Rafał Kopko - Orlicki

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
(ps.ORLICKI) Bezpieczeństwo, wolność gospodarcza i polityczna, dobra organizacja państwa, są dla rozwoju i siły Polski najważniejsze! www.dgwiarygodni.pl
Pełny opis
### Najpierw Prawda o IDZIE, bo Naród Polski dość już wycierpiał bólu i kłamstw! https://bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/kultura/22-01-2015-kultura-i-polityka-rafal-orlicki-nie-idzcie-na-ide/ [enter link description here](https://bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/kultura/22-01-2015-kultura-i-polityka-rafal-orlicki-nie-idzcie-na-ide/) [enter link description here](https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mTq8Nvf3Urw#t=93) [enter link description here](http://hartman.blog.polityka.pl/2015/01/28/biedny-polak-patrzy-na-ide/) [enter link description here](http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hartman) Myli się Pan, Panie Hartman. W kadrze UB było ponad 50% Żydów. To mówi bardzo wiele. Mojego dziadka Jędrzejewskiego, rodowitego Polaka, w 44r w Babsku k. R.Mazowieckiej zamordowali Polacy, dla majątku, co nie oznacza, że mogę z wszystkich rodaków robić teraz bandytów. Jak media w rękach żydowskich, czyniące z nas współtwórców holokaustu i obozów koncentracyjnych - co wmawiają światu. A taki jest przekaz tego filmu, reżysera żydowskiego pochodzenia. Jest on totalnie nie wyważony, stronniczy, kłamliwy, uogólniający. Niektórzy chwalcy, mówią o nim, że jest to przepięknie, poetycko podana acz wymyślona historia. A ja twierdzę, że kłamstwo podane na złotej tacy i perfumowane, jest tylko zwyczajnym, gównianym kłamstwem. Kultura stała się dla nazizmu i komunizmu oraz talmudo-syjonizmu, narzędziem walki ideologicznej i zakłamywania prawdy historycznej dla interesu tych ideologii. Dowodem, jest rasistowskie prawo Izraela i to, co ten kraj wyrabia z Palestyną. Nie można rozpaczliwego terroryzmu Arabów zwalczać systemowym terrorem państwa, tak jak win nielicznych Polaków ubierać w totalny polski antysemityzm! To jest niemoralna strategia polityczna, prowadząca do zaplanowanych interesów polityczno-finansowych. Grożąca Światu nową tragedią, jaka zawsze rodzi się z kłamstwa. Niepełna prawda, to nie żadna półprawda, tylko kłamstwo! Gdzie jest prawda żydowskich reżyserów o żydowskich zbrodniach na Polakach od 1919 roku, przez 39 po 45-60? Kiedy się jej doczekamy, by prawda była pełna? Byście mogli nam zarzucać winy, sami pokażcie swoje! Zamiast bajek o walce z czołgami po lasach, waszych "partyzantów", nic nie mówiąc jak z Ruskimi mordowali Polaków. Niekiedy udaje się wam, za pomocą takich filmów jak IDA oraz innych działań kulturowych, finansowych, politycznych i informacyjnej socjotechniki, zaszczepiać w Polakach niechęć do własnego Narodu i kraju, do siebie samych. Aby nie mieli chęci i siły, do konkurowania z wami o władzę nad tym krajem. By interesowali się jedynie bytem, bez większych ambicji narodowych. By się wstydzili być Polakami i przestawali pilnować w nim swojej własności i praw narodowych, oddając pole waszej nacji. Polacy są znacznie zdolniejsi i pracowitsi od was, tylko muszą uwierzyć w swoją starożytność i to, że nikogo masowo nie mordowali, bo od wieków mają serca, honor i odwagę! Inaczej, nie chcielibyście tutaj mieszkać. Temu kto używa kłamstw o Polsce, chodzi tylko o władzę nad tym krajem. Zawsze tak było. Wasze potwornie kłamliwe filmy o Polsce, to rozmyślna strategia talmudo-syjonistyczna, która temu służy. Lepiej nakręćcie filmy jak wspieraliście z zachodu dojście Hitlera do władzy i politykę komunizmu Lenina i Stalina, robiąc na tym interesy. Jak polscy Żydzi ginący w Auschwitz uważali się za obywateli Polski, narodowości polskiej, tylko wyznania mojżeszowego (dokument;'Zonderkomando'/Platenete +/2014). Nie Żydów! Bo byli dumni z życia tutaj i nie chcieli aby uznano ich za sefardyjskich talmudystów. Uprawiacie propagandę o polskim antysemityzmie, by zyskiwać władzę przez pozbawianie kraju wpływów tych, którzy dokonują jednoznacznej oceny rasistowskiego i egoistycznego talmudyzmu. Przerzucając winy na w większości współczujących wam w wojnę Polaków. To podła, zakłamana strategia podkopywania moralnych fundamentów dumy Narodu, aby go opanować i pozbawić pomocy świata. Dzisiaj, Israel otrzymuje 10 miliardów $ USA pomocy rocznie, Polska leżąca w miejscu ważnym dla pokoju Europy - zero. To celowy efekt tej polityki. Prezydent USA, B. Obama myśli, że obozy koncentracyjne były polskimi obozami a Polska współtworzyła holokaust. To efekt tej socjotechniki. ***************** ### WITAM! Rafał Miłosz Kopko (ps.ORLICKI / www.dgwiarygodni.pl) Publicysta. W 95r, "Najwyższy Czas", przewidział upadek NFI. 35 lat prywatnej dz.gosp. Od 12 lat Prezes Zarządu administracji prywatnej. Witam serdecznie wszystkich czytelników i kandydatów na Reprezentanta ruchu 1Polska.pl (Nie mylić z kandydatem na urz. Prezydenta RP!). Mam 54 lata, spore doświadczenie organizacyjne w działaniach społecznych (~25 lat), zawodowe w prywatnej przedsiębiorczości (~35 lat), aktywny politycznie (~40 lat). Działałem 11 lat w UPR - Prezes Koła W-wa Bielany. **Od 12 lat, nie należę do żadnej partii**. Miło mi będzie, jeśli kogoś do siebie przekonam. Wszystkim kandydatom, szczerze gratuluję odwagi i ujawnienia oblicza. Dając przykład, pierwszy zamieściłem tutaj swój życiorys. Dopiero wówczas, tak naprawdę wiemy, na kogo głosować. Popieram większość Reprezentantów, chociaż ich nie znam, którzy tylko; nie są ideowymi socjalistami, nie byli nigdy w dawnej czy współczesnej partii lewicowej (np. PiS, PO), nigdy nie złamali swoich obietnic wyborczych czy programowych – w partiach prawicowych gdzie działali. Dlatego, mało jest takich, którym nie ufam. Wyrażam sprzeciw wobec kilku popularnych kandydatur na których się zawiodłem, bo wstąpili do partii socjalnych lub złamali swoje obietnice programowe. A także z tego powodu, że lekceważą lub chwalą Rosję i nie widzą w niej agresora, gdzie cała administracja jest obsadzona przez ludzi Putina z GRU i FSB i szykuje się do uzyskania granicy na Odrze od lat. Doskonale jednak rozumiem, część moich rodaków sympatyzujących z Putinem z tego powodu, że nie cierpią ukraińskiego banderyzmu, który w najlepsze się rozwija u naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Władze RP wspierając Ukrainę dyplomatycznie, do tej pory nie protestują na taką postawę władz Ukrainy. Nic dobrego na banderyzmie nie wyrośnie. Część mojej rodziny również musiała się ewakuować z Wołynia przed oprawcami z UPA. Jednak wybaczcie kochani rodacy, pozostanę realistą. Putin nie tyle bierze w obronę Rosjan na Krymie (wpierw wysiedlonym przez komunistów a później zasiedlonym przez emerytów z armii i KGB), czy w Donbasie, nie walczy wcale z faszyzmem i banderyzmem, tylko bezpardonowo i brutalnie poszerza swoje terytorium. Bez oglądania się na tysiące zabitych po obu stronach. To nie są żadne powstania ludności rosyjskiej, lecz militarne akcje Rosji. A nawet gdyby rosyjscy kolonizatorzy tych ziem, chcieli uzyskać jakieś prawa dla siebie, to Ukraina miała prawo tego odmówić, jako państwo narodowe. Co byście powiedzieli na domaganie się przez Żydów uznania języka hebrajskiego za równorzędny z polskim, język urzędowy w naszym kraju? Gdyby Izrael wysłał do nas, dla wsparcia takiego żądania, swoich komandosów przebranych za ludność? Gdyby nawet wybrana demokratycznie Polska władza chciała nadać szczególne przywileje innej nacji na naszej ziemi lub włączyć kraj w struktury innego, (co chciał uczynić Janukowycz z Ukrainą), bez zapytania w referendum o zdanie swego narodu, to naród ten, ma prawo chwycić za broń i pozbawić ją władzy przed upływem jej mandatu i Rosji nic do tego! Takie prawo istnieje w USA, gdzie właśnie w tym celu, naród posiada prawo posiadania broni, aby móc bronić się przed tyranią swojej władzy! Wyrażnie zaznaczyli to ojcowie założyciele. Dlatego, mądry naród, widząc zachowania Rosji Putina, jego brutalną politykę nie mającą żadnego związku z chrześcijaństwem które celebruje w cerkwi, zbroi się dla swego bezpieczeństwa. Bo a nuż, pretensje Putina nie skończą się tylko na Ukrainie. Dla bezpieczeństwa, należy zawsze zakładać najgorszy scenariusz, nie najlepszy! Mądry Naród, widząc banderyzm na Ukrainie, nawet szczątkowy lecz hołubiony przez władzę, również się zbroi przed ewentualnym, przyszłym zagrożeniem z tego kraju - bo banderyzm to żądania terytorialne wobec Polski. Zbroi się na wszelki wypadek przed jednym czy drugim sąsiadem, lecz nazywa po imieniu agresję na czyjś kraj, nawet, jeśli mu się zaatakowany kraj nie podoba. Gdyby to Chiny zaatakowały Rosję, uznałbym Chiny za Naród prowadzony przez bandytów i wspierał Rosję dyplomatycznie. Jest XXI wiek i granice powinny być zmieniane tylko pokojowo! Nie można pozwalać na kolejne wojenne precedensy. Dość już agresji i zbrodni wojennych! Tyle w tym prostym temacie. Prawda, nie domaga się swej racji przez miecz – chyba że w obronie życia, domu, kraju - istniejącego stanu posiadania. Tylko poprzez słowo i wiedzę, argumenty prawne i moralne. Państw nie powinno powiększać się zbrojnie, tylko poprzez siłę ekonomicznego przyciągania i siłę kultury. Ludzkość doszła do poziomu technologicznego, który w wypadku konfliktu globalnego jest w stanie całkowicie zniszczyć Świat a z drugiej strony, powinna wykazywać wyższy poziom intelektualny i moralny. Rosja nie kusi Ukrainy ani żadnego narodu, siłą swojej kultury ani gospodarki, poziomem moralnym czy intelektualnym, dostatnim życiem, bo dalej, jak prymitywne moralnie mocarstwo, mongolski kaganat, carat lub komunizm, uznaje tylko siłę miecza i przekupstwo, zdradę i fałsz. Jest potomkiem kraju bez moralnych fundamentów, gdzie nawet prawosławie służyło bezwzględnie caratowi a póżniej jako agentura NKWD - Rosji komunistycznej, niszcząc idee chrześcijańskie. Nie ma kręgosłupa moralnego, co sprawia, że naród rosyjski tak kocha Putina i wybacza mu jego agresję. Dusza rosyjska, widzi miecz władcy jako główne narzędzie porządku i kultury. To nie jest dusza polska-lechicka, która ceni wolność i prawdę oraz miłość do bliżnich. Co nie znaczy, że nie mamy się zabezpieczać militarnie w naszych granicach. Szanujemy miecz jako narzędzie obrony, ale go nie czcimy jako Boga - jak czczą go Rosjanie. Po co kandyduję na Przedstawiciela 1Polska.pl? Czynię to, dla konkurencji wewnętrznej. Po to, aby wszyscy kandydaci stworzyli zręby organizacyjne Komitetu Wyborczego dla naszego kandydata i naszych list wyborczych. Kontakt za mną na: wiarygodni@op.pl ***************** ### PRAWYBORY. W tych wyborach, mamy mało czasu i popierając kandydata na Prezydenta, musimy postawić na osobę medialną, już znaną, choćby nie w pełni nam odpowiadała. Np. na P. Kukiza, lub G. Brauna. Obaj wykonują wolne zawody, czyli pracują na wolnym rynku nie w budżetówce. To ważne dla ich doświadczenia. Kiedy widzę poparcie dla **p. J.Korwin – Mikkego 3% i P. Kukiza 4%, na G. Brauna też pewnie padłoby ze 4% **tylko TV go nie pokazuje bo jest antytalmudyczny, to mamy już ok. 11%. Wystawiając ich obok siebie, moglibyśmy przeprowadzić prawybory i wypromować jednego z nich. Łącząc przy okazji ich ruchy polityczne na jednej liście Komitetu Wyborczego. Jeśli tego nie zrobimy, to zostanie nam jeden z trzech kandydatów obozu przeciwnego zmianom systemowym: Komorrasocland, Smolonyduda, Cienkiogórek. W przyszłych wyborach, będzie nas już ponad 100 000! Wtedy można przygotować własnego kandydata. Lecz Polska będzie słabsza, wmanewrowana w obce interesy, z Rosją bezpośrednio na karku ... Mało czasu! Dlaczego nie głosujemy na PO, to jasne. Między innymi z powodu totalnej dezorganizacji kraju za rządów PO, układów i lobby korporacyjnego niszczącego polskich przedsiębiorców. Co w 2012r ujawnił senator z PO, Antoni Motyczka. Niewiele się od tego czasu zmieniło. Przedsiębiorczość średnia i drobna upada dalej! [enter link description here](https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Kr8yydgUPtQ) A dlaczego nie na PiS? Między innymi dlatego: 1) Paweł Kukiz ujawnia bezskuteczne domaganie się od J.Kaczyńskiego usunięcia z Komisji Sejmowej byłego pracownika UB, zasiadającego w niej z ramienia PiS. [enter link description here](https://www.youtube.com/watch?v=m0boLxk-89g&feature=playerdetailpage#t=946) 2) Rok 2015. PiS okazuje przychylność wobec Izraelskiej kontynuacji likwidacji Palestyńczyków. [enter link description here]( http://izrael.org.il/news/4515-andrzej-duda-kandydat-pis-na-prezydenta-rp-przeciwko-uznaniu-palestyny.html) [enter link description here]( http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/8115-portal-izrael-org-il-ujawnil-przychylnosc-politykow-pis-wzgledem-izraela) 3) Prezydent Lech Kaczyński, lider PiS, ujawnia, że Polska zaangażowała się w Iraku dla Izraela i nasz kraj należy się jednakowoż Polakom jak i Żydom. [enter link description here](https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=x9o9m08F5AE) **************************** ### EMOCJE są w tych wyborach najważniejsze! Społeczeństwo w swojej przeważającej masie nie używa lewej półkuli mózgowej - dla analizy informacji, tylko prawej - chłonącej emocje. W naszym pseudodemokratycznym systemie, Naród nie posiada rzetelnej wiedzy ani umiejętności czy chęci jej zdobywania. Dlatego, aby pokonać przeciwnika wyborczego na tym etapie rozwoju kraju, niezbędna jest strategia emocjonalna! [enter link description here](http://https://www.youtube.com/watch?v=9HzNbiDGbWQ&feature=player_detailpage) ******************************** ### MOJE DAWNE POSTULATY Od przełomu ustrojowego w 89r z niewielkimi aktualizacjami, głoszę uparcie następujące postulaty: 1a) **BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE**. To sprawa najważniejsza. Dla porządku i bezpieczeństwa Narodu, buduje się państwa. Bez uwolnionej gospodarki, nigdy nie będziemy posiadali silnej armii i bezpiecznej Polski! Nie będzie na nią pieniędzy. ARMIA zawodowa, powinna liczyć dla Polski 500 000 żołnierzy, byśmy nadawali się, jako partner do lokalnej koalicji. Potrzebny jest, dodatkowy pakt obronny – pewniejszy od NATO, w ramach międzymorza, w tym z Turcją, która podobnie jak Polska obawia się Rosji. Powinna być nowocześnie uzbrojona. Lotnictwo, to wiodąca formacja. W oparciu o własne lekkie i zwrotne myśliwce startu pionowego (jest taki przerwany projekt a myśliwce zakupywane od USA są zbyt drogie, przez co jest ich niezwykle mało a lotniska z pasami do długich rozbiegów zostaną w nowoczesnej wojnie szybko zlikwidowane i nasze F16 na nic się zdadzą), głównie do zwalczania broni pancernej. Odstraszająca broń rakietowa średniego zasięgu własnej produkcji. Armia wspomagana uzbrojoną Ochotniczą Obroną Cywilną systematycznie szkoloną na wzór szwajcarski, mającą do dyspozycji liczne składy broni automatycznej i lekkiej przeciwpancernej oraz lekkich rakiet przeciwlotniczych oraz min. Polski nie stać na konwencjonalne siły zbrojne równorzędne Rosji. Niezbędna jest, strategia skutecznego odstraszania, czego nie osiągniemy wojskami pancernymi. Należy postawić na własne, nowoczesne technologie wojskowe i ich wykorzystanie w gospodarce po upływie okresu utajnienia, jak; robotyka, nanotechnologie, cybernetyka. Na to mogą być wydatkowane środki budżetowe, przy okazji powstrzymując odpływ z Polski kadr naukowych. Elektrownie atomowe to potencjalne zagrożenie dla nas samych, szczególnie w czasie wojny. Najważniejsze są niestandardowe techniki przenoszenia ładunków i ich ukrywania blisko potencjalnego przeciwnika i precyzja rażenia, nie tyle siła ładunku. Rosja będzie zagrażać każdemu sąsiadowi, który jest nieposłuszny oraz nie posiada obronnych technologii odstraszających. [enter link description here](https://www.youtube.com/watch?feature=playerembedded&v=hMXhN0n6Um0 ) [enter link description here](https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IKUD-1wzqWw ) [enter link description here](http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/romuald-szeremietiew-w-ustalmy-jedno-rosja-moze-zaatakowac-nato/61qd4 ) Romuald Szeremietiew, były Minister Obrony Narodowej,( usunięty ze stanowiska z zarzutu obecnego Prezydenta - B. Komorowskiego, który nigdy go za to publicznie nie przeprosił, ani nie podał się do dymisji – co obiecał zrobić publicznie), uniewinniony sądownie, mówi dokładnie to, co już półtora roku powtórzyłem na stronach www.bialczynski [enter link description here](https://bialczynski.wordpress.com/) a głoszę publicznie od likwidacji muru berlińskiego. „1. Polska zostanie zaatakowana przez postkomunistyczną Rosję, bo pierestrojka to blef służb taki jak nasz "Okrągły Stół", aby tylko złapać oddech i przerwać blokadę gospodarczą oraz wyścig zbrojeń USA. 2. Rosja dawna jak współczesna, chce mieć granicę z Niemcami. 3. Zostaniemy wykorzystani przez Amerykę i NATO do sprowokowania Rosji i jej osłabienia oraz wykończenia. Inaczej, dawno by nas uzbroili tak jak zbroją Izrael i byłby święty spokój. 4. Musimy budować, własne, powszechne siły odstraszającej obrony i pakt międzymorski z sąsiadami”. Niestety, tacy Premierzy jak Tusk, Miller, Lepper, prezydenci jak Kwaśniewski a teraz Komorowski, dzięki wybraniu ich do tej roli przez Naród ze wsparciem służb i mediów, zmarnowali 25 lat (ćwierć wieku!). Nie byli nigdy zainteresowani szybką budową odstraszającego potencjału obronnego Polski. Polegali na NATO i przyjaźni z Niemcami, nawet Rosją. Nie mogę się równać doświadczeniem w sprawach militarnych i strategii wojennych, z p. R. Szeremietiewem. Miałem tylko zdrowy rozsądek i kolejny raz w życiu, wybiegam trafnie w przyszłość. To umiejętność postrzegania całości faktów i wyciągania z nich logicznych wniosków, umiejscawiania ich w odpowiednim czasie. To w sumie bardzo proste. Trzeba tylko być uczciwym w stosunku do rzeczywistości. Dlatego, ważne jest, aby wybrać na Prezydenta RP, kogoś, kto to potrafi. Pan G.Braun ma taką umiejętność, lecz wolałbym, by jak P. Kukiz, nastawił się na budowę społeczeństwa obywatelskiego zamiast proponować jakiś cudowny rząd centralny - Monarchę. Centralizm to socjalizm, a demokracja jest w Polsce tylko pozorna, przykrywką dla partiokracji, korporacjonizmu i socjalizmu. "Rosja musi zaatakować Polskę, jeśli chce odbudować imperium, a mówi wyraźnie, że chce - podkreślił Szeremietiew. Dodając, że w jego ocenie Moskwa może posunąć się do bardzo daleko idących środków włącznie z atakiem atomowym. - Chodzi o użycie niewielkiej głowicy. Taki atak mógłby zastraszyć Polaków". Jasne, że może. Dlatego, sama obrona terytorium bez broni odstraszającej, to tylko wyrzucanie pieniędzy w błoto. Lepiej od razu się poddać i wejść w strefę wpływów Rosji. Polska leży w zbyt cennym dla Putina miejscu. Dlatego, należy posiadać chociaż jednego satelitę z odpowiednimi głowicami lub systemem niszczącym głowice nad miejscem ich startu za pomocą wiązki która przepali ich kadłub. Niech bandyta ginie od własnego miecza, którym straszy i wojuje. I kilka automatycznych mikro łodzi podwodnych z wyrzutniami, przyczajonych blisko kryjówek Putina w okolicach Leningradu i Murmańska, Syberii. [enter link description here](https://www.youtube.com/watch?v=_ueI_JhpGk4&feature=player_detailpage#t=2533) 1b) **BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE**. GIEŁDA I BANKI. W 94r, osobiście zaproponowałem spółkom giełdy warszawskiej, wprowadzenie systemu ubezpieczeń transakcji giełdowych w skali 1% od sprzedaży akcji. Podobnie powinno być z bankami rzędu 0,1% od każdej kwoty kredytu. Środki te, nadal należałyby do obciążonych nimi podmiotów, jednak zabezpieczone na koncie pod nadzorem państwa. W przypadku krachu giełdowego, zgromadzona suma zapobiegałaby puszczeniem w skarpetkach udziałowców i kredytodawców, poprzez wypłacenie im zgromadzonego kapitału. System, zapobiegałby również sztucznemu windowaniu kapitału zakładowego w celu przyciągania inwestorów i prowokowania spekulacyjnej bańki. Stanowiłyby dobry wskaźnik prawdziwej kondycji spółek. Banki, powinny ujawniać publicznie wysokość ubezpieczenia każdej złotówki wkładów. Zakaz reasekuracji międzybankowej. Zakaz udzielania kredytów ponad stan wkładów banku. Zakaz kreacji pieniądza wirtualnego. Gdyby uruchomiono takie rozwiązanie w USA i na Islandii, nie byłoby tam ostatniego krachu. ZUS i EMERYTURY. Skasowanie ZUS. Emerytury z podatku obrotowego, podstawowe, równe dla wszystkich od 50 lat. Dodatkowe ubezpieczenie tylko dobrowolnie. Skasowanie przywilejów emerytalnych. MIESZKALNICTWO. Posiadanie własnego dachu nad głową, poza szerokim rynkiem pracy, jest najważniejszym czynnikiem stabilizacji populacji biologicznej i zapewnia jej trwały przyrost. Postuluję od lat, zniesienie wszelkich podatków od budowy/zakupu pierwszego mieszkania/domu do 150m2 oraz od nieruchomości pod nimi. Taki program zatrzymał młodą ludność Grecji przed emigracją w okresie kryzysu. Musi być dostępny dla wszystkich wiekowo obywateli. Przyspieszenie posiadania mieszkań, rozwinie gospodarkę gdyż wymagają one wyposażenia – opodatkowanego, co nastąpi wówczas szybciej. Przekształcenie obszarów podmiejskich i rolnych niższej klasy w zasobach AKR, w grunty budowlane. POWODZIE. Wdrożenie systemu umocnień wałów anty powodziowych (kanały przerzutowe pomiędzy rzekami, betonowanie rdzeni wałów - w całym kraju – praca dla więźniów, jeśli chcą mieć chleb i zarabiać), zakaz zabudowy terenów zalewowych. ZDROWIE. Nakaz wyraźnego dp.12 i pełnego oznaczania składu produktów, jako "potencjalnie szkodliwych" i zakaz używania jednoznacznie szkodliwych składników oraz GMO. Likwidacja podatków od leków ratujących zdrowie i życie. UE. Głosowałem przeciwko naszemu wejściu do UE, z uwagi na groźne dla naszej gospodarki, nie równoprawne stosunki prawno-finansowe. Uważałem, że należy zawalczyć jeszcze o lepsze prawa. UE nie gwarantuje nam bezpieczeństwa zewnętrznego, lecz jest zagrożeniem dla rozwoju kraju. To się okazało prawdą. Wkład Polski do UE jest nieznacznie mniejszy od uzyskiwanych dotacji, a te, są za cenę likwidacji szeregu branż wielkoprzemysłowych. Zmieniło to nasz kraj w dostarczyciela drobnych usług i konsumenta zachodniej produkcji. 2) **ORGANIZACJA PAŃSTWA**. DEMOKRACJA. Okręgi jednomandatowe do Sejmu. Ułatwienie odwołań posłów. Obowiązek przeprowadzenia referendum, gdy obywatele zbiorą wymaganą liczbę podpisów. Podział kraju na siedem regionów zamiast powiatów. Uzależnienie wynagrodzeń posłów od sytuacji bytowej społeczeństwa i gospodarki. Zakaz wysyłania Wojska Polskiego, na interwencje zbrojne poza misjami stabilizacji ONZ, bez zgody Narodu w referendum! Lub niech NATO zmieni art.5 nakazujący jednoznacznie wszystkim sygnatariuszom obronną akcję militarną. KONSTYTUCJA. Zmiany konstytucji powinny zapadać wyłącznie w drodze powszechnego referendum większościowego. 3) **KAPITAŁ**. GOSPODARKA I PODATKI. PO chwali się rzekomo wielkim rozwojem Polski, tyle, że w rzeczywistości bardzo marnym, przy ogromnej emigracji i kosztem kompletnego osłabienia sił zbrojnych, które doprowadziła ta partia do systemowej bezbronności, bo to partia relatywistów, która będzie istniała nawet w niewoli, jawnie, jak kiedyś PZPR. Tylko gospodarka uwolniona, może szybko rozwijać kraj i przynosić środki na budowę silnej armii. Jestem za budową gospodarki przy stałym pamiętaniu o polskiej armii. Od lat, za likwidacją PIT-ów, wprowadzenie jednego podatku od obrotów, skasowanie podatku dochodowego. Skasowanie akcyz, poza akcyzą zdrowotną, jako para podatkiem od tytoniu i alkoholu przekazywaną wyłącznie na specjalistyczne cele lecznicze. PRYWATYZACJA. Prywatyzacja wszystkich zakładów wybudowanych w czasach PRL-u za pomocą przyznania bezpłatnie, udziałów w zależności od lat pracy w PRL. Podobnie jak czeska kuponowka. Umożliwienie udziałowcom samodzielnego wyboru władz/zarządów – jak w spółkach akcyjnych i spółdzielniach mieszkaniowych. W 95r skrytykowałem projektowane Narodowe Fundusze Inwestycyjne, którym partie rządzące narzuciły swoje władze. NFI zbankrutowały a sprywatyzowany poniżej wartości rynkowej majątek, wpadł w łapki politycznych lobby. Zakaz prywatyzacji lasów państwowych, kopalin, rzek i jezior, obszarów wysokogórskich. UWŁASZCZENIE. Poparłem powszechne uwłaszczenie, zablokowane przez A.Kwaśniewskiego. Miało umożliwić wpisanie z ustawy do Ksiąg Wieczystych ziem przyznanych z dekretu na ziemiach zachodnich rolnikom polskim. Teraz odzyskują je Niemcy. W miastach, powinno również zostać dokonane przekształcenie z ustawy użytkowania wieczystego na rzecz prawa własności. Energetyka musi być oparta na wysokosprawnym spalaniu węgla (bez zanieczyszczania środowiska) i korzystaniu z geotermii, w tysiącach małych elektrowni (model Szwedzki, gdzie na polskich kotłach Rafako ze sterowaniem komputerowym - spalają nawet mokre odpady komunalne), rozrzuconych wokół wsi i miast. W razie wojny, wiele z takich elektrowni przetrwa. Piętnaście lat temu, przewidziałem olbrzymią emigrację z Polski i uważam, że dalsze niezapobieganie tej tendencji jest celowym działaniem wiodących środowisk politycznych, dla utrzymania władzy przez sztuczne zmniejszenie w ten sposób statystyk bezrobocia oraz biologicznego osłabiania kraju dla ukrytych celów antynarodowych, o których obecnie najwyraźniej mówi G.Braun. 4) **SPRAWIEDLIWOŚĆ**. SĄDY. Ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez sędziów, do max. 3-ech równocześnie. Uproszczenie prawa i przywrócenie szeregu norm prawa rzymskiego, oraz niektórych norm prawa naturalnego – jak bezwzględny zakaz zabijania przy braku zagrożenia zdrowia i życia, w tym obrony kraju czy domu. Wpisanych do Konstytucji. Żaden morderca pedofil czy UB-ek bandyta, nie mógłby nigdy uzyskać ułaskawienia sejmowego, gdyby takie normy obowiązywały. Zakaz wymierzania kary śmierci na podstawie procesu poszlakowego, przy braku pewnych dowodów i nie przyznania się do winy. ***************** ### ŻYCIORYS **Rafał Miłosz Kopko (ps.pisarski ORLICKI)** rocznik 1961. Narodowość: Polska. Obywatelstwo: wyłącznie Polskie. Od 12 lat, bez przerw, Prezes Zarządu trzeciego prywatnego podmiotu / pracownik administracji prywatnej. Wcześniej, kilkanaście lat własnej działalności prywatnej. Wykształcenie wyższe administracyjne w Wyższej Szk. Businessu i Administracji oraz prawno-samorządowe PAN. Wzrost: 186 cm. Znaki szczególne: uparta miłość do Polski, wolności i wiedzy, sprawiedliwości. Wierzący w jednego Boga, Chrześcijanin nie obrządkowy. Tolerancyjny dla ludzkich słabości, wróg politycznych kłamców i karierowiczów dla kasy. Fanatyk książek i polskiej przyrody, uwielbiam turystykę kajakową, rower - jeździłem nim po Bieszczadach, gdy jeszcze nie było rowerów górskich, piesze wędrówki po górach, narty, które jako-tako opanowałem dopiero w wieku 45 lat. Rodzina: ojciec ......... CD na [enter link description here](http://www.dgwiarygodni.pl/dokumenty/cv.html) ********************** **UWAGA!** Bardzo proszę nie sugerować się pochopnie moimi odpowiedziami na ogólne postulaty zamieszczone przez administratora serwisu 1Polska.pl Często, są one bardzo nie precyzyjne. Jest tam np. postulat "Zlikwidować ZUS”, który poparłem. Jednak, jestem za emeryturami obywatelskimi, w wysokości podstawy bytowej (model kanadyjski), opłacanej z podatków obrotowych (w cenie). Oraz dodatkowo emerytur prywatnych. Co oznacza, że byłby jakiś państwowy urząd obsługiwany przez ok.300 pracowników, dzielących środki uzyskiwane ze skarbówki, po równo, na emerytów. Nie byłby to jednak na pewno ZUS w postaci, jaką znamy. Podobnie, mamy postulat "Zakaz małżeństw homoseksualnych". Jestem za, lecz nie jestem już przeciwnikiem ich ślubów pod innym tytułem prawnym, nienadającym im uprawnień rodzinnych - do adopcji dzieci. Niech to będą sobie związki partnerskie homoseksualne - nazwane tak po imieniu. Bez praw rodzinnych. Nie można niszczyć znaczenia terminu "małżeństwo", pochodzącego od "ma żenu/żonę" czyli "przeznaczeni do dawania życia - rozmnażania/żeńcy". Nie można wszystkiego odwracać do góry nogami. Niech się homoseksualiści całują na ulicach podobnie jak lesbijki. Mnie to nie przeszkadza. Jestem tolerancyjny. Ale niech nie uprawiają obskurnej promocji swoich zamiarów, epatując sztucznymi penisami. We wszystkim liczy się smak i proporcja. ****************************** ### NAJWAŻNIEJSZY JEST NARÓD Wybór wspólnego kandydata pozaparlamentarnej Prawicy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to głos oddany na przyszłość Polaków i Polski. Ta przyszłość, zależy od WIARYGODNOŚCI, jaką dany kandydat sobą reprezentuje. Ona jest w; doświadczeniu życiowym, kulturze, poglądach, działalności społecznej, dorobku zawodowym, cechach charakteru, nawet genach. Każdy kandydat, powinien więc przedstawić pełny życiorys i szereg własnych inicjatyw ustawodawczych. Powinien, od lat, w sposób udokumentowany, popierać dążenia naszego Narodu do uzyskania pełni wolności politycznych - prawdziwej demokracji! Praw, zdolnych uczynić z Narodu Polskiego, realnego właściciela swojej Ojczyzny. Naród, jest w zakresie władania krajem, decydowania o kształcie państwa, NAD - RODEM, nad każdą rodziną i każdą władzą, każdą elitą i każdym autorytetem. To ON, ma stanowić prawa zasadnicze – Konstytucję i sam jej przestrzegać. Ale też bezustannie kontrolować ich wykonywanie przez władzę, a nie je oddawać w okresie od wyborów do wyborów. W tym czasie pozbawionym kontroli Narodu, kto inny zawsze przechwyci Jego prawa do rządzenia, bez wojny, po cichu. I może to być inny naród lub interesowna grupa. Bycie podmiotem prawa, jakim powinien być Naród, to przywilej, ale i odpowiedzialność. Nad Narodem, jest równość wobec prawa a więc możliwość jego stanowienia jak i groźba kary za jego nie przestrzeganie. Obecna władza nad Polską, pozbawiająca Naród podmiotowości, zrzucająca wszystko na jego przedstawicieli, to często władza osobników o niejasnych korzeniach - służących innym nacjom, lub obcej polityce i interesom, chwiejna i powolna w sprawach najwyższej rangi, niemająca serca do interesów Narodu polskiego. Dlatego, ziemią Polską, musi wreszcie zacząć rządzić przede wszystkim sam Naród Polski, nawet bezpośrednio (referenda), bo wówczas nie zastąpi i nie oszuka go nikt. Stąd, tak ważne są życiorysy kandydatów na Prezydenta RP. Nie zagłosuję na żadną najbardziej medialną osobę kandydującą na urząd Prezydenta RP, bez szerszej znajomości jej pochodzenia. Za długo żyję, by nie wiedzieć, że ten antydemokratyczny i antywolnościowy system doskonale się broni. Jest przygotowany na prowokowanie sytuacji, podsuwanie kandydatów, inicjowanie ruchów politycznych. Popieram inicjatywę '1Polska.pl', która wpisuje się w mój projekt dgwiarygodni.pl z uwagi na nawał pracy zawodowej rozwijany spokojnie od 2013r. Nikomu nie ufam tylko dlatego, że pokrzykuje na władzę. Nie chcę, by się okazało, że system znowu wstawił swojego człowieka i nic się nie zmieni. A nam, jest coraz ciężej żyć w tym kraju! ************************** ### MOJE DODATKOWE POSTULATY Poza tymi, na które głosuję na stronach 1Polska.pl 1. PODSTAWOWY POSTULAT TO NIE PODATKI! Państwo tak jak firmę, zaczyna się budować od dobrej organizacji. Postulatem, do którego powinniśmy najpierw dążyć, powinno być *„- **Wprowadzenie podziału kandydatów wybieranych do Sejmu, na dwie równe grupy; uzyskujących dochody z gospodarki uspołecznionej (budżetu państwa) i gospodarki prywatnej**. Każda, po 230 posłów”*. Raz na zawsze zakończy to, przewagę socjalizmu, populizmu – oferowanie kiełbasy wyborczej, blokowania konkurencji rynkowej, utrzymywania państwa głównie kosztem prywatnej przedsiębiorczości i blokowanie jego szybkiego rozwoju! Bez takiej zmiany ordynacji wyborczej, nawet wchodząc do Sejmu, nigdy nie zmniejszymy podatków ani nie uwolnimy gospodarki od nadmiernej biurokracji! Zawsze zablokują nas posłowie z budżetówki, posiadający w Sejmie olbrzymia przewagę! 2. Drugi proponowany przeze mnie postulat, również jest organizacyjny, związany z tworzeniem listy wyborczej. Zróbmy taki numer i **dajmy wymagane ustawą kobiety (parytet), na naszej liście do parlamentu, wszystkie razem i pierwsze na liście!** Mężczyzn, dopiero po nich. W ten sposób, zmusimy większość wyborców do zastanawiania się nad kandydatami i nie kierowania miejscami na liście czy płcią! 3. Trzecim postulatem, jak najbardziej emocjonalnym a więc publicznym, powinno być „**przywrócenie prawdziwej demokracji!**”. Niech zginą marnie wszelcy oszuści polityczni, socjaliści, masoni, od własnej broni. Nie ma w Polsce prawdziwej demokracji, a jedynie jej fasada istniejąca specjalnie dla okłamywania Narodu, by rządziła nim partiokracja i korporacjonizm oraz agentura, pozbawione realnej kontroli Narodu. Nie można twierdzić, że „Polacy to bardzo mądry Naród”, a innym razem, że "nie powinien ten (mądry) Naród mieć prawa do takiej samej wagi głosu, bo jest niedopuszczalne by głos profesora mogły przeważyć głosy dwóch meneli". Dwóch prostackich meneli, może mieć więcej moralności i rozsądku niż nie jeden profesor czy doktor, z rodzaju niemieckiego lekarza, SS-Hauptsturmfuhrera, doktora medycyny i antropologii, zbrodniarza wojennego, zwanego Aniołem Śmierci, JosefA Mengele. Tak więc czasami lepiej jest mieć wyborców z mniejszą wiedza specjalistyczną a zwyczajnie porządnych. Takich wielce wykształconych osobistości, było wielu w historii, jak np. czołowy architekt prawa UE, który opracował jej założenia, niegdyś czołowy nazista – prawnik, prof. Walter Hallstein. Nie tak dawno. p. Lucjan Łągiewka, urządził na auli uniwersytetu na Śląsku, wypełnionej profesorami i doktorami, pokaz działania modelu swojego wynalazku. Którym chciał zainteresować zebranych i udowodnić swoje odkrycie. Wypełniona autorytetami aula, po prostu go wydrwiła. Polski Urząd Patentowy, pełen rzeczoznawców, odmówił mu udzielenia patentu. Pewien profesor z Wielkiej Brytanii, opatentował dokładnie to samo na podstawie dokumentacji p. Lucjana. Pan L.Łągiewka, zdobywa medale na wystawach światowych i opatentował tylko nowsze wersje rozwiązań korzystających z jego wynalazku. Poparł go jeden - jedyny prof. Gomółka. Z takim stadem profesorów, mamy rządzić w Polsce?! Tylko 1% z nich, jest otwartych na nową wiedzę. Większość, pełna zazdrości, rutyny, poczucia wyższości. Nikt, doprawdy nikt, nie ma prawa decydować, kto jest bardziej moralnym, wrażliwym człowiekiem i kieruje się większym rozsądkiem. Tylko Bóg to wie. Poza tym, profesor profesorowi nierówny. Mamy mnóstwo takich ekonomistów - profesorów, którzy Polskę zrujnowali. Należy jednak w demokracji wprowadzić pewne filtry dla eliminacji totalnej głupoty i lenistwa intelektualnego, dla podstawowej wiedzy wyborczej. Musi to być filtr dostępny i równy dla wszystkich. Nie może nim być tytuł naukowy czy osiągnięte wykształcenie. Proponuję takie rozwiązanie dalej (poz.15), bo nie jestem za demokracją ślepą. Demokracja, to system prawny nie anarchia – jak ją nazywa JKM. To system, który wolą Narodu, ogranicza prawa tegoż Narodu, aby był szybko, sprawnie i mądrze kierowany. W prawdziwej demokracji, Naród, zawsze pozostaje najwyższym ustawodawcą, podmiotem prawa. Każde prawo może zmienić, zgodnie z prawem konstytucyjnym, wpierw narzuconym samemu sobie! Dlatego, w Szwajcarii nie istnieje Trybunał Konstytucyjny! W Polsce dzisiejszej nie ma prawdziwej demokracji! Jest partyjna sejmokracja, bowiem dzisiejszy Sejm to samokreacja i destrukcja prawa nie żadna demokracja. Lex tyrannis a fructibus eorum cognoscetis eos! Prawo tyranów po jego owocach poznacie! 4. Teraz dopiero, proponuję bardzo ważny postulat, jakim jest **zdecydowane obniżenie podatków poprzez wprowadzenie wyłącznie podatku obrotowego, równego dla wszystkich, w cenach towarów, niepobieranego od wynagrodzeń! Skasowanie podatku dochodowego!** Wykorzystać w tym celu powinniśmy VAT, który jest właśnie takim podatkiem narzucanym na wartość początkową i dodaną oraz występuje w każdej cenie towaru i usługi. Kontrola podatku nawet w obecnym systemie gdzie obsługuje go Policja gospodarcza, Sądy, tysiące urzędników skarbowych, kasy fiskalne i faktury, sprawia, że pobór tego podatku będzie zawsze bardzo drogi wpływając na zwiększenie kosztów budżetowych a tym samym wysokość tego podatku i dalej, cen towarów i usług. Nigdy też, nie zakończymy wymigiwania się od niego i oszustw podatkowych. Dlatego, po okresie ujednolicenia podatków za pomocą jednej wysokości VAT, należy wprowadzić inny podatek rzutujący na ceny i obrót gospodarczy, jakim jest: "POWSZECHNY PODATEK INFLACYJNY". To mój dalszy, proponowany postulat, przyszłościowy. Warto o nim coś więcej powiedzieć, gdyż ma wiele wspólnego z postulowanym przez Konrada Daniela zakazem kreacji pieniądza przez banki, twórcy niniejszego projektu wyborczego, przedstawianym na "podziemnatelewizja". PODATEK INFLACYJNY, polegał będzie wyłącznie na wprowadzeniu do obiegu rynkowego, ściśle określonej uchwałą Sejmu, ilości (dodruku) gotówki w zł, niezbędnej na cele budżetowe. (I tak jest wprowadzana tylko, jako dodruk techniczny oraz przez obligacje, bez uchwały sejmowej!) Przełoży się to oczywiście na spadek wartości złotówki jak każdy rodzaj podatku (stanowiąc koszt), który zawsze jest przerzucany w cenę towaru i obniża wartość waluty. Inflacja, jest formą podatku obrotowego – rzutującego na ceny, który obciąża każdego obywatela, bo każdy jest konsumentem. System ten, umożliwia wypłacanie emerytur podstawowych z podatku, nawet osobom nigdy niepracującym, lecz żyjącym w kraju, gdyż również muszą żyć i kupować produkty obciążone podatkiem inflacyjnym a więc płaca ten podatek. Jest to podatek najprostszy, gdy jest jedynym obowiązującym podatkiem i prowadzi wówczas do; likwidacji większości aparatu skarbowego (przerzucanie podatku w cenę następuje naturalnie i nie ma konieczności pobierania podatku a więc konieczności nadzoru obrotów firm), faktury nie są potrzebne dla celów kontroli (chyba, że dla rozliczeń kosztów wewnątrz firm), tym samym odpadają kasy fiskalne. Podatek inflacyjny w rzeczywistości już istnieje, tylko uprawia go wyłącznie rząd i banksterzy. Rząd - drukiem obligacji skarbowych, banki – emitując wirtualny pieniądz (bez pokrycia), co wpływa bardzo istotnie na stopę inflacji. Dlatego, banki oraz MFW będą największym przeciwnikiem tego pomysłu, gdyż przy podatku inflacyjnym musi nastąpić zakaz emisji pustego pieniądza. Niezbędny jest również zakaz przejścia na EURO, bo kto drukuje walutę ten zwykle emituje również podatek inflacyjny dla swojego interesu, tak, jak FED, dodrukowując dolary wpływa na podatek inflacyjny od dolara płacony na całym świecie, bo wszyscy używają tej waluty kupując ropę. Podatek inflacyjny, obciąża również szarą strefę, przez co może być niższy niż inne podatki, bo przenosi się na wszystkie branże i obciąża wszystkich obywateli. Ułatwia konkurencję rynkową przez swoją uczciwą rolę (brak wszelkich ulg), sprzyja produkcji energii alternatywnej i paliw odnawialnych (np. silniki na spirytus jak w Brazylii), gdyż nie da się przy jego prostocie zatuszować rzeczywistych kosztów produkcji wyrobu i jego konkurencyjności, gdy nie obowiązują też żadne akcyzy i dopłaty. W efekcie, jest zawsze tańszy w poborze niż każdy inny podatek i można dzięki temu zastosować jego niższą stawkę podatkową (niższe koszty planowe utrzymania sfery budżetowej). Prowadzi, pomimo generowania inflacji, do wytwarzania nadwyżki dochodów nad kosztami, gdy jest uchwalany na właściwym poziomie, przez co produkt dodany przeważa nad kosztami podatku (inflacją) i zaczyna się proces deflacji, czyli wzrost wartości pieniądza - jego siły nabywczej bez podwyżek wynagrodzeń. Podatek tego typu, z uwagi na pobieranie go skrycie przez banki, blokuje MFW, FED i struktury, NWO które nimi kierują i dlatego zależy im na przejściu Polski, na EURO. Zdają sobie sprawę, ze Polska ma bystry Naród i może pomyśleć o takim systemie podatkowym. Dlatego, jest o nim totalnie cicho! Można taki podatek zabezpieczyć wymaganą zgodą Narodu w referendum, aby nie przekraczał określonego poziomu PKB i nie powodował zbyt wysokiej inflacji. Podobnie, jak to jest to w Szwajcarii, gdzie Naród może zablokować każdy budżet. 5. **Przekształcenie Senatu w Izbę gospodarczą** – do której mogliby być wybierani jedynie obywatele prowadzący minimum 7 lat, prywatną działalność gospodarczą lub zarządzający prywatnymi przedsiębiorstwami z siedzibami – centralnymi na terenie Polski, (w tym rolnicy płacący ZUS nie KRUS, w przypadku nie pobierania dotacji z UE i budżetu). Izba, zajmowałaby się kontrolowaniem prawa w celu niedopuszczania do pogarszania sytuacji gospodarczej oraz posiadałaby prawo do zgłaszania projektów ustaw dotyczących wyłącznie gospodarki. Wynagrodzenie za pracę w Senacie, symboliczne, w wysokości 1 stawki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce prywatnej (ok.4500 zł). 6. **Uzależnienie wysokości zarobków posłów od sytuacji gospodarczej kraju**– posłowie otrzymywaliby do ręki podstawowe wynagrodzenie w wysokości 2 krotności stawki przeciętnego wynagrodzenia (nie mylić z wynagrodzeniem średnim krajowym, lub wynagrodzeniem średnim w gospodarce uspołecznionej czy też prywatnej, czyli 2 x ok.1800 zł), plus wynagrodzenie w wysokości 10-cio krotności stawki liczonej od podstawowego wynagrodzenia (ok.18 000 zł), zabezpieczonego na koncie Sejmowym. W styczniu następnego roku, otrzymywaliby 50% z zabezpieczonych środków, pod warunkiem osiągnięcia na miesiąc grudzień; skali bezrobocia nie większej jak 5%, wysokości przeciętnych kosztów utrzymania (koszyka dóbr podstawowych) nie więcej jak 50% przeciętnych zarobków, przeciętnych kosztów budowy 1m2 mieszkania w wysokości nie wyższej niż 1/10 przeciętnych zarobków. Tylko tego rodzaju konkretne uwarunkowania, pozwolą zmobilizować posłów do naprawdę ciężkiej pracy na rzecz pobudzenia gospodarki. Po opływie kadencji posłów, przy okazji przeprowadzania nowych wyborów do Sejmu, Naród glosowałby nad wypłaceniem lub niewypłaceniem (wszystkim posłom), pozostałych 50% zabezpieczonej kwoty, jako premii za ich pracę. Tylko powiązanie pracy posłów z wynikami gospodarczymi kraju, zmusi ten system do zamiany podejścia do rynku! 7. **Wprowadzenie wymogu, by kandydatem na posła i senatora oraz Prezydenta, mógł być tylko obywatel Polski urodzony w Polsce i mieszkający w kraju minimum 20 lat**, mający, co najmniej 40 lat i tylko polskie obywatelstwo oraz deklarujący narodowość polską, dowolnej wiary nie nawołującej do przemocy i rasizmu, a więc z wyłączeniem; islamu i talmudyzmu (nie mylić z judaizmem). Zakaz promocji takich religii. Zakaz budowy świątyń, (meczetów i bożnic) oraz szkół; islamskich i talmudycznych – jako religii rasistowskich, nakazujących eksterminacje (zapisy Koranu i Talmudu) innych religii lub nacji bądź ich niewolniczą eksploatację. Uczyniłbym wyjątek dla polskich Tatarów. 8. **Zakaz kupowania Know-How w celu utajniania nabytego rozwiązania, podobnie patentów w celu ich nie wdrażania**. Patent, który nie jest wdrożony w ciągu 3 lat od wszczęcia ochrony, mógłby na obszarze Polski realizować każdy zainteresowany uiszczając 1% z dochodu rocznego na rzecz wynalazcy. Podobnie zakaz innych form powstrzymywania konkurencji i rozwoju technologicznego, jak; celowego postarzania produktów, zmniejszania ich trwałości. 9. **Ściganie sądowe, za zarzucanie Polsce udziału w realizacji holokaustu i oskarżania Polaków o budowę obozów koncentracyjnych, negowania polskiego i słowiańskiego holokaustu oraz masowego oporu zbrojnego wobec nazizmu i komunizmu**. Stosując natychmiastowe kierowanie spraw do sądów w przypadku tego rodzaju stwierdzeń, w tym, padających za granicą. 10. **Wprowadzenie i propagowanie terminu „killingslav** - ukazując wyniki badań, ilu Słowian (jest to kilkadziesiąt milionów) zginęło w niemieckim parciu na wschód od czasów Franków, obozach zagłady lub ich wymordowano poza obozami. Pod tym terminem przedstawiać nazistowski plan ich całkowitej zagłady, wywołane wojny. Oraz promocja terminu 'killingLach' oznaczającego mordowania wyłącznie Polaków, przez Niemców - nazistów jak i komunistów. Tak jak na miecz mordercy należy odpowiadać mieczem, lecz po rycersku, tak na kłamstwa i oszczerstwa – podobnie sprytnie, lecz Prawdą! Ważne są imponderabilia słowne – utrwalane w świadomości Świata! 11. **Przekształcenie „Pałacu Kultury i Nauki” w Warszawie (PKiN im. J. Stalina) w „Muzeum historii i kultury Słowian i Polaków**. Wreszcie byłoby takie muzeum, w najwłaściwszym miejscu, przyciągając turystów do oglądania prawdziwej historii Słowian i Polski. W jego wnętrzu, takie ekspozycje, jak: zagłada Połabian, zbrodnie komunistyczne, żydokomuna – UB, II wojna, obozy zagłady, przesiedlenia Polaków, okrojenie ziem Polski, Katyń, wojna z bolszewikami, narody słowiańskie i ich pochodzenie, genetyka i genealogia Słowian. 12. **Wprowadzenie prawa do natychmiastowego odwołania posła poprzez przeprowadzenie lokalnych wyborów (nie mylić z referendum!) na wniosek sądu** gdzie zdecyduje zwykła większość biorących w nim udział, w przypadku jawnego złamania przez posła jego zarejestrowanej obietnicy wyborczej, udowodnionego przed Sądem w trybie przyśpieszonym. W takim przypadku, nie trzeba będzie zbierać podpisów pod referendum. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, ułatwi taki proces i będzie on bardzo tani. System ten, stanowić będzie rozwinięcie ustroju demokracji przedstawicielskiej w bezpośrednią, umożliwiając Narodowi bieżącą kontrolę nad pracą posłów i dotrzymaniem przez nich realizacji zadań, dla których zostali wybrani. 13. **Wprowadzenie zasiadania posłów w Sejmie pod godłami regionów**(Ziem Polskich). Proponuję siedem regionów: Pomorski, Śląski, Wielkopolski, Mazowiecki, Prusko-Mazurski (da nam to prawo kulturowe do domagania się powrotu Prus do Polski, bo któż ma takie prawo, jak nie naród dbający o pamiątki historii?), Wschodniopolski (lub Podlasko-Poleski), Małopolski. Oraz, likwidacja powiatów! Ułatwi to, likwidację partyjniactwa, gadulstwa partyjnego w Sejmie, gdy posłowie z danej partii zasiadają obok siebie. Zwiększy konkurencję pomiędzy regionami – przyczyniając się do rozwoju gospodarczego kraju, gdyż wszelka konkurencja jest motorem postępu. Towarzyszyć temu powinno funkcjonowanie sejmików ziemskich – zamiast właśnie powiatów, w których posłowie krajowi powinni zasiadać z głosem, co najmniej doradczym. Sejm RP powinien, bowiem wiązać sprawy regionów w ogólny interes kraju, zbierać z regionów należną wiedzę. Sejmiki ziemskie, to nie autonomia tylko działanie w ramach jednej Konstytucji R.P. Poza tym, w demokracjo – monarchii (konstytucyjnej), warto przywrócić piękno kultury tych regionów, sławić ich herby i ziemie, tradycję, kulturę. To piękno Polski! 14. **Zlikwidować Ministerstwa i działy; sportu, kultury, sztuki, dziedzictw narodowego, edukacji, zabytków i ustanowić w ich miejsce urząd wybieralnego Króla, z niezależnym budżetem**, za nieodpowiadającego. Reprezentanta kultury narodowej. 15. **Wprowadzić obowiązek dla wszystkich zamierzających wziąć odział w wyborach powszechnych do Sejmu, Senatu i na Prezydenta, biernie jak i czynnie, ukończenia bezpłatnego, państwowego kursu parlamentaryzmu**. W jego ramach, zdania testu pisemnego z; historii Polski, ekonomi i gospodarki, bezpieczeństwa kraju, dyplomacji, prawa, administracji, itd. Jak w dawnej Grecji. Nie studia powinny dawać prawo do udziału w wyborach, nie majątek, tylko podstawowa wiedza. Taki egzamin, wyeliminuje meneli i ludzi bez jakiejkolwiek wiedzy, chorujących na demencję i głosujących jak każe ksiądz lub partia, czy też zwykłych leni głosujących tylko na kiełbasę wyborczą. Demokracja nie oznacza anarchii i głupoty zbiorowej, tylko odpowiednio ukształtowany przez Naród i dla Narodu, system prawny ograniczający sam Naród, nie tylko władzę! 16. **Likwidacja progów wyborczych**, zaprzeczających zgodności z Konstytucją i zwykłej Sprawiedliwości. 17 Likwidacja sumowania głosów na listach komitetowych. Jest to sprzeczne z zapisem konstytucyjnym o bezpośredniości i proporcjonalności wyborów. 18. **Likwidacja parytetów dla płci oraz mniejszości narodowych**. Przepis jest niedemokratyczny i po prostu niesprawiedliwy. 19. **Wprowadzenie do godła Polski, zamkniętej korony zwieńczonej krzyżem równoramiennym**, jak na pierwszej monecie polskiej (Mieszka, krzyż taki, był symbolem starosłowiańskiej wiary w moc wyższą), jako oznaki całości ziem polskich oraz panowania nad Narodem z jego własnej woli, wspólnego prawa i starożytnej kultury. To będzie również przestroga dla islamistów i talmudystów, kolejny krok w odbudowie tradycji kulturowych Polski. Usunięcie ze skrzydeł orła, masońskich gwiazd. Po wprowadzeniu takiego godła, zdjęcie krzyża i wszelkich symboli religijnych ze szkół i urzędów państwowych. Wystarczy jeden krzyż, na skroni godła. Dwa obok, to już gruba przesada. Inaczej, wcześniej czy później, będzie na naszym godle inny znak, skoro środowiska żydowskie już taki proponują jak splecenie polskiego orła z gwiazdą Dawida. Ciekawe, czy będą proponowały takie sploty z orłem z krzyżem? 20. **Wprowadzenie zmian do Konstytucji, tak, aby po zebraniu wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem o referendum, było one przeprowadzane obowiązkowo**, nawet bez zgody Sejmu. Tak jest w Szwajcarii! 21. **Siły zbrojne. Trójpodział służb uzbrojonych, w czasie pokoju; Premier – odpowiada za Policję, Król – za uzbrojoną Obronę Cywilną („POLAK – Powszechna Obronna Lekkozbrojna Armia Krajowa”, taka gwardia), Prezydent – za Wojsko Polskie.** System ten, zapobiega dyktaturze. W czasie wojny wszystkimi kieruje nie Prezydent, tylko tajny Marszałek Armii, mianowany przez wszystkich trzech już w czasie pokoju. Towarzyszyć temu powinno pobudowanie licznych magazynów z bronią automatyczną, na której w miejscach zamieszkania będą się szkolić ochotnicy z POLAK. Jeszcze chyba tych KBK-AK sporo pozostało? Magazyny umożliwią szybki dostęp do broni w razie wojny. Lepsze to, niż dać broń automatyczną Polakom do domów. Do jej używania trzeba się wdrożyć przez kilka pokoleń. A posiadanie broni nieautomatycznej, w razie wojny nic nie da. Obrona cywilna powinna się szkolić w działaniach partyzanckich nie zaś typowo frontowych, w zakładaniu ładunków wybuchowych oraz używaniu lekkiego sprzętu przeciw pancernego. To jest konieczne! 22. **Zakaz promocji wyborczej poza dostępnym do mediów dla wszystkich zarejestrowanych kandydatów, równym czasem antenowym w godzinach wieczornych na wszystkich stacjach koncesjonowanych, na co najmniej rok przed wyborami.** Przemiennie. Wymaga ogłoszenia daty wyborów na ponad rok wcześniej, co zmniejsza przywileje dużych partii, jakie szybko mogą sobie poradzić z promocja kandydatów. 23. **W prawie wyborczym, należy wprowadzić obowiązkowy podpis osoby głosującej (imieniem i nazwiskiem – czytelnie), przy wybranym kandydacie**. Zapobiegnie to fałszowaniu list zaznaczanych krzyżykami. Podpisu nie da się sfałszować i można głos oddany skonsultować z wyborcą, a tak oznaczona karta do glosowania będzie stanowić dowód. Na osobnej karcie powinna być rubryka do wpisania głosów przeciwko wszystkim kandydatom i kilka odpowiedzi do zaznaczenia, dlaczego obywatel tak glosował? Aby zachęcić do udziału w wyborach, obywateli je kontestujących. 24. **Wybory mają być; bezpośrednie, większościowe, równe wobec prawa, ograniczone wyłącznie przepisami Konstytucji i ustaw zatwierdzonych referendalni! Konstytucja musi odsyłać do ustawy prawo wyborcze, które byłoby zatwierdzane przez referenda (należy to zaznaczyć w Konstytucji!)**, uniemożliwiając posłom i partiom manipulowanie nimi i naruszanie wymogów Konstytucji. 25. **Uprościć rejestrację kandydatów na posłów! Równa dla każdego obywatela Polski, posiadającego prawa wyborcze, urodzonego w Polsce, swoboda kandydowania na posła**. Każdy obywatel ubiegający się o mandat poleski, rejestruje osobiście swoją kandydaturę w Komisji Wyborczej kontrolującej wybory w jednomandatowym okręgu wyborczym, przedstawiając: – pisemne poparcie, co najmniej siedmiu obywateli uprawnionych do udziału w wyborach, z okręgu wyborczego, - zaświadczenie o niekaralności, – dowód wpłaty kaucji, w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (Kaucja nie podlega zwrotowi, służy na pokrycie podstawowych kosztów rejestracji kandydata, zapobiega żartom z wyborów podobnie jak 7 podpisów poparcia). W przeciwieństwie do aktualnej ordynacji wyborczej, taki sposób zgłaszania kandydatury respektuje polską Konstytucję oraz prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła, likwiduje uprzywilejowanie partii politycznych w zbieraniu tysięcy podpisów poparcia dla rejestracji kandydatów. System wymaga wprowadzenia prawyborów i wybranie góra 3 kandydatów w jednomandatowym okręgu, którzy przejdą do ostatniej tury. 26. **Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) do Sejmu (tak jak do Senatu).** Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych. W każdym jednomandatowym okręgu, liczącym ok. 67 tys. wyborców, zgłasza się osobiście swoją kandydaturę na posła jak i Prezydenta oraz dokonuje ich wyboru w prawyborach (dwie tury głosowania), tylko spośród kontrkandydatów z tego okręgu. Prezydent, jeśli przejdzie w prawyborach okręgowych, przechodzi do prawyborów w jednym z 7 Regionów kraju; Mazowieckim, Pomorskim, Śląskim, Wielkopolskim, Mazursko-Pruskim, Wschodniopolskim, Małopolskim. Trzy tury głosowania, lecz zostaje wybrany na 7 lat. Jeśli zdobędzie poparcie w minimum 4-ech, zostaje wybrany. Nie liczy się totalna przewaga tylko w jednym lub dwóch okręgach, a uzyskane poparcie w Regionach, gdyż Prezydent ma łączyć nie dzielić kulturę i interesy regionalne. System ten, zwiększa swobodę kandydowania i równość szans wyborczych, umożliwiając kandydatom partyjnym i niezależnym, bezpośredni kontakt z wyborcami, a wybranemu posłowi realną więź z wyborcami i jego łatwe odwoływanie a więc bieżącą kontrolę Narodu. Ustanowione wówczas zostanie, bezpośrednie i bieżące - praktyczne (nie tylko literalne jak obecnie), zwierzchnictwo Narodu nad każdym posłem. 27. **Wartość 1m2 użytkowania wieczystego nieruchomości (podobnie podatku gruntowego), określana na podstawie operatu biegłego rzeczoznawcy, służąca do podjęcia Decyzji urzędowej o wysokości opląty za użytkowanie wieczyste, musi być jednakowa dla wszystkich współwłaścicieli tej samej nieruchomości**. Oznacza to, że bez względu na złożone czy niezłożone odwołanie od opłaty za użytkowanie nieruchomości, urząd musi zastosować najniższą stawkę zaakceptowaną którymkolwiek z właścicieli, Sądem lub Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Obecnie jest tak, ze tysiące mieszkańców miast płaci inne opląty z 1m2 tej samej nieruchomości, jeśli nie złożyli wniosku odwoławczego lub złożyli go nie w terminie. Będzie to analogią do wniosków przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie orzeczenie Trybunału obejmuje skutkiem prawnym wszystkich obywateli, nawet, jeśli wniosek do Trybunału był złożony tylko w imieniu ich wąskiej grupy lub jednoosobowo. 28. **Użytkowanie wieczyste, powinno zostać natychmiast zniesione poprzez jego ustawowe przekształcenie, w wyodrębnione prawo własności nieruchomości**. Wszystkie nieruchomości na prawie użytkowania wieczystego, powinny zostać uznane, za własność spłacaną ratalnie. Kwoty pozostałe do osiągnięcia 99 lat, potraktowane, jako zaległa opłata. Po osiągnięciu 99 lat, nieruchomość nie powinna wracać do miasta/gminy – obecnego właściciela, tylko ... CD na [enter link description here]([enter link description here](http://dgwiarygodni.pl/program/organizacja.html)
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta