Podatek przychodowy – jedyna danina

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Jedyna przymusowa, a zarazem prosta składka na rzecz państwa wymagana od obywatela.
Pełny opis
Podatek przychodowy w wysokości 5% naliczany jest od każdego przychodu, a dla obcokrajowców dodaje się mnożnik odpowiedni do średnich zarobków w ich rodzimym kraju. Jest to jedyna danina na państwo i stawka jest identyczna na transakcje osoby prywatnej jak i firmy. Nie ma żadnej innej przymusowej opłaty ponad podatek przychodowy (jak akcyza, VAT, ubezpieczenia, itp.). Jest on pożytkowany na cele uzgodnione drogą Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (składka zdrowotna, albo emerytalna, żłobki, zabytki, abonament, płatny urlop macierzyński, itd.) – wszystkie wydatki państwa są jawne dla obywateli, obowiązuje całkowity zakaz zadłużania państwa. Od podatku zwolnione są wpływy na konto nieletniego dziecka od rodzica (kieszonkowe). Zwrot podatku (na koniec roku podatkowego) przysługuje od wypłaty udziałowców spółki (proporcjonalnie do czasu przez jaki nimi byli oraz ilości ich udziałów, a jeśli ulegała ona zmianie to wylicza się średnią roczną), czyli obejmuje każdego kto ma jakiekolwiek udziały, aby uniknąć podwójnego opodatkowania wynagrodzenia właścicieli. Całkowity zwrot podatku przysługuje temu (bądź tym, jeśli kilka osób ma taką samą ilość udziałów), od którego nikt nie ma więcej udziałów spółki (stąd ta ilość akcji wyznacza górną granicę zwrotu całkowitego), a każdemu z mniejszą ilością akcji przysługuje odpowiednio mniejszy zwrot podatku (np. gdy 2 osoby posiadają po 40% akcji, a trzecia 20%, to tym dwóm osobom przysługuje zwrot 100% podatku zapłaconego od ich wypłaty z tej spółki, a trzeciej 50%, jeśli natomiast 1000 osób posiada po 0,1% udziałów to wszyscy otrzymują całkowity zwrot podatku od swojej wypłat). Takie zwolnienie przysługuje tylko na jedną działalność w danym roku podatkowym – udziałowiec sam wybiera którą (jeśli prowadzi kilka), a poza tym nie ma innych ulg, zwolnień, ani wyjątków. Z powodu takiego samego opodatkowania przychodu osoby prywatnej i spółki, nie ma znaczenia do kogo, bądź czego, należy mienie i może być ono użytkowane dowolnie, również do celów osobistych. Stawka na towary na export równa jest wysokości podatku przychodowego, a na towary z importu wynosi 2–krotność podatku przychodowego. Próg podatkowy obliczany jest co roku, na podstawie kosztów życia (mediana z wysokości czynszu kawalerki z mediami, ekologicznego jedzenia najlepiej od miejscowych rolników, ubrań, przyborów czystości, komunikacji miejskiej, wczasów krajowych) i na nim oparta jest wysokość płacy minimalnej (minimalna stawka godzinowa równa jest progowi podatkowemu podzielonemu na roczną ilość godzin pracy w wymiarze pełnego etatu). Więcej szczegółów na 321my.wordpress.com/ustroj/
Utworzono
5 lat temu
Ostatnia modyfikacja
4 lata temu
Tagi
Podatek

Reprezentanci popierający ten postulat: