Wojciech Zapała

91%
52
5

Okręg wyborczy
Okręg nr 33 - Kielce
Krótki opis
Społecznik, wędkarz ,animator,
Pełny opis
Jestem takim nadrzecznym łazęga czyli popularnie wędkarzem jest to jedna z moich pasji Zajmuje się amatorsko grafiką i tworzeniem portali społecznościowych.Jestem twórcą i współtwórcą wielu portali społecznościowych. Zakres moich zainteresowań jest dość szeroki, jest to historia regionu ,socjocybernetyka społeczna,przyroda i różne powiązane z nimi rzeczy. Nie wierzę w obecny system monetarny. Jestem zafascynowany rozwiązaniami Szwajcarii i to nie tylko w kwestii waluty lokalnej ale tez obronności oraz demokracji bezpośredniej. **Program emerytalny.** Emerytura składała by się z 2 części pierwsza część to emerytura państwowa (dywidenda narodowa) uzyskiwana w wieku 65lat bez względu na to czy pracujemy czy nie , każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy tz. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Finansowany z zysków jakie osiąga państwo z eksploatacji bogactw naturalnych. Jako że zasoby naturalne są własnością ogółu społeczeństwa to i społeczeństwo powinno mieć udział w zyskach.Są to np. złoża siarki,węgla,rudy miedzi,żelaza, gazu,ropy naftowej oraz lasów. Część druga to fundusz emerytalny utworzony jako banki spółdzielcze inwestycyjne . Każdy obywatel będzie mógł dobrowolnie przekazywać środki do takiego banku, ale nie jako lokata na określony procent,tylko jako inwestycja w firmy które będą powstawały z pieniędzy zainwestowanych w ich rozwój.( Coś na zasadzie banków arabskich.) Każdy uczestnik takiego systemu będzie czerpał zyski z dywidendy osiąganej przez podmioty zaciągające kredyt inwestycyjny i każdy uczestnik będzie niejako właścicielem takiego banku. Tu zatrzymam się chwile by wyjaśnić że w kolejnych punktach zajmę się zniesieniem lichwy czyli oprocentowania w bankach oraz zlikwidowanie możliwości obrotu instrumentami finansowymi. (Nie będzie możliwości grania na kursach walut,spadkach wzrostach itp.) Narodowy Bank Polski będzie znacjonalizowany i tylko on będzie mógł wymieniać dewizy.Kurs walut będzie stały bez możliwości wpływania na ich kurs przez kapitał spekulacyjny. Wahania kursu będą określane przez rade polityki pieniężnej,Banki jakie pozostaną na rynku to jedynie banki inwestycyjne pożyczanie na % zostanie zakazane. Część druga emerytury będzie mogła być dziedziczona Dlaczego zaczynam od systemu emerytalnego? Bo uważam go za jeden z motorów napędowych Polskiej Gospodarki Jeśli użytkownik systemu emerytalnego będzie pośrednio (za pomocą systemu emerytalnego) udziałowcem np. firmy Owoc .produkującej soki z owoców to przy następnych zakupach będzie starał się kupować soki z firmy, której zysk pośrednio przyłoży się na jego zysk. Idąc dalej tym tokiem rozwój firmy Owoc wygeneruje nowe miejsca pracy co wpłynie na zmniejszenie bezrobocia.
Data rejestracji
8 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak