artur włodarczyk

61%
51
32

Okręg wyborczy
Okręg nr 16 - Płock
Krótki opis
Inżynier Informatyk. Moralność i prawda. Czy warto zbudować na tych wartościach państwo? Moim zdaniem warto.
Pełny opis
***Wytłumaczenie zdjęcia profilowego na samym dole*** *Jestem przekonany, że są inni i cieszę się, że zgłaszają się nowe osoby podające jawnie popierające tę ideę. Nie bojące się aktualnego systemu. Oby było ich jak najwięcej* Poniżej przekleiłem różne swoje wypowiedzi z wielu forumów m.in. 1polska. Proszę o wyrozumiałość, że nie jest to ładnie zredagowane. W miarę możliwości zrobię to w najbliższej przyszłości. **Dopóki ludzie nie nauczą się brać spraw w swoje ręce, będą musieli godzić się na reguły, jakie narzuca im system** Nie zamierzam kopać się z koniem ale jeżeli tylko jest szansa na zmianę to należy ją wykorzystac. Bo jaki jest koń to każdy widzi. Być może zmiany należało by zacząć od przygotowania nowej konsytucji wzorem Islandii. Zmiany przeprowadzone przez Internet, jawnie i poddane do głosowania wszystkim. Każdy system można zmienić. Obecna sytuacja ekonomiczna panstwa jest tak zła, że nie należy pytać czy system się zmieni tylko czy zmiany pójdą w stronę porządaną przez obywateli nie czerpiących z niego bezpośrednich korzyści. Obecny system jest tak skonstruowany, że nie ma możliwości jego zmiany grając według jego reguł. System polityczno-ekonomiczny i układ władzy polityczno-finansowej można zmienić tylko zmieniając reguły gry. Udało sie to swego czasu Amerykanom, Polakom (konstytucja 3 Maja) a w dzisiejszych czasach Islandczykom. Dlaczego nie miało by sie udać Polakom w XXI wieku? *Jestem libertarianinem z przekonania i doświadczeń życiowych.* Przez ostatnie kilkanaście lat polskie państwo pomimo pobierania ode mnie w podatkach olbrzymich pieniędzy ani razu nie wywiązało się z nałożonych na nie obowiązków. Było natomiast obecne tam, gdzie jego aktywność była absolutnie zbędna lub wręcz szkodliwa. *Chcę ograniczyć obowiązki państwa wyłacznie do zadań z których może i powinno się wywiązywać jak:* - obronność - publiczne bezpieczeństwo - sądownictwo - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu **Prawo **- uważam, że jest to fundament nowożytnej społeczności. Oznacza to, że prawo powinno być: - zwięzłe - klarowne i czytelne dla każdego - stabilne (wręcz z zakazem zmiany np; ustaw podatkowych częściej niż kilka lat) **Rolą sądów powinno być wyłącznie pilnowanie przestrzegania "równości szans" w sporach**. W przypadkach gdy potrzebne jest wydanie wyroku, obowiązek należy wyłącznie do losowo wybranych członków lokalnych społeczności. **Za podstawowe prawa przynależne każdemu człowiekowi uznaję prawo do obrony, własności, samorozwoju**. Relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi uważam, za fundamentalne dla poprawnego funkcjonowania całej społeczności. Życzył bym sobie dostawać okresowo "raport" z wyszczególnieniem na co konkretnie zostały wydane moje pieniądze, zabrane mi w podatkach celowych. Uznaję tylko pobieranie podatków na konkretnie wskazane cele. Dlatego też, uważam podatek dochodowy nie tylko za niemoralny ale bezpośrednio godzący w podstawowe prawa człowieka. Z czym osobiście się zetknąłem? - z próbą zmiany zeznań świadków na sali sądowej przez prowadzącego sprawę asesora - z narzuceniem mi obowiązku przyjazdu do Polski by wytłumaczyć urzędnikowi skarbowemu dokument pomimo posiadania przez księgowego notarialnego upowaznienia do reprezentowania mojej działalności przed urzędem skarbowym - z ZUSem i wieloma, wieloma innymi patologiami (patologia - stan chorobowy, w ogólniejszym znaczeniu nieprawidłowość (również w odniesieniu do nauk społecznych)). **Moja ocena aktualnej sytuacji** w jakiej znalazła się Polska po 25 latach od słynnego "okrągłego stołu". Są zmiany ale nie dało się ich wprowadzać wolniej. Współpraca z zachodnimi korporacjami i zmiany technologiczne są przyczyną tego co widzimy na codzień. Polskie państwo jest słabe, przestarzałe organizacyjnie i nieefektywne. W zderzeniu z dużymi korporacjami obywatele muszą organizować się sami bo nawet nie mogą liczyc na egzekwowanie istniejącego już prawa przez państwo stojące na jego straży. To musi sie zmienić. **Cel projektu 1polska.pl**: Zmiana aktualnych zasad na których opiera się system administracyjno-ekonomiczny polskiego państwa z wykorzystaniem przysługujących każdemu obywatelowi prawa do wyrażania własnych poglądów zapisanych w dotychczasowej konstytucji. **Uzasadnienie **(bardzo, bardzo uproszczone): Podstawowy zbiór zasad opisujących ład prawny zawarty jest w ustawie zasadniczej. Konstytucja opisuje prawa i obowiązki każdego obywatela oraz opisuje cele do wypełnienia dla państwa. Podstawowym celem jest dobro, szeroko pojęte, wszystkich obywateli. Ustawy i inne akty prawne mają niższą rangę wobec konstytucji a ich istnienie powinno być podyktowane wypełnianiem zapisów ustawy zasadniczej. Władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza w ramach konstytucyjnych zasad realizuje te cele. To nie działa. **Władza ustawodawcza**. Polska jest państwem demokracji parlamentarnej. Obywatele wybierają swoich reprezentantów a ci w drodze głosowania wprowadzają nowe akty prawne których celem jest zgodność z zasadami zapisanymi w ustawie zasadniczej. Stanowione prawo powinno być jasne, precyzyjne, powszechne, równe dla wszystkich i zgodne z ustawą zasadniczą. Czy tak jest? Nawet milion podpisów pod petycją o referendum nie spowoduje by referendum zostało ogłoszone. System partyjny jest sprzeczny z zasadą demokracji parlamentarnej. Ustawy są niejasne, lobbowane przez grupy dużego kapitału i sprzeczne z konstytucją. **Władza sądownicza**. Sądy powszechne w oparciu o jasne i precyzyjne prawo stoją na straży równości wobec prawa i poszanowania ładu społecznego. Czy tak jest? Prawo nie jest ani jasne ani precyzyjne. Wymiar sprawiedliwości nie jest zainteresowany rosnącym obszarem wykluczenia prawnego obywateli których nie stać na dochodzenie swoich praw. Zdarza się, że sędziowie zasadę swobody oceny materiału dowodowego zamieniają na dowolną ocenę materiału dowodowego. **Władza wykonawcza**. Urzędy w oparciu o stanowione prawo administracyjne realizuje postawione im cele spełniając rolę służebną wobec obywateli państwa. Czy tak jest? Prawo administracyjne jest niejasne, nieprecyzyjne. Urzędy przestały pełnić roli służebnej a nakładane obowiązki na obywateli stają się formą represji a nie narzędziem do sprawnego zarządzania i dbania o dobrobyt obywateli. **Podsumowanie**: Jak pokazuje historia rozwoju ruchów społecznych zmiany można przeprowadzić, jeżeli zostanie osiągnięty odpowiedni punkt krytyczny. Każdy system ma wbudowane mechanizmy obrony przed zmianą. Liderów można przekupić, ośmieszyć i w ostateczności wyeliminować. Idee można ośmieszyć lub wypaczyć . Członków ruchu można zmanipulować. **Pytanie**: *Czy można stworzyć ruch społeczny bez liderów*? **Odpowiedź**: Tak, ale przy spełnieniu konkretnych założeń. - natychmiastowa komunikacja pomiędzy członkami - transparentność - wybranie najbardziej wspólnego dla wszystkich zestawu nowych zasad - wybranie zespołu reprezentantów wyłącznie do wprowadzenia tych zasad **Pytanie**: Jakie jest ryzyko, że zestaw reprezentantów „odwróci” się od obowiązku wprowadzenia nowych zasad w życie z chwilą gdy wejdzie do „sklepu z konfiturami” czyli do Sejmu i Senatu? **Odpowiedź**: Mniejsze niż system partyjny. Matematycznie można wykazać, że grupa reprezentantów wyłoniona przez internetową grupę społeczną jest bardziej odporna na próby bezpośredniego nacisku czy konfitury niż obecny system partyjny. Koherentny z projektem 1polska.pl jest projekt Projekt OpenPKW. [Projekt OpenPKW czyli obywatelski projekt systemu informatycznego obsługującego wybory](https://openpkw.pl/) **Jak tworzono konstytucję obywatelską na Islandii.** za portalami http://www.ngo.pl/x/955922 i http://icelandnews.is/wiadomosci/z-kraju/czy-islandczycy-naprawde-chca-nowej-konstytucji Oto słowa Liz Farmer, piszącej dla portalu governing.com: „Po ogromnych społecznych niepokojach wywołanych kryzysem finansowym z roku 2008, krajobraz polityczny Islandii dramatycznie się zmienił. Wielu opuściło swoje urzędy, a brak przywódcy politycznego zbiegł się z narastającym brakiem zaufania dla polityków. Kiedy państwo zdecydowało się uaktualnić swoją przestarzałą konstytucję (rozmowy na ten temat trwały już od lat), urzędnicy zwrócili się bezpośrednio do obywateli. W rezultacie, nowa konstytucja Islandii jest pierwszą w całości skomponowaną przez społeczeństwo. W ciągu procesu, który trwał 10 miesięcy, a zakończył się na jesieni 2012 roku, Islandia wybrała Radę Doradczą ds. Konstytucji, składającą się z 25 członków. Kandydowało ponad 500 osób, przesyłano swoje opinie poprzez media społecznościowe, a nowa konstytucja została skonstruowana na podstawie podsumowania wyników opinii społeczności. Dokument został zatwierdzony w listopadzie poprzez narodowe głosowanie, parlament ma zatwierdzić dokument na wiosnę”. Parlament nie zdołał zatwierdzić nowej konstytucji podczas trwania obecnej kadencji, głównie poprzez niezgodę ze strony Partii Niepodległości, ale również Partii Postępu. Rząd i partia Jasna Przyszłość zadecydowały o nowym ustaleniu, na mocy którego prace mają zostać ukończone podczas trwania następnej kadencji, bez konieczności przeprowadzania kolejnych wyborów generalnych. Istnieje teraz możliwość pracy nad ustawą konstytucyjną, zatwierdzenia jej, i rozpisania referendum co do jej wyników. Jeśli naród ją zaakceptuje, Islandia przyjmie nowo powstałą konstytucję. Może stać się to bardzo szybko, jeśli projekt otrzyma wystarczającą ilość wsparcia od posłów, którzy zasiądą w parlamencie na następną kadencję. Ostatnio powstała nowa partia, której przewodzi profesor ekonomii. Jej nazwa to „Straż Demokracji”, a jej członkowie deklarują, że ich priorytetem jest ustalenie nowej konstytucji. Partia ma obecnie 3% poparcia. Obecny rząd ma poparcie na poziomie 17,1% (według ostatnich ankiet). Stracił ogromną ilość poparcia w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Partie, które opowiadają się przeciwko uchwaleniu nowej konstytucji, to Partia Postępu i Partia Niepodległości, których wspólne poparcie wynosi 55,6%. Tworzyły one koalicję w latach 1995 – 2007 i jest prawdopodobne, że stworzą ją znowu po wyborach 27 kwietnia tego roku. Z tego wynika, że większość Islandczyków tak naprawdę nie chce nowej konstytucji Sam proces tworzenia nowej konstytucji był rzeczywiście dość rewolucyjny. Mianowana przez Parlament, 25-osobowa obywatelska Rada Konstytucyjna, w oparciu o nieustanne konsultacje społeczne, prowadzone przy użyciu takich m.in. mediów jak Facebook czy Twitter, opracowała piętnaście wersji dokumentu, z których po dalszych uzgodnieniach wybrano jedną. Co dalej? Odbyło się referendum, nowa ustawa zasadnicza została przyjęta przez obywateli, po czym… wylądowała w zamrażarce (choć, biorąc pod uwagę tak klimat samej Islandii, jak występujący w tym kraju klimat polityczny, należałoby raczej mówić o wiecznej zmarzlinie...). W następstwie dość mglistych działań opozycji, islandzki parlament – Althingi – nie podjął głosowania nad nową Konstytucją[2], przekreślając wielomiesięczne wysiłki włożone w jej powstanie. Wraz ze zwycięstwem konserwatystów w kolejnych wyborach parlamentarnych w kwietniu 2013 roku, szanse na przyjęcie obywatelskiej konstytucji zostały całkowicie utracone na wiele najbliższych lat[3]. Obywatelom, z jednej strony zniechęconym porażką, z drugiej, mniej już zdeterminowanym dzięki zażegnaniu kryzysu finansowego, brakło woli i energii do działania, by skutecznie walczyć o uznanie własnych postanowień Niektóre wiadomości, może niektórych zainteresują. Wydarzenie z wczoraj bodaj a dotyczące wyroku Trybunału w sprawie BTE (bankowe tytuły egzekucyjne) godne systemu prawnego państwa totalitarnego z dominującą i chronioną przez prawo gospodarką wyłacznie państwową i centralnie planowaną. Od długiego czasu było wiadomym wszyskim, że BTE są niezgodne z ustawą zasadniczą. Jednak mleko się rozlało, że kredyty w bananach wcale nie były kredytami bo nawet nie ma czegoś takiego w ustawie o bankach ale zwykłymi złożonymi instrumentami z giełdy forex. Wbrew medialnym opiniom ludzie którzy podpisywali te umowy zostali zrobieni w "złą sprzedaż" czyli po polsku misseling. W taki sam sposób co pewien czas wiekszość osób widzi u swojego dostawy komórek "koniec umowy" i "konieczność kupienia nowej" zamiast zwyczajnie korzystać dalej. Czy podobnie w ramach kupowania nowej umowy dostaje się bezpłatne korzystanie z wielu usług na jakiś czas po którego zakończeniu opłaty za ich korzystanie jest doliczana do rachunku. Przypuszczam, że sporo osób jednak będzie zaskoczonych jak duże przychody generują osoby które zapomniały o wyłaczeniu tych dodatkowych darmowych usług. Tak samo z kartami kredytowymi. Jestem pewien, że tak dużo osób nie widzi w tym już misselingu że nawet tego nie zauważa i ..... ich pomyłki generują przychody innym. Wracając jednak do Trybunału. Czy ktokolwiek zauważył, że ten wyrok świetnie pokazuje stan polskiego państwa jako organizacji? Z definicji Trybunał powinien stać jako nadzyczajny arbiter na straży przestrzegania ustawy zasadniczej. Nie gospodarki, upadającej piramidy systemu argentyńskiego ZUS czy aktualnego budżetu państwa. Albo coś jest zgodne albo nie. Zatem jedyna decyzja Trybunału powinna brzmieć tak lub nie. Bez okresu karencji w obawie o kapitał. Polskie państwo utrzymujące się w zasadzie już tylko z wyprzedaży własnych resztek i z grabienia obywateli z "niejasnych" powodów chroni kapitał. Dla polskiego państwa obywatele nie są dobrem najważniejszym. Dla polskiego państwa dobrem wyższym jest kapitał. Ostatnio przykład dał minister finansów w ostrzeżeniach przed silniejszą walutą narodową mówiąc wprost losem kogo jest bardziej zainteresowany. Jeżeli zatem tak wygląda podejście państwa któremu oddaję blisko 80% finansów zarobionych przez 12 godzin dziennej normy to jedyną postawą jest zmienić państwo. Państwo można zmienić tylko na dwa sposoby. Albo nogami albo głosami [do zastanowienia i dyskusji](https://youtu.be/GgxHuSo9m6E) Co co jest cechą charakteryzującą dzisiejsze słabe państwa (słabe państwo, czyli źle zorganizowane, stosujące przesetarzałe metodyki zarządzania itd) jest dzisiaj swoista uległość i transparentność wobec dużego biznesu. Słabe panstwo nie jest partnerem, jest poborcą przychodów dla dużego biznesu. **Do zarzucenia polskiemu państwu mam beztroskę w zarządzaniu podległymi mu zasobami, graniczącą chyba z głęboka nieudolnością.** To, że w dużej mierze wynika to z przestarzalego modelu zarządzania nie interesuje mnie. Dla urzędów pogrążonych w głębokim bezwladzie, jest lepiej zostawić zasoby takimi jakie są i jechać w zgodzie z zasadą "przyjdzie kapitał to się nimi zajmie a i podatek od używania zasobów jakiś będzie". Zero proaktywności dowodzi nie tylko krótkowzroczności ale zwyczajnego głębokiego niezrozumienia podstawowych zasad zarządzania. Może jednak zasada "zawsze praca i kasa dla urzędu będzie" nie jest uniwersalna? Moim zdaniem będziemy niedługo świadkami nowelizowania tej uniwersalnej dla urzędów prawdy. Nadal jednak uważam, że nie trzeba wprowdzać ustawowej stawki minimalnej przy dobrze zorganizowanym państwie lub otwartym i aktywnym społeczeństwie. Tak samo mityczne działanie "niewidzialnej ręki rynku" czy "punkt równowagi" są efektem wielu założeń, mniej lub bardziej adekwatnych do konkretnego systemu ekonomicznego. Kilka danych o ekonomii. Płaca i praca. Płaca minimalna wynosi 1750 zł brutto. W 2012 r. minimalne wynagrodzenie podniesiono o 114 zł, to już rok później tylko o 100 zł, w 2014 r. o 80 zł, a w 2015 r. o niecałe 70 zł. Co więcej, na przyszły rok organizacje pracodawców postulują podwyżkę o zaledwie 32 zł **Polacy średnio pracują około 9 godzin dziennie. Ich praca jest obciążona 75% podatkiem sumarycznie.** **Młodzi Niemcy w większości mogą zaoszczędzić ze swojej pensji blisko połowę.** W Polsce w najbogatszej w skali kraju Warszawie tylko co dziesiąty młody pracownik byłby w stanie utrzymać się z oszczędności w przypadku utraty dochodów. Co dziesiąty młody pracownik musi korzystać z pomocy rodziny by się utrzymać pomimo posiadania pracy. Dla osób do 17 roku życia zagrożenie ubóstem jest co piąty. Prawie 2 miliony Polaków zarabia wynagrodzenie bliskie minimalnego. Przy przechodzeniu na rentę emerytalną ci co wchodzą dzisiaj na rynek pracy będą dostawać tyko 20% ostatniej pensji o ile będą w stanie pracować po te 9 godzin przez 40 lat zanim nabiorą uprawnień do wypłat rentowych. * 1,2 miliona Polaków do 30 roku życia chce w 2015 wyjechać z Polski. Biorąc pod uwagę, że większość z nich złożyła jednocześnie deklarację, że do znajomych to raczej nie pojadą w nieznane jak ci sprzed czterech lat. * * Praca specjalisty w UK czy Niemczech oscyluje w okolicach od 50 do 200EUR za godzinę. Te same korpo za specjalistów w Polsce pobierają od swoich klientów połowę stawki (stąd taki wzrost chwilowy popularności montowni czy call center czy rzedziej centrów specjalistycznych). Jednak za polskie zasoby korpo płaci już 30% tego co dostała od klienta resztę zatrzymując dla siebie. Po zmianie kursu złotówki w stosunku do euro czy franka, zyski zachodniego kapitału wzrosły jeszcze więcej, bo trzeba doliczyć przewalutowanie* O tym jak bardzo środowisko prawnicze (w ogólności) "odjechało" od nowej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej dobrze pokazuje tekst z jednego z portali odnoszący do sie wyroku Trybunału Konstytucyjnego do BTE. "Jeżeli kogoś kto wziął kredyt hipoteczny nie stać na opłaty sądowe w wysokości kilku rat kredytu to nie należy oczekiwać, że jest w stanie wykazać że będzie w stanie spłacić ten kredyt" Wypowiedź w kontekście nadmiernych opłat sądowych w sprawach o zablokowanie BTE przez kredytobiorców. Wypowiadająca się osoba w bardzo dobitny sposób pokazała jak ludzie są postrzegani przez prawników i sędziów. Nie przez pryzmat prawa, bynajmniej ### Niewolnicy" Chyba tak powinno sie zatytułować jakiś opis aktualnego statusu większej części polskiej społeczności. No, może jak jeszcze nie niewolnicy zdefiniowani w słownikach to chłopi pańszczyżniani już tak. Oczywiście tutaj tez definicja nie będzie ścisła. Jednak w zasadzie różnica nie jest aż tak duża. Wyobraźcie sobie system ekonomiczny w którym by egzystować wystarczy podpisać umowę oddającą siebie w dyspozycję na około 10 godzin dziennie. W tym czasie aby nie zerwać umowy trzeba wykonywać każde polecenie, nawet sprzeczne z prawem w mniej czy bardziej rażącym stopniu. W zamian dostaniesz tyle by nie umrzeć chociaż na cokolwiek więcej już nie starczy. Z tego co dostaniesz lokalny władzca zabierze ci trzy czwarte za prawo do wykonywania pracy. Jak będziesz mieć szczęście i uda ci się załapać do lepszej roboty, będziesz mieć możliwość podpisania dodatkowej umowy. Za to, że będziesz oddawać lokalnemu władcy prawie wszystko, bedziesz mógł wreszcie mieć własny kąt. Oczywiście pod warunkiem, że będziesz oddawał tak przez trzydzieści lat. Jak będziesz mieć szczęście to po trzydziestu latach będziesz mógł przekazać ten kąt władcy a w zamian dostaniesz jak już nie będziesz mógł pracować tyle by nie umrzeć z glodu. Prawdą jest, że w Polsce jeszcze nie ma ani przymusu prawnego pracy, ani przymusu bezwględnego dostosowania się do poleceń korpo ani przymusu oddawania mieszkań w odwróconą hipotekę. **Uważam jednak, że należy stworzyć nowe pojęcie zniewolenia ekonomicznego.** Czyli, opisać sytuację w której czlowiek by zadbać o swoje podstawowe prawa a nawet byt biologiczny musi zgadzać się na warunki na które normalnie nikt nigdy by się nie zgodził. Różne kraje mają taki przymus w różnym stopniu a Polska według różnych źródeł ma około 80% społeczeństwa żyjącego w takim statusie "ekonomicznego niewolnika" **Poziom zniewolenia i grabieży jest wprost niewyobrażalny**. Można powiedzieć, że Polacy są mentalnymi niewolnikami w większości. Dlaczego? Bo nie potrafią współdziałać, zawiazywać relacji społecznych, mają zachowania nieracjonalnie w odniesieniu do lokalnych społeczności i własności publicznej i tak dalej i tak dalej. Czy jednak jest to aż tak dziwne biorąc pod uwagę, jak długo Polska jest systemem zniewolenia ekonomicznego? Polska jako państwo jest jednym z dominujących organizacji czerpiących korzyści wprost z takiego zniewolenia. Członkowie tej organizacji czerpią wprost korzyści z bycia jej częścią. W jaki sposób można taką sytuację zmienić. Nie można. Taki stan można tylko zniszczyć. Całkowicie. Moze tego dokonać tylko albo zmiana technologiczna, siła z zewnątrz lub rozpad. [robienie interesu przez syna byłego prezydenta](https://youtu.be/5Q1y1FISfr0) [lista afer PO](http://markd.pl/afery-po-0-748-i-kadencja-rzadow/) [ostatnia operacja WSI](http://3obieg.pl/wolomin-ostatnia-operacja-wsi) [pracownik w Polsce to tylko koszt](http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/pracownik-w-polsce-to-wciaz-przede-wszystkim,41,0,1808169.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_content=Pracownik%20w%20Polsce%20to%20koszt%2C%20a%20nie%20cenny%20zasob&utm_campaign=plotko-polecacz_gal) ![reality](https://lh3.googleusercontent.com/-R0f1NAzpZYk/VWhGsxt5U-I/AAAAAAAAPlk/v8fv9Wv17oQ/w426-h259/zespo%25C5%2582owo.jpg "enter image title here") [nie ma krajów biednych są tylko źle zarządzane](http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/nie-ma-krajow-biednych-sa-tylko-zle,193,0,1802945.html) Prawdziwym problemem jest to, że Polska jest krajem nastawionym na wygodne i dostatnie życie warstwy urzędniczej i korpo. Reszta ma tylko wegetować. Poziom PRu i manipulacji jest ogromny. Poziom systemowego wyzysku jest niewyobrażalny. Widać to wszystko dopiero gdy się pożyje w Paryżu, Londynie czy Berlinie.. Ba, nawet jak pożyje sie w Moskwie cz Pekinie. **Ludzie zwyczajnie nie potrafią uwierzyć, nie są w stanie uwierzyc w to że cała warstwa rodzin zwyczajnie celowo doprowadza ich do skrajnej nędzy i biologicznego wyniszczenia by im żyło się lepiej**. Naprawdę trudno w to uwierzyć. Stąd taka siła PRu. Bo co zostaje gdy straci się nadzieję? Pytanie do Was. Co zrobią Polacy gdy coraz więcej zacznie pojawiać sie materiałów przez najbliższych kilka miesięcy o tym jak bardzo są cynicznie robieni przez rodziny urzęedniczo-geszefciarskie? [rozwarstwienie ekonomiczne Polaków](http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rozwarstwienie-ekonomiczne-polakow-co-piata,175,0,1814959.html) [samospalenie w akcie protestu w PRL](https://youtu.be/D5jN-kTKdQQ) Mam ciekawy wyrok sądu w Polsce. Zgodnie z wyrokiem pracownik może zwolnić się z pracy albo zaakceptować dowolny zakres ingerencji pracodawcy, nawet nieokreślony. Innej opcji nie ma. **Czyli to co w prawie konsumenckim uchodzi za klauzulę abuzywną w prawie pracy jest widać normalne.** Zaczynamy powoli niebezpiecznie zbliżać się już do definicyjnego, starego niewolnictwa. Brakuje tylko ponownie wprowadzonego przymusu pracy i będzie komplet **Definicja niewolnictwa (starego)** - Niewolnictwo – zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, iż pewna grupa ludzi (niewolnicy) stanowi przedmiot własności innych osób, grup ludzi (rodzina, plemię, itd.) lub instytucji (państwo, świątynia itp.), mogących nimi swobodnie rozporządzać [do więzienia za wykasowanie historii przeglądarki](http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Do-wiezienia-za-wykasowanie-historii-w-przegladarce-Jak-to-mozliwe,wid,17629280,wiadomosc.html) [trzeba jeszcze bardziej podnieść wiek emerytalny](http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Glowny-ekonomista-ZUS-mozliwe-ze-konieczne-bedzie-dalsze-podnoszenie-wieku-emerytalnego,wid,17646336,wiadomosc.html) [krótko i na temat](https://youtu.be/YuPlxNWsvWk) [Bruksela będzie bronić przed wykupem polskiej ziemi przez korporacje](http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-europarlament-bedzie-bronic-polskiej-ziemi-przed-masowym-wyk,nId,1838664#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox) [jak niszczono przez ostatnie 25 lat polską gospodarczość](https://youtu.be/dfKAqrPkdF8) ### KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ *My, Naród Polski, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i przyszłymi pokoleniami, zagwarantowaniu sprawiedliwości, spokoju wewnętrznego, wspólnej obrony, wspólnego dobra i wolności nas samych i naszych potomków uchwalamy niniejszą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. * Artykuł Pierwszy. A1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, której przepisy stosuje się bezpośrednio i są wyznacznikiem obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej ładu prawnego. A2. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub pośrednio przez swoich przedstawicieli poprzez ich powoływanie lub odwoływanie. A3. Władza ustawodawcza niniejszym została przyznana Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. W skład Sejmu wchodzą przedstawiciele Narodu powoływani i odwoływani bezpośrednio przez Naród na drodze głosowania powszechnego i obowiązkowego dla wszystkich obywateli. Nie można zostać przedstawicielem Narodu nie mając ukończonych dwudziestu pięciu lat i nie będąc mieszkańcem okręgu, w którym się kandyduje. Mandaty ustala się odpowiednio do liczby mieszkańców płacących podatki w danym okręgu. A4. Przedstawiciele do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wybierani są w głosowaniu równym, powszechnym, obowiązkowym i tajnym, bezpośrednio i proporcjonalnie. Obowiązuje zakaz podawania sondaży popularności. A5. Mandat Posła wygasa z chwilą odwołania w głosowaniu powszechnym, śmierci Przedstawiciela lub w wyniku wyroku Senatu. Mandat Posła jest ważny przez dwa lata. Mandat Senatora jest ważny przez lat cztery. A6. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera ze swego grona przedstawicieli i inne organy oraz ma wyłączne prawo stawiania przed Senatem posłów, wyższych funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów w stan oskarżenia. A7. Nie można zostać Senatorem nie mając ukończonych trzydziestu lat, nie posiadając obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej nie będąc w czasie wyborów mieszkańcem okręgu, w którym się kandyduje.Sędzia, prokurator, urzędnik publiczny, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji czy funkcjonariusze innych służb mundurowowych nie mogą sprawować mandatu poselskiego czy senatora. A8. Sejm i Senat na wspólnym posiedzeniu określają czas i miejsce wyborów do Sejmu czy Senatu. A9. Sejm i Senat na wspólnym posiedzeniu może zaproponować poprawki do niniejszej konstytucji o ile dwie trzecie obydwu izb uzna to za stosowne a stają się obowiązujące, gdy większość Narodu uzna to za celowe w powszechnym i obowiązkowym głosowaniu w trybie referendum. A10. Sejm sprawuje władzę ustawodawczą poprzez proponowanie ustaw a stają się one źródłem powszechnie obowiązującego prawa, gdy Senat większością głosów je poprze a Prezydent mocą swojego autorytetu potwierdzi podpisując. A11. Senat jest wyłącznie uprawniony do sądzenia w sprawach, w których nastąpiło postawienie w stan oskarżenia przez Sejm. Gdy Senat działa w tym charakterzze, senatorowie składają przysięgę lub ślubowanie. W przypadku oskarżenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przewodnictwo obejmuje prezes Sądu Najwyższego. A12. Orzeczenie skazujące wymaga większości dwu trzecich obecnych członków. Wyrokiem zapadającym w tym trydbie nie można orzec kary surowszej niż wydalenie z urzedu oraz utratę zdolnosci do przyjęcia i pełnienia w służbie Rzeczypospolitej Polskiej jakiejkolwiek funkcji honorowej lub odpłatnej oraz immenitetu. Skazanie nie wyłącza zastosowania następnie przepisów o oskarżeniu i rozprawie oraz osądzeniu i ukaraniu stosownie do ogólnych przepisow prawa. A13. Sejm składa się z 200 Posłów. Senat składa się ze 50 senatorów. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością głosów. Prezydent może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu po uzyskaniu wiążącej opinii Senatu w uchwale podjętej większością głosów. Po rozwiązaniu Sejmu, decyzja o sposobie i dacie przeprowadzenia kolejnych wyborów należy do Senatu. A14. Posłowie przed rozpoczęciem sprawowania mandatu składają przed Sejmem ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, przestrzegać Konstytucji oraz wypełnić przyrzeczenia składane swoim wyborcom” Sejm ma prawo nakładać podatki. Sejm ma prawo nałożyć podatek od dochodu obywateli tylko na określony czas i za wyraźnym przyzwoleniem obywateli. Sejm nie ma prawa ogłaszać deficytu czy zaciągać pożyczek bez jednoznacznie wyrażonej woli wyborców. *Artykuł drugi.* A15. Preydent Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi politykę wewnetrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa panstwa oraz nienaruszalności niepodzielności jego terytorium, jest najwyższym przzedstawicielem Rzeczypospolitej Poslkiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej a w szczególności - uchwala projekt budżetu państwa. Organem doradzczym Prezydenta przy uchwalani projektu budżetu państwa jest Rada Gabinetowa, złożona ze wszystkich ministrów oraz premiera. - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi - zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe. - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obwyateli powolywanych do czynnej służby wojskowej - określa organizacje i tryb pracy Rady Ministrów oraz nadzoruje jej pracę. A16. Prezydent jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, obowiązkowych i w głosowaniu tajnym. Prezydent jest wybierany na piecioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. A17. Na Prezydenta może być wybrany obywatel polski posiadający pełnię praw wyborczych do Sejmu który ukończył 40 lat . Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywatlei mających prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydeta wybrany zostaje kandydat który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Obowiązuje zakaz podawania sondaży wyborczych. Prezydent nie może piastować jakiegokolwiek innego urzędu ani pełnić jakiejkolwiek funkcji publicznej czy państwowej. A18. Z chwilą śmieci Prezydenta, zrzeczenia się urzędu, stwierdzenia nieważności wyboru lub nieobjęcia urzędu, uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu uchwałą podjętą wiekszością co najmniej 2/3 głosów, złożenia Prezydenta z urzedu orzeczeniem Senatu obowiązki Prezydenta przechodzą tymczasowo na Marszałka Senatu do czasu wyboru nowego Prezydenta. A19. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sil Zbrojnych. Organem doradczym Prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa pasntwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. A20. Prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, Sentatu, Zgromadzenia Narodowego czy bezpośrednio do Narodu. Prezydent od czasu do czasu, nie później jednak niż rok ma obowiązek w orędziu do Zgromadzenia Narodowego przedstawiać stan państwa oraz przedstawić środki, które uważa za potrzzebne i właściwe. A21. Prezydent stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się wobec osob skazanych przez Senat. A22. Jako głównodowodzący armii i floty jak również przewodniczący Rady Gabinetowej Prezydent ma prawo żądać od każdego kierownika resortu pisemnej opinii w jakiejkolwiek sprawie związanej z zadaniami jego urzedu. A23. Organem pomocniczym Prezydenta jest Kancelaria Prezydenta, pełniąca również rolę pomocniczą Prezesa Rady Ministrów. A24. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Organem nadzorującym bezpośrednio pracę Rady Ministrów jest Prezydent. A25. Prezes Rady Ministrów reprezentuje Radę Ministrów kieruje pracami Rady Ministrów wydaje rozporządzenia zapewnia wykonywanie polityki Prezydenta i Rady Gabinetowej oraz Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonania koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów sprawuje nadzor nad samorządem terytorialnym jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej A26. Prezesa Rady Ministrów wybiera Prezydent z chwilą objecia przez niego urzędu. Razem z Przewodniczącym Rady Bezpieczenstwa Narodowego, Rady Polityki Pieniężnej, Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Urzędu Ochrony Ubezpieczonych, KNF i innych urzędow centralnych przedstawia w ciągu siedmiu dni Sejmowi do udzelenia wotum zaufania. Sejm udziela wotum większością głosow. W przypadku nie udzelenia wotum zaufania wskazanemu kandydatowi, Prezydent wskazuje kolejną osobę. Gdy i ta kandydatura nie uzyska wotum zaufania następną kandydaturę wskazuje Sejm. Z chwilą przegłosowania wiekszościa glosów oraz uzuskania w glosowaniu wiekszościa głosów przez Senat staje się obowiazującą. Jezeli Senat nie udzieli wotum, Prezydent rozpoczyna ponownie procedurę wskazywania kandydatów. W stanie wojny, Prezydent może udzielać samoistnie wotum zaufania dowolnie wybranym przez siebie osobom będącym obywatelami polskimi i posiadającymi pełnię praw wyborczych do pełnienia powyższych funkcji bez akceptacji ze strony Sejmu. A26a. Prezydent obwieszcza stany nadzywczajne na mocy dekretu, w przypadku gdy zwykłe środki konstytucje są niewystarcczające. Stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Z chwilą ogłoszenia stanu nadzwyczajnego Prezydent określa zakres działań, srodki jak i czas. Działania podjęte muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i zawierać podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat materialnych oraz zadośćuczynień z ograniczenia podstawowych wolności i praw. Stany nadzywczajne nie mogą wyłączać podstawowych wolności i praw a jedynie chwilowo je ograniczyć. *Artykuł trzeci.* A26b. Za podstawowe i niezbywalne prawa uznaje się prawo do wolności, do posiadania, do samoobrony, do samodoskonalenia. Wszyscy obywateli są równi wobec prawa. Rzeczypospolita Polska uznaje za podstawowy cel obronę tych praw. A26c. Żadna ustawa Sejmu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczyć wolności słowa lub prasy ani prawa obywateli do spokojnych zgromadzeń czy składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd. Nie wolno ograniczać prawa do posiadania i noszenia broni. Zakres tego prawa może zostać określony na mocy prawa lokalnego. Obywatelstwo nabywa się z mocy urodzenia na terytorium Polski Rzeczypospolitej na wyraźne rzyczenie rodziców lub przez urodzenie z rodziców posiadających obywatelstwo. Prezydent może nadać obywatelstwo. Nikt nie może zostać zatrzymany bez nakazu. Nikt nie może być pociągniety do odpowiedzialności za zbrodnię czy przestępstwo bez aktu oskarżenia uchwalonego przez wielką ławę przysięgłych. Nie wolno nikomu za to samo przestepstwo wymierzać dwukrotnie kary na życiu lub zdrowiu. Przy osądzazniu kary należy przede wszystkim stosować zasadę zadośćuczynienia lub odszkodowania ofierze przez sprawcę. Przy ściganiu przestępstw czy zbrodni przysługuje oskarżonemu prawo do szybkiego i niezwłocznego publicznego procesu przed bezstronnym sądem przysięgłych. Opłaty sądowe winny być w takiej wysokości by każdemu umożliwić dostęp do sądów. *Artykuł czwarty.* A27. Najwyższą wladzę sadową sprawuje Sąd Najwyższy. Prezes Sądu Najwyższego jest wybierany w głosowaniu tajnym, powszechnym i obowiązkowym przez Zgromadzenie Narodowe spomiędzy kandydatów zgloszonych przez Sejm, Senat i Prezydenta. Kadencja Prezesa Sądu Najwyższego trwa pięć lat. A28. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Ustrój i właściwości sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spaw zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. A28. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu mają obowiązek kierować się Konstytucją i wskazówkami Sądu Najwyższego. A29. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowdzić działalnosci publicznej godzącej w niezależność sądów. A30. Sędziowie mogą zostać usunięci ze stanowiska tylko wyrokiem Senatu. A31. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. A32. Naczelny Sąd Administracyjny sprawują kontrollę dzialalności administracji publicznej i samorzadowej. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wybierany w glosowaniu tajnym, powszechnym i obowiązkowym przez Zgromadzenie Narodowe spomiędzy kandydatów zgloszonych przez Sejm, Senat i Prezydenta. A32a. Prokuratur Generalny jest wybierany w głosowaniu tajnym, powszechnym i obowiązkowym przez Zgromadzenie Narodowe spomiędzy kandydatów zgloszonych przez Sejm, Senat i Prezydenta. Kadencja Prokuratora Generalnego trwa pięć lat. Prokurator Generalny nie wchodzi w skład Rady Ministrów. Prokurator Generalny wchodzi w skład Rady Gabinetowej. *Artykuł piąty.* A33. Samorząd terytorialny jest formą bezpośredniego zarządzania terytorium administracyjnym przez obywateli w zakresie zadań nie zastrzeżonych przez Konstytucję organom władzy publicznej. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Jednostki samorządu terytorialnego mają osbowość prawną. Przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność jednostke samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. A34. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne slużące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty jako zadania własne. W szczególnych przypadkach organy administracji panstwowej mogą nakazać wykonywanie zadań publicznych innych, wynikających wprost z potrzeb obronności państwa czy wyższej potrzzeby jak zapewnienie ładu wewnętrznego. A35 Jednostki samorządu teryrotialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i płat lokalnych. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów wykonwaczych lub stanowiących. A36. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie, obowiązkowe i tajne. A37. Przedstawiciele obywateli wybrani w drodze glosowania, mogą również być odwoływani przez zwykłą większość w drodzze głosowania powszechnego, równego, bezopśredniego i tajnego. Głosowanie nad odwołaniem przedsdtawiciela nie jest obowiązkowe. A38. Obywatele w drodze referendum składaja propozycje aktów prawa lokalnego, wnioski o odwołanie przedstawicieli. *Artykuł szósty.* A39. Najwyższa Izba Kontroli jest naczzelnym organem kontrli państwowej. Podlega wyłącznie Sejmowi. Sejm wybiera Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na okres kadencji pięć lat. A40. Najwyższa Izba Kontoli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego z punktu widzenia realizacji zadan zleconych. Obowiązkiem Najwyższej Izby Kontroli jest monitorowanie i kontrolowanie w czasie nie dłuższym niż kadencja Senatu wszystkich jednostek organów administracji rządowej pośrednio lub bezpośrednio. A41. Najwyższa Izba Kontrli przzedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu panstwa z wnioskami, propozycją środków analizę założeń polityki pieniężnej z wnioskami i propozycją środków informację o wynikach kontroli, wnioskami i wystąpieniami w przypadku stwierdzonych uchybien A42. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. *Artykuł siódmy*. A43 Konstytucja może zostać zmieniona na wniosek przegłosowany większością 2/3 przez Zgromadzenie Narodowe a następnie poprzez uzyskanie podpisu Prezydenta a następnie wotum zaufania w wyniku 2/3 w głosowaniu powszechnym, obowiązkowym, równym i tajnym wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli. Jak zapewne zauważyliście, zmieniłem swoje zdjęcie profilowe. Nie w ramach żartu ale raczej eksperymentu. Jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany poruszanymi przeze mnie tematami proszę o kontakt, gdyż ludzi którzy chcą coś zmienić jest coraz mniej a ludzi z mentalnością niewolniczą coraz więcej.
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak