Eko-Protekcjonistyczny Minarchizm

Okręg wyborczy
Okręg nr 41 - Szczecin
Krótki opis
Uzasadniony jest rząd minimalny, ograniczony do wąskiego zakresu obowiązków ochrony przed przemocą, kradzieżą, oszustwem, nadzoru nad przestrzeganiem umów, itp.
Pełny opis
1. Uzasadniony jest rząd minimalny, ograniczony do wąskiego zakresu obowiązków ochrony przed przemocą, kradzieżą, oszustwem, nadzoru nad przestrzeganiem umów, itp. Każdy inny rząd o szerszym wachlarzu uprawnień nie jest uzasadniony, ponieważ będzie łamał prawa obywateli wprowadzając taki, czy inny rodzaj przymusu. Rząd minimalny pobudza i jest właściwy. Z tego wynikają dwie ważne konsekwencje: a) państwo nie może używać swojego aparatu do zmuszania jednych obywateli do pomocy innym obywatelom, b) lub do zabronienia im podejmowania działań dla ich własnego dobra lub bezpieczeństwa. 2. Postuluje się gospodarkę pełnej konkurencji. Jest ona tylko wtedy możliwa do zrealizowania, gdy wszyscy uczestnicy rynku otrzymują możliwość zmieniania reguł gry na rynku. Państwo musi dlatego – poprzez odpowiednio proste ramy prawne – utrzymywać formę rynku (tj. reguły gry, według których można gospodarować), lecz nie planować, czy kierować procesami gospodarczymi; 3. Walka z etatyzmem, tak korporacyjnym jak państwowym; koncept hashgraph 4. Zakaz aktywności korporacji ponadnarodowych w obszarze gospodarczym kraju, czyli protekcjonizm w miejsce obecnego liberalizmu; 5. Elastyczna polityka celna chroniąca wytwórców krajowych, zapewniająca dodatni bilans handlowy (czyli znaczna przewaga eksportu nad importem); 6. Nacjonalizacja systemu bankowego, niezawisła emisja własnej waluty, zakaz lichwy. Reprywatyzacja możliwa jedynie w ręce krajowe. Nie ma wolnego narodu bez własnej waluty i własnego banku centralnego 7. Legalizacja broni palnej dostępnej powszechnie; 8. Nacjonalizacja rozgrabionego majątku w III RP i powtórna reprywatyzacja na drodze publicznych rynkowych licytacji (wtedy elementarnej sprawiedliwości stanie się zadość, względem tych, co weszli w posiadanie mienia państwowo-publicznego na drodze korupcyjnej); 9. Delegalizacja satanistycznych i syjonistycznych organizacji, np. Fundacje G. Sorosa, B’nai B’rith, etc.; 10. Szeroka autonomia dla samorządów gminnych, dzięki której te będą mogły na swoim terenie wprowadzić taki system gospodarczy, jaki jego miejscowi mieszkańcy uznają za stosowny; 11. Zmienić ustrój kraju z obecnej demokracji reprezentacyjnej (pośredniej) na demokrację bezpośrednią, koncept hashgraph. Nie łudźmy się – nie ma polityków, których nie dałoby się kupić lub zastraszyć. 12. Każda gmina powinna mieć swój własny budżet zbierany oddolnie i dopiero część z niego przeznaczać do puli federalnej. Nie jak jest dzisiaj, że to centrala rozdziela do gmin środki finansowe; 13. W okresie przejściowym istnieje potrzeba sfinansowania zobowiązań emerytalnych i odejście od nich musi być stopniowe. Dlatego tymczasowo zakłada się pozostawienie centralnego niskiego 7% VAT i akcyzy (wystarczą na funkcjonowanie państwa i emerytury). Wszelkie zaś podatki bezpośrednie w jak najkrótszym czasie przekazane zostaną do gestii budżetów lokalnych (włącznie z możliwością wyboru ich formy); 14. Uznanie wagi ekosystemu człowieka jako biologicznie ważnego fundamentu komfortu społecznego; 15. Ograniczenie katolickiej idei antropocentryzmu jako niegodnej człowieka nowoczesnego odpowiedzialnego za stan oraz komfort przyrody ożywionej i nieożywionej wokół niego. 16. Znacjonalizowanie posiadłości KRK (Kościoła Rzymsko-Katolickiego) na terenie Polski, zerwanie wszelkich stosunków z Watykanem i jego agendami. Rozwiązanie wszelkich biurokratycznych struktur wszystkich organizacji religijnych w tym szkolnictwa tegoż, a życie i potrzeby duchowe oraz religijne obywateli przeniesione w obszar ich indywidualnego życia prywatnego. 17. Wyłączenie budownictwa mieszkalnego ze spekulacyjnej gry finansowej banków. Strumienie pożyczek bankowych przekierowane w tworzenie produkcji i usług zamiast w spekulowanie finansami na rynku budownictwa mieszkalnego. Źródło: [https://socjologiakrytyczna.wordpress.com/2017/11/19/eko-minarchizm-manifest/](https://socjologiakrytyczna.wordpress.com/2017/11/19/eko-minarchizm-manifest/)
Utworzono
4 lata temu
Ostatnia modyfikacja
3 lata temu
Tagi
ANARCHIA DECENTRALIZACJA EKOSYSTEM HASHGRAPH JÓZEF BIAŁEK JÓZEF KAMYCKI - RZESZÓW LEK. CZERNIAK LEON XIII MANIFEST MARKSIZM MINARCHIZM PROF. RICHARD WOLFF RERUM NOVARUM SUWERENNY PIENIĄDZ WYDAWNICTWO WEKTORY demokracja bezpośrednia ekologia faszyzm

Reprezentanci popierający ten postulat: