Zbigniew Gradowski

95%
78
4

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Zwolennik uczciwej Polski, JOW zniesienia immunitetu oraz prawnego rozliczania posłów z obietnic poprzez możliwość ich odwołania w trakcie trawania kadencji.
Pełny opis
Jestem zwolennikiem uczciwej Polski opierającej się na posłach wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych oraz prawnego rozliczania posłów z obietnic poprzez możliwość ich odwołania w trakcie trawania kadencji. Każdy poseł powinien podlegać takiemu samemu prawu, jak każdy obywatel Polski bez możliwości stosowania immunitetu poza Sejmem / Senatem. Wszystkie informacje dotyczące działalności posła, jego inicjatyw oraz dokładnych wydatków powinny być dostępne w internecie. Uważam, że istotne decyzje dla społeczeństwa i dla Państwa powinny być podejmowane w drodze referendum. Sejm powinien posiadać obowiązek ogłoszenia referendum w danej sprawie, kiedy taki wniosek, podpisany przez określoną liczbę osób, wpłynie do niego. Referenda powinny odbywać się co dwa lata (można byłoby również wykorzystać je do odwoływania posłów).
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

  • Brak

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak