Maciej Krzystek

100%
8
0

Okręg wyborczy
Okręg nr 41 - Szczecin
Krótki opis
Wydawca Biologiczno-Historycznej Socjologii Krytycznej
Pełny opis
Lat 49, socjolog niezależny, edukator społeczny, bloger, były kurator sądowy w Polsce, trener pracy socjalnej (community welfare) w Australii, specjalista w dziedzinie nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Studiował również prawo, ekonomię oraz systemy automatyczne. Na przełomie 2001/2002 r. prowadził badania komunikacji wewnętrznej na grupie pracowników szczecińskiego Oddziału TUiR „Warta” SA. Polski dysydent kulturowy, potomek rycerzy Radwanitów herbu chorągwie. Aktywny obserwator absurdów życia społecznego. Prekursor biologiczno-historycznej socjologii krytycznej. Był członkiem General Social Care Council w Wlk. Brytanii. Od 2004 r. mieszka w Sydnej (Australia), gdzie pracuje jako freelancer dla szeregu lokalnych organizacji non-profit w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych (sustainable community development). Podziela konserwatyzm światopoglądowy jako fundament życia gospodarczego opartego na regulowanym antymonopolowo wolnym rynku, gdzie biurokracja aparatu państwa ograniczona jest do minimum ([eko-minarchizm](https://socjologiakrytyczna.wordpress.com/2017/11/19/eko-minarchizm-manifest/) i społeczna homeostaza). W roku 2011 kandydował do sejmu z ramienia UPR z takimi postulatami: [[https://socjologiakrytyczna.wordpress.com/2011/09/14/wybory-2011-prezentacja-kandydata-do-sejmu-z-okregu-nr-41szczecin-z-ramienia-unii-polityki-realnej-2/](https://socjologiakrytyczna.wordpress.com/2011/09/14/wybory-2011-prezentacja-kandydata-do-sejmu-z-okregu-nr-41szczecin-z-ramienia-unii-polityki-realnej-2/)]
Data rejestracji
5 lat temu
Tagi reprezentanta
paleosocjologia eko-minarchizm demokracja bezpośrednia niezależna socjologia krytyczna nurt biologiczno-historyczny w socjologii