Uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Popieram plan uwłaszczenia Polaków na zasobach naturalnych (ziemia uprawna, lasy, zasoby wodne) i złożach surowców, przedstawiany przez inż. K. Tytko i OKOPZN
Pełny opis
Po przejęciu przez zagraniczny kapitał większości przedsiębiorstw przemysłowych, trwa obecnie proces przejmowania zasobów naturalnych i złóż surowców. Jest to grabież majątku będącego własnością Narodu Polskiego. Jego wartość to co najmniej 4,5 miliona złotych w przeliczeniu na osobę. Należy przywrócić konstytucyjny zapis, że te zasoby i bogactwa stanowią własność Narodu Polskiego, oraz dochody uzyskiwane z ich eksploatacji i wydobycia wypłacać jako dywidendę wszystkim uprawnionym. Jako przykład kraju, w którym zastosowano takie rozwiązanie, można wskazać Norwegię: https://youtu.be/tBPkc5cbyac https://www.facebook.com/okopzn/
Utworzono
3 lata temu
Ostatnia modyfikacja
7 miesięcy temu
Tagi
Polskie zasoby naturalne i złoża surowców Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Krzysztof Tytko

Reprezentanci popierający ten postulat: