Mariusz Grabas

56%
5 4

Krótki opis
http://7777777blog.wordpress.com
Pełny opis
**Takie referendum rozwiąże obecnie najpilniejszą sprawę dla Polski, umożliwi napisanie przez Naród dobrego prawa i pozwoli rozwiązywać wszystkie sprawy.** . 1.**Czy Polska w obecnej sytuacji ma zamknąć granice dla obcych imigrantów, NIELEGALNYCH oraz ISLAMISTÓW WYDALIĆ i jak najszybciej sprowadzić wszystkich polskich repatriantów chcących wrócić do Ojczyzny i pomagać im w każdy możliwy sposób?** . 2.**Czy jesteś za zmianą obowiązującego prawa polegającą na zniesieniu możliwości odrzucenia przez organy państwa wniosków o referendum (spełniających konstytucyjny wymóg minimalnej ilości podpisów)?** . 3.**Czy mieszkańcy danego rejonu mają mieć prawo wyboru swojego reprezentanta spośród siebie i by to stało się możliwe, czy jesteś za całkowitym usunięciem progów wyborczych dla obywateli Polski?** . 4.**Czy za szkodliwe lub niezgodne z prawem decyzje urzędnicy państwowi (posłowie, funkcjonariusze, sędziowie, prokuratorzy, lekarze, Prezydent RP itd.) mają ponosić odpowiedzialność majątkową, a nawet karną?** . 5.**Czy należy okresowo rozliczać władze z działalności i móc je odwoływać?** . 6.**Czy wprowadzić instytucję referendum internetowego przy pozostawionej, ale zredukowanej ilościowo dotychczasowej możliwości głosowania w lokalach wyborczych?** . 7.**Czy wprowadzić wymóg decydowania poprzez referenda o istotnych dla rejonu lub/i kraju sprawach (w tym również decydowania o treści i ważności ustaw z Konstytucją włącznie)?**
Data rejestracji
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta