Wojciech Edward Dobrzyński

Okręg wyborczy
Okręg nr 19 - Warszawa
Krótki opis
Założyciel Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. www.niss.org.pl i kanału NaviTY.
Pełny opis
**Spis treści:** 1. O mnie. 2. Ruch Społeczny 3. SZLACHETNE PAŃSTWO PRAWEGO CZŁOWIEKA 4. Narodowy Instytutu Studiów Strategicznych. 5. Jak wygrać, z rządzącym w Polsce, mafijnym systemem? Jak zabrać im nasze pieniądze? 6. Filmy. [![Lista Społeczna 1Polska Wojciech Edward Dobrzyński](https://img.youtube.com/vi/k74c2ZFwSms/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=k74c2ZFwSms "Lista Społeczna 1Polska Wojciech Edward Dobrzyński") [![](https://img.youtube.com/vi/enNgYH5i70k/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=enNgYH5i70k "") * **O mnie.** By small and simple things are great things brought to pass. Jestem zwolennikiem Państwa, które wykazuje wrażliwość na potrzeby poszczególnego człowieka, ułatwia mu życie a nie utrudnia. Każdą decyzję rozważa pod kątem czy będzie przyjazna człowiekowi czy nie, jeśli nie to z jakiego ważnego społecznie powodu. Państwa, które przede wszystkim ufa swoim obywatelom a obywatel ufa Państwu, by nie było konieczne tworzenie specjalnych inicjatyw obywatelskich, patrzących państwu na ręce, a aktywność każdego człowieka skierowana była na wsparcie i wzmocnienie Państwa. Państwo musi mieć jasno zdefiniowane interesy narodowe i rację stanu a obywatel powinien się z nimi identyfikować. Ten sposób myślenia, pro obywatelskiego, przekłada się na wszystkie dziedziny funkcjonowania Państwa od obronności przez służbę zdrowia po kulturę. Popieram główne postulaty 1Polska.pl. **Dodatkowe umiejętności:** 1. Certyfikat z zarządzania projektami w metodyce Prince2 2. Certyfikat z metodyki Zarządzania Ryzykiem w projekcie, M_o_R 3. European Computer Driving License - Skills Card Number: PL - e00100600 4. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa 5. Licencja Maklera Rynku Kontraktów Giełdowych 6. Certificate of Pre-Accession Negotiation Training in the Field of the Common Agricultural Policy **Hobby **1. Instruktor jazdy konnej. 2. Gra na fortepianie Jazz, Blues, Soul. 3. Narty, żeglarstwo. * **RUCH SPOŁECZNY. ** Metody działania. Od czego powinna się zacząć budowa Ruchu Społecznego? Przede wszystkim od integracji wszystkich środowisk anty systemowych oraz otwarcie się na wszystkich pozostałych obywateli. Naszym przeciwnikiem jest te kilka tysięcy osób, które zdradziły, okradały Polskę i Naród a zadaniem odsunięcie ich od władzy. Przeciwnikami nie są ci, którzy na nich głosowali z różnych powodów: z głupoty, nie wiedzy czy były zmanipulowane lub skorumpowane przez system. Trzeba im dać szansę zadośćuczynienia i przyłączenia do nowego. To jest ponad 40% wyborców. Naszą Racją Stanu i Interesem Narodowym jest jedność narodowa Polaków przy różnorodności światopoglądowej i wolności, ograniczanej tylko wtedy, gdy ogranicza wolność innego obywatela lub narusza ważny Interes Narodowy. Należy odbudować u niektórych Polaków, wykastrowany przez system, narodowy instynkt samozachowawczy. Musimy tworzyć Ruch Społeczny nie partię. Ruch Społeczny zorganizowany na zasadach projektowych, to znaczy, przywódca/przywódcy/liderzy wyznaczają główne cele a menagerowie je realizują, tworząc zespoły projektowe, projektują etapy, wyznaczają role i obowiązki, egzekwują realizację powierzonych zadań. Bardzo preferowana przeze mnie jest tzw. organizacja turkusowa, wielu liderów. Takie konstrukcje sparaliżują działania agentury w organizacji, która na pewno na którymś z etapów organizacji Ruch, wkradnie się do jej szeregów. Agentura działająca w Polsce dostała na jeden rozkaz: **Dzielić!** Wszędzie tam, gdzie ludzie zaczynają się organizować ma wprowadzać destrukcję. Jedynym skuteczną metodą eliminacji wrogich działań jest projektowe zarządzanie Ruchem Społecznym. Oczywiście przywódcy, liderzy są odpowiedzialni również za imponderabilia, wartości moralne, Rację Stanu, które głoszą, i są wzorem ich przestrzegania. Menadżer-organizatorzy odpowiedzialni są za dobór odpowiednich narzędzi (np. zarządzenie projektem w metodyce PRINCE 2) , środków i metod dla realizacji wyznaczonych celów. Zapleczem merytorycznym, dla liderów i managerów, może być **Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. ** Dlaczego taka struktura jest tak bardzo ważna? Bo daje nam gwarancję sukcesu i chroni przed wpływami agentury. (Współpracowałem z wieloma przywódcami i żaden tego nie rozumiał. Wręcz obawiał się delegować zadania i obowiązki, bo myślał, że w ten sposób traci władzę w organizacji. A było wręcz odwrotnie. Traci się władze w organizacji… Przez władzę w organizacji rozumiem – zdolności osiągania celów, które przywódca wyznaczył organizacji. Tak wiec traci się władzę w organizacji, gdy zamiast menadżerów tworzą się dwory, koterie, wyznawcy i wielbiciele przywódcy. To jest znakomite pole do miękkiego działania agentury. Działanie miękkie to wszystkiego rodzaju intrygi, waśnie i działania destrukcyjne mające na celu dezintegrację organizacji. Agent judzi, odwraca uwagę od istotnych celów, oferuję atrakcyjną (np. finansową) alternatywę sprzeczną z interesami organizacji. Agent nie angażuje się w konkretne działania, na ogół jest ich tylko krytycznym recenzentem, nie wydaje z siebie żadnych pozytywnych owoców. Po owocach ich poznacie. W przypadku agentury, po ich braku.) Przy konstrukcji projektowej - przywódca i menadżerowie - agencji nie mają szans, bo menadżerowie zdeterminowani na osiągniecie celu, eliminują z organizacji działania bezowocne, bez względu na to czy wynikają z głupoty czy złej woli. Bo realizacja celu jest ich priorytetem. Ruch Społeczny stanie się dopiero wtedy groźna dla obecnego obozu władzy, gdy zacznie skutecznie realizować swoje cele. Z całym szacunkiem do działań ideowych, odczytów, stron internetowych, wieców i manifestacji, zadym, one władzy nie zagrażają, a nawet ją legitymizują. Ta władza pokazuje, jaka to jest demokratyczna, że pozwala na siebie mówić takie okropne rzeczy. Strona internetowa, postulaty, nawet reprezentacji, jeśli nie przerodzą się w realny byt, to jest to wszystko, przez obecną władzę, traktowane jako wentyl bezpieczeństwa, koncesjonowana opozycja. Dopiero działania, realizacja głoszonych celów, te owoce są groźne dla tej władzy i to one mogą te władzę skutecznie usunąć. Teraz stoi przed nami zadanie, powołania sprawnej struktury i menadżerów realizujących poszczególne, wyznaczone przez przywódców i zaakceptowane przez większość cele. Jeśli ten projekt, zrealizujemy profesjonalnie, według powyższych zasad, to sukces murowany. A sukces to zrealizowane cele, które przywrócą godność Państwu i dobrobyt polskiemu Obywatelowi. Aby osiągnąć ten cel, niezbędnym jest zbudowanie, przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, Społecznego Komitetu Wyborczego wraz listą wyborczą utworzoną z osób deklarujących nasze postulaty a wyłonionych w prawyborach, na przykład przy pomocy narzędzia znajdującego się na stronie internetowej 1Polska.pl. Tylko tak utworzony Komitet Społeczny i tak wyłoniona lista wyborcza, będą wiarygodne dla wyborców. Tylko taką listę będzie można wiarygodnie przeciwstawić lisom partyjniackim. Tylko taka lista będzie stanowiła wiarygodną alternatywę dla tego zgniłego sytemu afer, korupcji i bezprawia. Tylko taka lista jest w stanie zmobilizować ten ponad 50% elektorat, który nie chdzi na wybory. Tylko taka lista może uzyskać poparcie społeczne, które da upragnioną większość konstytucyjną i da realną szansę dokonania pozytywnych zmian w Polsce. * **SZLACHETNE PAŃSTWO PRAWEGO CZŁOWIEKA ** * * * Szlachetne Państwo Prawego Człowieka* to takie Państwo, które wykazuje wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, ułatwia mu życie a nie utrudnia. Każdą decyzję rozważa pod kątem czy będzie przyjazna człowiekowi czy nie, jeśli nie to z jakiego ważnego społecznego czy narodowego powodu. Szlachetne Państwo, to Państwo, które przede wszystkim ufa człowiekowi któremu służy, i nad którym sprawuje pieczę, a prawy człowiek ufa Szlachetnemu Państwu. Po łacinie „minister” znaczy „sługa”. Aktywność każdego prawego człowieka skierowana winna być na wsparcie i wzmocnienie Państwa. Szlachetne Państwo ma jasno zdefiniowane Interesy Narodowe i Rację Stanu a prawy człowiek powinien się z tymi interesami i racjami identyfikować. Ten sposób myślenia, o Człowieku, przekłada się na wszystkie dziedziny funkcjonowania Państwa od obronności przez służbę zdrowia po kulturę. * * SZLACHETNE PAŃSTWO A PRZYWÓDZTWO Przywódca, lider to dobry przykład dla każdego prawego człowieka. Ludzie nie potrzebuje krytyki ale wzoru i inspiracji. Przywódca nie wymaga od innego człowieka tego czego sam by nie zrobił. Przywódca w Szlachetnym Państwie, nie dzieli ludzi i rządzi, nie szuka konfliktu, ale dąży do wytworzenia miedzy ludźmi synergii**, przynoszącej obopólne korzyści. Przywódca wie, że ludzie razem mogą zdziałać więcej, niż suma ich indywidualnych potencjałów. Wie jakie zbawcze efekty przynosi synergiczne działanie. Celem Szlachetnego Państwa jest pomaganie ludziom tak, aby mogli sami sobie pomagać. Działać ma tu zasada subsydiarności - jak najwięcej spraw należy rozwiązywać na jak najniższym szczeblu. Szlachetne Państwo, przywódca wdraża, naucza dobrych zasad a ludzie mają rządzić się sami. Państwo ma dawać ludziom wędkę nie rybę. Ludzie nie lubią być do niczego zmuszani, nawet jeśli coś ma być dla ich własnego dobra. Podążą jednak za dobrymi przywódcami. Przywódca w Szlachetnym Państwie jest sługą, nie uważa, że wszystkie dobre pomysły rodzą się tylko w jego głowie. Mile widzi sugestie innych ludzi. Sprawia, że czują, iż odgrywają ważną rolę w podejmowaniu decyzji. Sprawia, iż czują, że realizują własne priorytety, a nie jego. Parafrazując słowa Charlesa Dickensa. Człowiek to mój interes. Dobro człowieka to mój interes. Wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość to wszystko też mój interes. W Szlachetnym Państwie, człowiek jest podmiotem a nie przedmiotem. * * SZLACHETNE PAŃSTWO A UTOPIA Niestety przez wiele lat obrzydzano nam tę piękną ideę dążenia do doskonałości i nadal nas demotywują mówiąc, że to się nie da zrobić, że to utopia. Tego argumentu na ogół używają ludzie, którzy nie chcą lub nie potrafią zmieniać świata na lepszy. Tak mówią ludzie zniewoleni. Nie bójmy się więc wchodzić na ścieżkę, której celem są doskonałe a być może mało realne cele, bo samo wejście na tę ścieżkę jest krokiem do czynienia świata lepszym, do dokonywania w nim pozytywnych zmian, choćby tylko częściowo doskonałych. Nawet jeżeli cel jest trochę utopijny, to rozwiązania prowadzące do tego celu mogą być bardzo realne. Najlepszą miarą prawdziwych osiągnięć jest to, jak blisko jesteśmy tego celu. Człowiek zaczyna umierać z chwilą, kiedy przestaje marzyć. * * SZLACHETNE PAŃSTWO A SŁUŻBA ZDROWIA „Na świecie liczba ludzi pracujących i płacących ubezpieczenie zdrowotne dramatycznie spada, podczas gdy rośnie liczba starzejących się Obywateli. Do 2050 35 procent Europejczyków będzie w wieku powyżej 65 lat”. (S.R.Covey – 3.Rozwiązania). W Polsce szacuje się, że będzie to wyglądało jeszcze gorzej. Osoby starsze, zaniedbywane i schorowane kosztują coraz więcej, a są wstanie dać z siebie coraz mniej, dlatego ciężar utrzymania służby zdrowia , spoczywa na barkach młodych ludzi i staje się coraz większy, bo przez fatalną politykę państwa i olbrzymią emigrację zarobkową, pracujących ludzi w Polsce jest coraz mniej. W Polsce medycyna rozwija się jak w mało którym kraju, mamy wybitnych specjalistów i nie potrafimy tego wykorzystać tam gdzie jest to potrzebne. „Kryzys w służbie zdrowia nie wynika z braku rozwiązań, a z braku synergii dla tych rozwiązań. Prawdziwym wyzwaniem dla służby zdrowia nie jest leczenie chorób, ale im zapobieganie. Problemem naszych czasów nie są epidemie, jak sto lat temu i więcej, bo to załatwiliśmy czystością, profilaktyką i antybiotykami, problemem naszych czasów są choroby cywilizacyjne, cukrzyca, rak, choroby serca, które zbierają ogromne żniwo w ludziach i finansach, choć da się ich łatwo uniknąć przez profilaktykę i zmianę naszych nawyków.” (tamże…) Obecnie mamy do czynienia ze służbą choroby a nie ze służbą zdrowia. Trzeba stworzyć odpowiednie programy motywacyjne (projektu już są), żeby ludzie chcieli dbać o siebie i przestrzegali profilaktyki. Programy te będą znacznie tańsze niż leczenie szpitalne chorego człowieka. Oszczędności przyniesie również mniejsza ilość pacjentów wymagających hospitalizacji. W polskiej służbie zdrowia nie istnieje kryzys wynikający z niedostatku zasobów (pieniędzy) ale przede wszystkim kryzys nieprawidłowego podziału tych zasobów, zbędnych instytucjonalnych, biurokratycznych narośli. Ze względu na mentalność niedoboru, kładziony jest nacisk na leczenie a pomijane jest zapobieganie, co z kolei zwiększa koszty, ludzki ból a nawet utratę życia. Wszelkie mechanizmy są ukierunkowane na pacjentów objawowych (chorych) a nie na zapobieganie chorobom. Efektem są ogromne kolejki w szpitalach, na ostrych dyżurach. To tam powstają największe koszty. Nakładając na to działania drapieżnych koncernów farmaceutycznych, mamy do czynienia nie ze zorganizowaną opieką zdrowotną a bardziej ze zorganizowaną organizacją chorobotwórczą. Istnieją w świecie przykłady prawidłowego rozwiązania tego problemu oraz synergiczne rozwiązania wspomagające prawidłowe funkcjonowanie służby zdrowia. Np. Klinika Normana synergicznie współpracująca z całym stanem Floryda i resztą Świata. [Więcej na ten temat – Stephen R. Covey „The 3rd Alternative”] * * SZLACHETNE PAŃSTWO A WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Obecnie głównym dylematem prawego człowieka mieszkającego w Polsce jest jak podać sąd do sądu a prokuraturę do prokuratury. Wymiar Sprawiedliwości nie jest w Polsce trzecią niezależną władzą. Sądy i prokuratura służą rządzącym jako narzędzie nacisku i represji. Podobnie jak polski totalitaryzm fiskalny, o czy szerzej będzie poniżej. Polski Wymiar Sprawiedliwości wymaga, oprócz lustracji, gruntownej przebudowy. To prawi ludzie powinni wybierać sędziów i prokuratorów, powoływać ich i odwoływać, żadnych immunitetów. Idea Szlachetnego Państwa jest tożsama w tym obszarze z projektem przestawionym w odcinku 50 PodziemnejTV. https://www.youtube.com/watch?v=3hEPZmfaOhg. Zobacz też: KM Księga Mosjasza roz. 29. * * SZLACHETNE PAŃSTWO A SŁUŻBY SPECJALNE Dlaczego ośmielam się wypowiadać na temat służb specjalnych i agentury? Byłem poszkodowanym i oskarżycielem posiłkowym w procesie pułkownika Lesiaka, tzn. Szafa Lesiaka, Inwigilacja Prawicy. Zapoznałem się wtedy z aktami z klauzulami tajności. Sprawa została umorzona, bo Sąd tak długo przeciągał sprawę, że przestępstwo się przedawniało. Analizowałem i ujawniałem afery przemytu paliw, budowałem rynek giełdowy w Polsce, gdzie służby i oligarchowie nie dopuścili do powstania prawdziwej giełdy terminowej, regulującej rynek węglowy, rolny czy paliwowy. Co mogłoby zapobiec wielu aferom, węglowym, paliwowym, zbożowym czy cukrowym. Wreszcie byłem jednym z założycieli AWS i widziałem jak rozjechany został przez służby. Jednak dzisiaj uważam, że najważniejszym jest wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń. Dlatego przede wszystkim skoncentruję się teraz na strategii w kontekście pryncypiów i naszych celów. Za kluczowe uważam cztery. Wartości cywilizacji łacińskiej, nowa architektura finasowo-gospodarcza, odsunięcie od władzy obecnie rządzących i czwarte, jak to osiągnąć? Tą czwartą kwestię uważam za najistotniejszą, bo ona otworzy drogę do dalszych zmian lub nie otworzy jeśli będzie źle zaprojektowana. ” Po owocach ich poznacie”. O tych owocach będę jeszcze pisał. Potrzebujemy mądrego planu i mądrze rozpisanych ról. * * SZLACHETNE PAŃSTWO A PODATKI Obecny system podatkowy, przez sprzeczności, niejasności, nie komplementarność i różnego rodzaju „furtki” demoralizuje ludzi i wpycha ich w pułapkę. Nawet prawy człowiek kiedy ma do wyboru „furtę” podatkową, interpretację, która jest dla niego korzystna, przy tak dużych daninach, które musi płacić, to tę „furtkę” wybierze. I tu wpada w zastawioną pułapkę, bo Państwo, przez swoje służby fiskalne pozostawia sobie ostateczną interpretację przepisów podatkowych i wyrokowanie czy winny czy nie winny, więc jeśli chce dopaść jakiegoś człowieka, coś na nim wymusić lub wyeliminować z rynku, to używa właśnie w tej metody. Przykładów takiego działania jest tak wiele, że nie sposób ich tutaj wszystkich przytoczyć. Dlatego obecny system podatkowy nazwałem „totalitaryzmem fiskalnym”. Nie wiele tu zmieni uchwalony, z łaski przepis, że wątpliwości będą interpretowane na korzyść podatnika. Ważna uwaga! Nie należy swojej frustracji kierować przeciw Państwu, bo te wszystkie przepisy i działania robią konkretni ludzie. Bez znaczenia czy robią to z głupoty, czy są „agentami wpływu”. Trzeba ich odszukać i wyeliminować ze struktur państwowych i społecznych. * * PRZYPISY: * Prawy człowiek to wolny człowiek ze wszystkimi prawami nadanymi mu przez Boga. Posiadający wolną wolę i prawo do własności, którą wytworzył lub o którą się troszczy, jak również prawo do godziwego wynagrodzenia gdy troszczy się o własność kogoś innego. ** SYNERGIA – Ponieważ często używam tego terminu do opisywania pożądanych zjawisk, chcę go teraz precyzyjnie zdefiniować. Synergia zachodzi wtedy, gdy całość jest większa od sumy poszczególnych składników. „W kontekście biznesowym słowo „synergia” często się nadużywa jako sympatyczniejszego synonimu fuzji czy przejęcia (które przeprowadza się tylko po to, aby zwiększyć wartość akcji). A tak naprawdę synergia jest cudem. Ptaki, formując klucz, mogą dolecieć niemal dwa razy dalej niż samotnie – dzieje się tak dzięki pionowemu ciągowi powietrza wywołanemu mechanizmami skrzydeł.(…) Złożone dwa kawałki drewna będą mogły unieść znacznie większą masę niż każdy z nich z osobna. Jeden plus jeden daje dwa, lecz nie w przypadku efektu synergii. Przykład: maszyna, która wywiera nacisk rzędu 60 000 funtów na cal kwadratowy(PSI) na żelazny pręt, złamie go. Pręt z chromu pęknie pod naciskiem 70 000 PSI, pręt niklowy zaś złamiemy, wywierając na niego nacisk 80 000 PSI. W sumie daje nam to 210 000 PSI. Zatem jeśli wyprodukujemy pręt ze stopu żelaza, chromu i niklu, powinien być wstanie oprzeć się naciskowi 210 000 PSI, prawda? Otóż nie! Stop żelaza, chromu i niklu przy właściwych proporcjach wytrzyma nacisk 300 000 PSI! Gdy odejmiemy 210 000 PSI od 300 000 PSI, pozostanie nam 90 000 funtów siły, która na pozór pojawiła się znikąd. Razem metale są o 43% bardziej wytrzymałe niż osobno. Oto synergia. Ta sama reguła synergii pozostaje prawdziwa również w przypadku ludzi, Obywateli. Razem mogą zdziałać o wiele więcej, niż by się wydawało na podstawie ich indywidualnych potencjałów.” ( Przykład pochodzi z: R. Buckmister Faller, Synergetocs-Explorations in the Geometry of Thinking, Macmillan, NJ 1975. Opis: Stephen R. Covey „The 3rd Alternative”) https://youtu.be/lWIpFvGrNak https://www.youtube.com/watch?v=lWIpFvGrNak www.niss.org.pl * * * * * * * * * * * * * * * * **Fundamentalnym zadaniem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych jest inicjowanie myślenia o państwie i gospodarce w kategoriach strategicznych.** I. Cele INSTYTUTU. 1. Wpływanie na opinię publiczną w celu pozyskiwania jej poparcia dla generalnych i konkretnych rozwiązań, niezbędnych dla zdrowego funkcjonowania Polskiego Państwa i polskiej gospodarki. 2. Organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w procesie przebudowy polskiej gospodarki, systemu własności, kształtu ustrojowego państwa. 3. Kształtowanie i upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki, zależnościami między zachowaniem jednostek a kondycją gospodarki oraz jak kondycja gospodarki przekłada się na los poszczególnego Obywatela. 4. Promocja osób, idei i programów zgodnych z celami INSTYTUTU. 5. Skupianie wokół idei INSTYTUTU ludzi i środowisk, w kraju i zagranicą. 6. Działalność w obszarze organizacji społecznych, politycznych, w tym samorządowych i rządowych. INSTYTUT ma także stworzyć szanse na wyszukanie tych piszących i analizujących dla siebie, " do szuflady ". Ma dać możliwość promocji przez niezależne media, ludzi, koncepcji i myśli. Promocję młodych. Ma inspirować i wspierać merytorycznie przyszłych polityków. II. Misja Misją Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych jest przede wszystkim integracja Obywateli RP wokół strategicznych celów Polski, naszej Racji Stanu i Interesów Narodowych. Strona Instytutu jest narzędziem do budowania zespołów eksperckich i analitycznych, przygotowania i opracowywania analiz, ekspertyz, prognoz, strategii i programów oraz ich promocji i wdrażania. Działalność i praca w Instytucie ma stanowić naturalny rezerwuar kadr zarówno dla działalności naukowej, gospodarczej jak i doradczej w obszarze organizacji społecznych, politycznych, w tym samorządowych i rządowych. Instytut będzie propagował idee pro państwowe, kultywował szacunek Obywatela do Państwa i Państwa do Obywatela. Przyświecać będzie nam hasło: Sukces Państwa to sukces Obywatela, sukces Obywatela to sukces Państwa. III. Współpraca Narodowy Instytut Studiów Strategicznych zaprasza do współpracy naukowców, publicystów, analityków i ekspertów oraz wszystkich tych, którzy mają otwarty umysł i wrażliwość na sprawy Polski, mają pomysły, programy, strategie, analizy i ekspertyzy, które pomogą uczynić Polskę krajem, przyjaznym jego Obywatelem, wolnym od patologii władzy, o dynamicznym rozwoju, równych szans, wrażliwości społecznej, dobrych praw i ich poszanowania, sprawiedliwości, szacunku międzynarodowego i z jasno zdefiniowaną Racją Stanu oraz Interesem Narodowym. * * * **Na bieżąco:** * * * * **Jak wygrać, z rządzącym w Polsce, mafijnym systemem? Jak zabrać im nasze pieniądze?** Każdy kto obecnie prowadzi polemikę z wyznawcami obecnego systemu widzi i wie, że przegrywają oni wobec argumentów opisujących polską rzeczywistość. Prawda jest tak oczywista, że aż razi w oczy. Naszym oponentem pozostaje jedynie obrażanie nas, stygmatyzowanie epitetami lub hakowanie naszych blogów, stron czy linków. Cóż jest ich siłą? Najpierw napiszę jeszcze trochę o ich słabościach. O jednej już napisałem wyżej a mianowicie o braku argumentów. Powtórzyła się sytuacja z przed 25 lat, kiedy to w debacie, niewykwalifikowany Lech Wałęsa, rozłożył na łopatki członka Biura Politycznego KC PZPR Alfreda Miodowicza, pokazując tylko niektóre podłości i absurdy ówczesnego PRL-u. Dzisiaj sytuacja jest również czarno-biała. Jak to powiedział Wojciech Sumliński „Polską rządzi kilkuset morderców”. To oni są naszymi przeciwnikami a nie ogłupiona i przestraszona masa głosująca na system partyjny. Więc co jest ich największa siłą, jeśli nie argumenty, poparcie społeczne czy mafijne działanie? Ano ich największą siłą są pieniądze. Tak więc, żeby z nimi wygrać - **trzeba odebrać im pieniądze**. Ale jak? Obejrzyj: https://niss.org.pl/trzecia-wojna-swiatowa-wojna-cywilizacji/ A co jest naszą siłą? Naszą siłą jest racja, liczebność i to, że oni mają nasze pieniądze, czyli te, które my im w różny sposób oddajemy. W postaci podatków, kredytów, kupowanych towarów i usług, ukrytych danin publicznych, konsumpcyjnych i poza konsumpcyjnych wyborów. Przestańmy im więc oddawać nasze pieniądze. * * [![Wojciech Dobrzyński: Polacy się budzą i zaczynają myśleć w przeciwieństwie do elit #158 KNews](https://img.youtube.com/vi/xG3OHR0wOHo/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=xG3OHR0wOHo "Wojciech Dobrzyński: Polacy się budzą i zaczynają myśleć w przeciwieństwie do elit #158 KNews") [![Przed debatą NISS z K. Karoniem - Antycywilizacja pieniądza dłużnego - PR. Jankowski & W. Dobrzyński](https://img.youtube.com/vi/JmSVxoO9GIc/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=JmSVxoO9GIc "Przed debatą NISS z K. Karoniem - Antycywilizacja pieniądza dłużnego - PR. Jankowski & W. Dobrzyński") [![Jak sfinansować dobrobyt Polaków?](https://img.youtube.com/vi/OH78MOfcpmo/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=OH78MOfcpmo "Jak sfinansować dobrobyt Polaków?") [![Komisja śledcza za grabież polskich złóż - GOŚCIE NASZEGO STUDIA #48](https://img.youtube.com/vi/dibnKgeL9eI/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=dibnKgeL9eI "Komisja śledcza za grabież polskich złóż - GOŚCIE NASZEGO STUDIA #48") [![Prawo do dobrobytu - Wojciech Dobrzyński i Piotr Jankowski](https://img.youtube.com/vi/GPgZO3Bt0_Y/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=GPgZO3Bt0_Y "Prawo do dobrobytu - Wojciech Dobrzyński i Piotr Jankowski")
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak