Postulaty

Tytuł Poparcie Utworzono
Zasoby Narodowe

Zasoby Narodowe są w niezbywalnym zarządzie Suwerenów.

2 lata temu
Demokracja bezpośrednia

Praktyczna realizacja prawa zagwarantowanego w art.4 p.2 Konstytucji do bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród. Dotyczy to zwłaszcza władzy ustawodawczej

2 lata temu