Teofil Trybura

95%
18 1

Krótki opis
nauczyciel języka niemieckiego, historyk, założyciel Stowarzyszenia Kutno Plus, absolwent UŁ, w wyborach samorządowych kandydat na Prezydenta Miasta Kutno.
Pełny opis
lat 44, żonaty, dwoje dzieci, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół w Gołębiewku, historyk, założyciel Stowarzyszenia Kutno Plus, inicjator szeregu wniosków do organów samorządowych m.in. dotyczącej inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców Kutna, publikacji umów cywilnoprawnych zawieranych przez samorząd, publikacji protokołów obrad i wielu innych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Podchorążych w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kupieckiej w Zgierzu oraz Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, dyplom znajomości języka niemieckiego wydany przez Uniwersytet im. Ludwiga Maksymiliana w Monachium, certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2. W 2008 roku pełnił funkcję wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi. W przeszłości bezprawnie zwolniony z pracy i po wieloletniej batalii sądowej wygrał prawomocnie wszystkie procesy, które toczył z byłym pracodawcą. W 2010 roku doprowadził do uchylenia uchwały Rady Miasta Kutno przez Wojewodę Łódzkiego. Za swoją bezkompromisową postawę pomawiany przez urzędników samorządowych. Aktywny społecznie i nie godzący się na krzywdę ludzką. W 2011 roku zaprotestował przeciwko przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego czyli faktycznej prywatyzacji szpitala; jego wezwanie do usunięcia interesu prawnego w postaci uchylenia uchwały Rady Powiatu zostało odrzucone przez wszystkich radnych zarówno obecnej koalicji, jak i opozycji. W 2012 roku aktywnie zaangażował się w wyjaśnienie sprawy afery mieszkaniowej w mieście - wystosował m.in. do Rady Miasta w Kutnie wniosek o zwrot mieszkań, które zostały przyznane z naruszeniem procedur oraz ukarania winnych nieprawidłowości. W pracy zawodowej uzyskał szereg sukcesów - był wielokrotnie nagradzany. W 2013 roku uczestniczył w tygodniowym seminarium szkoleniowym organizowanym przez rząd Badenii-Wirtembergii we Freiburgu w Niemczech oraz spotkaniach w Radzie Europy w Strassburgu. W ostatnich wyborach samorządowych kandydat na Prezydenta Miasta Kutno.
Data rejestracji
Tagi reprezentanta
 Okr_11_Sieradz

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak