Polityka prywatności


1Polska.pl jest prywatną, niekomercyjną stroną o charakterze społecznym - i powstała "pro publico bono".

1Polska.pl NIE udostępnia (i nie będzie udostępniać) żadnych danych swoich użytkowników innym serwisom ani podmiotom zewnętrznym.

1Polska.pl NIE jest przedsięwzięciem biznesowym, nie ma żadnych partnerów biznesowych i nie przetwarza żadnych danych w celach biznesowych.


Zarejestrowani/zalogowani użytkownicy

(Administratorem danych jest Konrad Daniel)

Rejestracja/zalogowanie (poprzez formularz na stronie lub poprzez konta społecznościowe: google lub facebook) jest dobrowolna ale konieczna aby w pełni korzystać z funkcjonalności strony. Nie jest wymagana aby przeglądać zawartość strony.

Podczas rejestracji użytkownika (utworzenia konta) strona 1Polska.pl potrzebuje i gromadzi następujące dane:
- Adres email,
- Nazwę (Login) użytkownika (wpisaną w formularzu rejestracyjnym lub powiązaną z kontem społecznościowym z którego nastąpiło logowanie),
- Avatar (zdjęcie) użytkownika powiązane z kontem na Google, Facebook'u, lub Gravatar - w zależności od sposobu rejestracji/logowania.

Użytkownicy mają prawo i możliwość usunięcia swojego konta wraz ze swoimi danymi - jeśli zechcą tak zrobić.

Adresy email użytkowników są poufne (wyłącznie do wiadomości administratora) i nie są nigdzie na stronie publikowane ani widoczne.

Podczas logowania zapisywany jest aktualny adres IP logującego się użytkownika.
Żadne dane użytkowników wymienione powyżej nie są publikowane w żadnym miejscu strony 1Polska.pl

Strona 1Polska.pl opiera się na wzajemnym zaufaniu jej użytkowników.

Niedopuszczalne jest tworzenie więcej niż jednego konta użytkownika (multikont) przez jedną i tą samą osobę w celu manipulowania ilością głosów.ReprezentanciKażdy zalogowany użytkownik może zaproponować siebie (i tylko siebie) na reprezentanta.

Robiąc to, jednocześnie oświadcza, że zgadza się na upublicznienie (opublikowanie) na stronie 1Polska.pl swoich danych oraz wszystkich informacji o sobie, które dobrowolnie poda wypełniając formularz dodawania/edycji reprezentanta.
W szczególności dotyczy to jego/jej danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcie twarzy), nr swojego okręgu wyborczego zgodnego z miejscem zamieszkania.

Ponadto wyraża zgodę, na upublicznienie swoich głosów poparcia oddanych poprzez stronę 1Polska.pl jako zalogowany użytkownik (kciuk w górę oraz kciuk w dół przy reprezentantach oraz poparcie dla poszczególnych postulatów).
Informacje o jego głosach poparcia będą widoczne na stronie jego profilu reprezentanta - oraz na stronach poszczególnych postulatów

Każdy reprezentant ma możliwość trwałego usunięcia (skasowania) swojego profilu w dowolnym momencie. (podczas edycji swojego profilu)
Usunięcie swojego konta użytkownika - również skutkuje jednoczesnym usunięciem swojego profilu reprezentanta.

NIEDOPUSZCZALNE jest posługiwanie się nie swoimi lub nieprawdziwymi danymi podczas dodawania profilu reprezentanta.


Strona 1Polska.pl wykorzystuje tzw. widgety innych serwisów internetowych takich jak np.: google, facebook, gravatar - i nie odpowiada w żaden sposób za politykę prywatności ani praktyki tych (zewnętrznych) firm/serwisów internetowych.
Korzysta jedynie z ogólnie dostępnych funkcjonalności społecznościowych tych zewnętrznych serwisów.