Okręg nr 34 - Elbląg

Reprezentanci:

Mariusz Błachnio

Inżynier budownictwa. Pracownik Urzędu Gminy. Patriota i nacjonalista.

73%
8
3
 

Piotr Rydel

Bohater Małych Ojczyzn mieszkał w jednym z najbogatszych miast świata, ale wrócił do rodzinnej wsi i został rolnikiem. Dlaczego?

94%
16
1
 

Andrzej Jaanusz Zalewski

kierownik projektu CHFrankowcy w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych

83%
10
2
 

Postulaty:

Brak postulatów przypisanych do tego okręgu