Noel Alijah Sundmann

33%
2
4

Okręg wyborczy
Okręg nr 8 - Zielona Góra
Krótki opis
Popieram chrześcijańską monarchię, dopuszczam także demokrację oddolną. Uznaję konieczność moralnej i duchowej odnowy Kościoła oraz odbudowy Królestwa Polskiego
Pełny opis
Uważam, że największym dziś problemem z jakim musi zmierzyć się Polska jest upadek moralny społeczeństwa. Roztrzygnięcia zasadniczych kwestii moralnych są sprawą najwyższej wagi i to one ostatecznie zadecydują w jakim kierunku będzie zmierzać nasz kraj, zdecydują o jego przyszłym losie, o powodzeniu i funkcjonowaniu. Polska stoi dziś zatem przed największym wyzwaniem jakim jest konieczność społecznej odnowy moralnej. Pomocnym w dziele tej odnowy może okazać się Kodeks Prawa Moralnego: Link do Kodeksu: [enter link description here](https://kodeksprawamoralnego.pl.tl) ? Kodeks ten pomoże zlikwidować absurdy prawne, wpłynąć na zmienę mentalności naszego narodu oraz przywrócić Polsce normalność w tym i Koronę Królewską. Stanowi on niejako fundament do budowy państwa prawa wyznaczając mu kierunek polityczny i społeczny. ? Polska była silna tylko wtedy, kiedy była monarchią. Nie ma chrześcijańskiej moralności bez króla, który jest jej gwarantem, gwarantem chrześcijańskiego ładu społecznego. Na dzień dzisiejszy, od 2016 roku Królem Polski jest Jego Wysokość Wojciech Edward Leszczyński, sukcesor Króla Jana Kazimierza. Tak jak Kościół jest strukturą hierarchiczną będąc doskonałym modelem struktury społecznej, taką też winna być i struktura państwa, której głową jest Król. Dlatego wszyscy Polacy jako cały naród, winniśmy uznać Jego autorytet i zwierzchnictwo nad sobą. Nim jednak to się stanie, wcześniej uznać winniśmy także autorytet Jego Ekscelencji Jana Zbigniewa hrabiego Potockiego, legalnego Prezydenta II RP, który urząd swój pełni dziś na mocy istniejącej i prawnie obowiązującej konstytucji kwietniowej z 1935 roku, uzbrajającej władzę prezydenta w iście królewskie prerogatywy. Druga Rzeczpospolita może zatem, a wręcz powinna być formą przejściową na drodze remonarchizacji Polski, czego uwieńczeniem ostatecznie może być Królestwo Polskie poddane wszak odwiecznej władzy Króla Królów. ? Zapraszam do zapoznania się z treścią tego kodeksu jako podstawy naszego programu: https://KodeksPrawaMoralnego.pl.tl
Data rejestracji
4 lata temu
Tagi reprezentanta
Kodeks moralne Noel Sundmann monarchia król program patriotyzm prawo Polska

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak