komisji przygotowawczej (komitet Spaaka), odpowiedzialnej za przygotowanie raportu na temat stworzenia europejskiego wspólnego rynku. Raport Spaaka stanowił podstawę do dalszego rozwoju i został przyjęty na konferencji w Wenecji (29 i 30 maja 1956 r.), gdzie podjęto decyzję o zorganizowaniu konferencji międzyrządowej. Raport stał się kamieniem węgielnym Konferencji Międzyrządowej w sprawie Wspólnego Rynku i Euratomu w Val Duchesse w 1956 roku. Celem Euratomu było wspieranie współpracy w dziedzinie energii jądrowej, w tamtym czasie bardzo popularnej i rewolucyjnej dziedzinie, a nadrzędnym celem EWG zostałoby stworzenie pełnej unii celnej między członkami wspólnoty. Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych - podpisano: przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce na Kapitolu w Rzymie. Pierwsza z umów (w latach 1958-1992) nosiła nazwę Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) przekształcił EWG we Wspólnotę Europejską, w związku z czym dokument ten otrzymał nazwę Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Obecną nazwę: (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) nadał dokumentowi Traktat lizboński. Drugą umową był podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Oba te traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958. W skład Traktatów Rzymskich weszła umowa w sprawie wspólnych instytucji i ich kompetencji. Na mocy jej postanowień powołano m.in. Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne – jedno dla trzech wspólnot (EWWiS, EWG i Euratomu). Liczba jego członków wyniosła 142 wobec 78-osobowego Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Członkowie Zgromadzenia byli w dalszym ciągu delegowani przez poszczególne parlamenty krajowe, choć wprowadzone zostały postanowienia umożliwiające bezpośredni wybór przedstawicieli (wdrożono je jednak dopiero w 1979 roku). Po referendum w sprawie Brexitu spotyka się trzech unijnych przywódców: Merkel (kanclerz - Niemcy), Renzi (premier - Włochy), Holland (prezydent - Francja) na wyspie Ventotene na Morzu Tyrreńskim, w 30 rocznicę śmierci Spinellego. W miejscu, gdzie w faszystowskim więzieniu Spinelli stał się współautorem podręcznika ideowego Unii Europejskiej, unijni przywódcy spotykają się nie po raz pierwszy. Złożyli tam kwiaty na jego grobie w umijnych kolorach - zółtym i niebieskim. Jeżeli osoba Spinellego jest tak wazna dla przywódców UE, to dlaczego o nim tak mało się mówi? Co to za dzieło? A propos... Losy naszego kraju nie odmieniły się w roku 1989. Dopiero dziś rozgrywa się przyszłość Polski! [Marian Kowalski dodał nowy film...](https://www.facebook.com/Kowalski.Marian/videos/1240914426013122/) https://www.facebook.com/Kowalski.Marian/videos/1240914426013122/
Data rejestracji
Tagi reprezentanta
 Okr_24_Białystok