Równe traktowanie, równe szanse, solidarne państwo

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Wszyscy powinni mieć równe szanse i być tak samo traktowani bez względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, sprawność fizyczną i wyznanie.
Pełny opis
Wszyscy powinni mieć równe szanse i być tak samo traktowani przez prawo i przez instytucje państwowe, bez względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, sprawność fizyczną czy wyznanie. Liczyć się powinien w pierwszym rzędzie indywidualny człowiek, a nie jego płeć, wiek czy wyznanie. Osoby, które z różnych powodów (np. sieroctwo, choroba, niepełnosprawność) mają gorszy start lub trudniejsze życie, powinny móc liczyć na solidarne wsparcie, wyrównujące szanse.
Utworzono
4 lata temu
Ostatnia modyfikacja
2 lata temu
Tagi
Brak tagów przypisanych do tego postulatu