Postulaty

Tytuł Poparcie Utworzono
Niższe i prostsze podatki

Trzeba obniżyć i uprościć podatki, trzeba oddać ludziom pieniądze, które zabiera im aparat państwa!

26585
Popieram
9 lat temu
Osobista odpowiedzialność urzędników za błędy

Dzisiaj nikt nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje urzędników i polityków. Trzeba to zmienić - każdy urzędnik powinien odpowiadać za swoje błędy.

23850
Popieram
9 lat temu
Nowa ordynacja wyborcza jest potrzebna

zamiast tej niekonstytucyjnej farsy wyborczej z listami partyjnymi i progiem wyborczym

20580
Popieram
9 lat temu
Likwidacja partyjniactwa - koniec list partyjnych

Bezpośrednie wybory posłów na sejm - likwidacja systemu partyjnego. Dość przedkładania partyjnych interesów nad interes państwa i społeczeństwa.

19630
Popieram
9 lat temu
Wszystkich won - opcja zero

Cała obecna klasa polityczna jest do wymiany i powinna zniknąć z życia publicznego. Dość już ciągle tych samych, nieudolnych i zakłamanych twarzy w sejmie.

19280
Popieram
9 lat temu
Zakaz kreacji pieniądza jako długu przez banki

Trzeba uniemożliwić bankom okradanie ludzi za pomocą mechanizmu kreacji pieniądza bezgotówkowego w systemie bankowym.

18679
Popieram
9 lat temu
Więzienie

więźniowie nie są utrzymywani przez państwo, a sami pracują na swoje utrzymanie!

10996
Popieram
9 lat temu
Zlikwidować ZUS !

Każdy człowiek ma swój rozum i wie najlepiej jak dysponować własnym majątkiem oraz sam może decydować o tym, w jakim wieku przejść na emeryturę.

10906
Popieram
9 lat temu
Jasne i zrozumiałe prawo.

Dziś jest za dużo przepisów prawnych, których nikt normalny nie jest w stanie nawet przeczytać, a gdzie dopiero zrozumieć i przestrzegać.

10558
Popieram
9 lat temu
Kotwica podatkowa

Zakaz, bądź ograniczenie, wydawania przez rząd więcej pieniędzy niż ma

9 lat temu
Zmniejszenie liczby urzędników

Zmniejszenie liczby urzędników do 100 tys na początek.

9 lat temu
Prawo do posiadania broni.

Każdy mężczyzna ma przy sobie narzędzie gwałtu, nie każdy jest gwałcicielem. To samo tyczy się broni. Każdy ma prawo bronić siebie i swoją rodzinę.

9 lat temu
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30,000 zł

3,000 zł to żart jak i obraza dla każdego cięzko pracującego Polaka.

9 lat temu
Dosyć immunitetów!

Ani poseł, ani senator, ani sędzia itd. nie musi być lepszy od przeciętnego Kowalskiego. Dlaczego więc jednych prawo ma chronić, a drugich nie?

9 lat temu
Lasy panstwowe wspolnym dobrem narodowym.

Ochrona lasow panstwowych i panstwowej ziemi przed prywatyzacja.

9 lat temu
Koniec z UE, powrót do EWG

Dość z unijną biurokracją, prawem i obłudą

9 lat temu
Przywrócenie kary śmierci

Najwyższa kara dla morderców

9 lat temu
Reforma systemu edukacji.

Położenie większego nacisku na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekonomii, patriotyzmu i obronności.

9 lat temu
Zastąpienie państwowej służby zdrowia - prywatną

Dosyć niekończącego się czekania do lekarza, koniec z miesięcznymi i rocznymi kolejkami do specjalistów

9 lat temu
Więcej demokracji bezpośredniej -referendów

Chodzi o doprowadzenie do rzeczywistego i pełnego korzystania z narzędzi demokracji bezpośredniej w Rzeczpospolitej Polskiej.

9 lat temu
#WIR Weto Inicjatywa Referendum

#WIR Podstawa wprowadzenia demokracji oddolnej i postulatów ze strony 1polska to: - weto ludowe - inicjatywa ustawodawcza - referendum obligatoryjne bezprogowe

5 lat temu
Żadnego Żyda

Według zasady przejrzystości trzeba popierać Polaków, ujawniać Żydów. Wymagać od kandydatów podawania narodowości i wszystkich obywatelstw.

5 lat temu
Wolność medycznego wyboru

prawo do wolnej i świadomej zgody w kwestii szczepień i innych procedur medycznych oraz społeczna kontrola nad wpływem korporacji farmaceutycznych na....

4 lata temu
o likwidację nadajników mikrofal. z pobliża ludzi

W trosce o stan zdrowia Polaków żądamy likwidacji stacji bazowych GSM, radarów i innych źródeł sztucznego pola mikrofalowego z pobliża miejsc przebywania ludzi.

5 lat temu
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU)

Demokracja bezpośrednia, czyli system referendalny - oddolna władza obywateli

5 lat temu
Bezpieczne zasoby naturalne oraz ich eksploatacja

Pilnie zatrzymać sprzedaż koncesji na poszukiwanie kopalin i zmiana prawa w zakresie automatycznego udzielenia koncesji na wydobycie w przypadku odkrycia złoża.

5 lat temu
Blokada śmiercionośnej technologii 5g

Z dotychczas opublikowanych prac naukowych wiadomo, że sieć 5G stanowi realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

4 lata temu
Nowa Konstytucja.

Nowa Konstytucja. Napisana i zatwierdzona przez pełnoprawnych Suwerenów.

5 lat temu
Geotermia

Skupienie się na energii geotermalnej, której mamy prawie 1000 razy więcej, niż wynosi nasze roczne zapotrzebowanie (NIE dla anergii atomowej).

5 lat temu
Zasoby Narodowe

Zasoby Narodowe są w niezbywalnym zarządzie Suwerenów.

4 lata temu
uczciwe 500+

Proponuje uczciwe zasady przyznawania 500+. Stop wspierania patologii oraz nieróbstwa.

5 lat temu
Zniesienie obowiązku szkolnego

Wydaje się, że to jedna z przyczyn wielu problemów w systemie edukacji. Niech się uczy ten, kto chce.

5 lat temu
Demokratyczna Telewizja Publiczna

Przydział czasu antenowego w TVP zgodnie z życzeniem obywateli.

5 lat temu
Odwoływanie nieuczciwych sędziów i prokuratorów

Danie prezydentowi uprawnienia do odwoływania sędziów i prokuratorów jest niezbędne dla naprawienia funkcjonowania sądów i prokuratury.

5 lat temu
Prawdziwa własność

Likwidacja podatku (inaczej haraczu) od twojego terenu, działki,obszaru,nieruchomości na danej działce na rzecz "Państwa"

4 lata temu
System głosowania

Sposób głosowań zabezpieczający przed nielegalnymi głosami oraz umożliwiający sprawdzenie wyborcy, czy jego głos został zaliczony do puli właściwego kandydata

5 lat temu
Odbudować polską rację stanu.

Odbudować polską rację stanu. Powstrzymać poniżającą ingerencję obcych państw i narodów w wewnętrzne sprawy Polski.

5 lat temu
Jawność wymiaru sprawiedliwości

Jawne zgłoszenia z treścią oskarżenia, przebieg sprawy oraz wyrok z uzasadnieniem.

5 lat temu
System Oceny Pracy Pracowników Budżetówki

Uruchomienie ogólnopolskiego systemu PIK ( Płacę i Kontroluję ). Zgodnie z Art.4 Konstytucji RP Naród sprawuje władzę zwierzchnią. Oceniasz pracę budżetówki.

5 lat temu
Wprowadzenie rządów prezydenckich

Wprowadzenie rządów prezydenckich i wybranie na prezydenta uczciwego człowieka jest niezbędne dla dokonania naprawy Polski.

5 lat temu
Podatek przychodowy – jedyna danina

Jedyna przymusowa, a zarazem prosta składka na rzecz państwa wymagana od obywatela.

5 lat temu
Nadanie podmiotowości Polonii

Ojczyzna jako nasza Matka nie powinna zapominać o swoich dzieciach. Tych co są w domu i tych co wyjechali bo, do domu wszedł intruz i wygnał domowników.

5 lat temu
Pozbawić praw wyborczych urzędników państwowych

Ze względu na kolesiostwo i zależność finansowo-organizacyjną zgłaszam postulat pozbawienia prawa wyborczego wszystkich którzy otrzymują wypłaty z budżetu.

5 lat temu
Dobrowolna emerytura

Składki emerytalne na depozyt w złocie.

5 lat temu
Nowa Ordynacja Wyborcza.

Nowa Ordynacja Wyborcza zalegalizowana przez pełnoprawnych Suwerenów.

5 lat temu
Zakaz ingerencji zewnętrznej w polskie hodowle

Postuluję o wzmocnienie prawa własności tak, aby żaden bandyta z pseudo fundacji pro zwierzęcej nigdy nie miał możliwości wtargnąć na prywatny teren Polaka.

4 lata temu
W pełni demokratyczne wybory

Demokratyczny wybór piastujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

5 lat temu
Transparentność wydatków publicznych

Każdy wydatek publiczny to także podatek lub koszt dla obywatela. Każda wydana złotówka publiczna powinna być publicznie rozliczana.

4 lata temu
Demokracja bezpośrednia

Praktyczna realizacja prawa zagwarantowanego w art.4 p.2 Konstytucji do bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród. Dotyczy to zwłaszcza władzy ustawodawczej

4 lata temu
WODA

Tak roztropnie poczynamy sobie z tak bezcenną substancją, zero dbałości,

4 lata temu
Rodzinne Ogrody Działkowe własnością działkowców

Rozszerzenie przekształcenia we własność nieruchomości posiadanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe na rzecz działkowców

4 lata temu
Uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych

Popieram plan uwłaszczenia Polaków na zasobach naturalnych (ziemia uprawna, lasy, zasoby wodne) i złożach surowców, przedstawiany przez inż. K. Tytko i OKOPZN

4 lata temu
Przywrócenie monarchii w Polsce

Polska była silna tylko wtedy, kiedy była monarchią. Nie ma chrześcijańskiej moralności bez króla, który jest gwarantem chrześcijańskiego ładu społecznego.

4 lata temu
Przywrócenie prawa do uboju na gospodarstwach

Od tysięcy lat, odkąd ludzie hodują zwierzęta, było to rzeczą całkowicie naturalną i normalną, że chowano na gospodarstwach i ubijano samodzielnie zwierzęta.

4 lata temu
Równe emerytury dla wszystkich emerytów

Wprowadzenie jednakowej emerytury dla wszystkich obywateli, którzy osiągnęli wiek emerytalny oraz jednakowej renty dla wszystkich rencistów.

5 lat temu
Losowanie jako sposób technicznego układania listy

Losowanie dotyczy tylko kolejności na liście wyborczej. To najlepszy sposób na bezkonfliktowe umieszczenie kandydatów gdy tworzy się nowy ruch z nowych ludzi.

5 lat temu
Wyłączenie spod egzekucji komorniczych emerytur i

Emerytura czy renta nie jest dochodem w ścisłym tego słowa znaczeniu lecz nagrodą za wieloletnią pracę, często wykonywaną z narażeniem zdrowia a nawet życia.

4 lata temu
Aktywność obywatelska i społeczna

Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywateli i obywatelek oraz rozwijania potencjału społeczeństwa

4 lata temu
Urzędnicy

Sfrustrowany urzędnik to nie dobry urzędnik

5 lat temu
Policja Municypalna

Jestem za tym aby zamiast Policji krajowej była Policja Municypalna powoływana przez Radę Gminy oraz jej komendantem była by osoba wybierana przez funkcjonarius

5 lat temu
25) FILMY ze spotkań i konfrontacji reprezentantów

Okr.25 Gdańsk - Nagrania VIDEO z otwartych spotkań i konfrontacji reprezentantów 1Polska w okręgu 25.

5 lat temu
19) FILMY ze spotkań i konfrontacji reprezentantów

Okr.19 Warszawa - Nagrania VIDEO z otwartych spotkań i konfrontacji reprezentantów 1Polska w okręgu 19.

5 lat temu
1200 zł dla zarzadu

Przedsiębiorstwa państwowe muszą być dobrze zarządzane. Dlatego trzeba dobrze dobrać ludzi. Nic tak nie motywuje jak zarobek. Dlatego trzeba postawić zaporę

5 lat temu
Nowy Parlament.

Nowy Parlament wybrany przez pełnoprawnych Suwerenów.

5 lat temu
Polski Fundusz Narodowy

Utworzenie funduszu zasilanego z dobrowolnych składek obywateli jak również z innych źródeł, pozwalającego na repolonizację przedsiębiorstw, banków etc.

4 lata temu
Równe traktowanie, równe szanse, solidarne państwo

Wszyscy powinni mieć równe szanse i być tak samo traktowani bez względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, sprawność fizyczną i wyznanie.

4 lata temu
Likwidacja Powiatowych Urzędów Pracy

PUP - miał racje bytu 20-30 lat temu kiedy bezrobocie sięgało 20 procent i nie było dostępu do środków masowego przekazu.

4 lata temu
Losowanie reprezentantów

Losowanie 5 pierwszych miejsc na listę kandydatów. Przy kalkulacji przekroczenia progu wyborczego, szansę na wybór realnie ma tylko pierwsza osoba na liście.

5 lat temu
Kompetencje Senatu

Sejm i Senat to dwie izby parlamentu o tych samych kompetencjach.

5 lat temu
Fundamentalne zasady polityki i administracji

Podstawowe zasady, które powinny stanowić odniesienie dla prawa stanowionego. Powinny być umieszczone w preambule Konstytucji.

4 lata temu
Kary sądowe łączone wyroki za zbrodnie

Każda zbrodnia powinna być karana osobno i dolicza do wspólnego wyniku

4 lata temu
Kara grzywny za nazwanie Polaka faszystą!

Postuluję o karę grzywny w wysokości 5000 zł dla sprawcy za nazwanie Polaka faszystą oraz automatyczne zadośćuczynienie dla poszkodowanego w kwocie 10.000 zł.

4 lata temu
Kara grzywny za nazwanie Polaka faszystą

Postuluję o karę grzywny w wysokości 5000 zł dla sprawcy za nazwanie Polaka faszystą oraz automatyczne zadośćuczynienie dla poszkodowanego w kwocie 10.000 zł.

4 lata temu
Eko-Protekcjonistyczny Minarchizm

Uzasadniony jest rząd minimalny, ograniczony do wąskiego zakresu obowiązków ochrony przed przemocą, kradzieżą, oszustwem, nadzoru nad przestrzeganiem umów, itp.

4 lata temu
Jak podkładka pod piwo: 3 % podatku obrotowego

Okrągłe jak podkładka pod piwo: 3 procenty podatku obrotowego dla firm i właścicieli nieruchomości, bez wyjątków.

5 lat temu
13) FILMY ze spotkań i konfrontacji reprezentantów

Okr.13 Kraków - Nagrania VIDEO z otwartych spotkań i konfrontacji reprezentantów 1Polska w okręgu 13

5 lat temu
31) FILMY ze spotkań i konfrontacji reprezentantów

Okr.31 Katowice - Nagrania VIDEO z otwartych spotkań i konfrontacji reprezentantów 1Polska w okręgu 31

5 lat temu
5) FILMY ze spotkań i konfrontacji reprezentantów

Okr.5 Toruń - Nagrania VIDEO z otwartych spotkań i konfrontacji reprezentantów 1Polska w okręgu 5

4 lata temu
Poprawa stosunków polsko-rosyjskich

Jestem za poprawą stosunków polsko-rosyjskich. Rosja jest matką konserwatyzmu.

1 rok temu
Odzyskanie Lwowa

Polska powinna odzyskać Lwów.

1 rok temu
Poprawa stosunków z Białorusią

Paweł Plata, uczeń KLO w Polkowicach, działacz antysystemowy (do niedawna działacz młodzieżówki Antypartii, Klubu Konfederacji WiN, od niedawna członek AgroUnii

1 rok temu