Zasoby Narodowe

Okręg wyborczy
Okręg nr 23 - Rzeszów
Krótki opis
Zasoby Narodowe są w niezbywalnym zarządzie Suwerenów.
Pełny opis
*strong text*Zasoby wodne, geologiczne, przestrzeni powietrznej, flory i fauny zawsze pozostają chronionym dziedzictwem narodowym.
Utworzono
1 month ago
Ostatnia modyfikacja
2 weeks ago
Tagi
woda powietrze minerały flora faunaZasoby