Krzysztof Cieślak

100%
3
0

Okręg wyborczy
Okręg nr 4 - Bydgoszcz
Krótki opis
Rozdział Kościoła od Państwa oraz suwerenność naszego kraju, którą utraciliśmy
Pełny opis
Jestem za tym aby rozwiązać konkordat czyli oddzielić kościół od państwa, i zaraz wyjaśnię dla czego. Pozwala się na wieszanie krzyża oraz wieszanie obrazków świętych co jest wielkim grzechem bałwochwalstwa { drugie przykazanie mówi, że nie będziesz czynił żadnej rzeźby tego co wysoko w niebie, ani tego co głęboko pod wodą } a z kolei obraz np.: Czarnej Madonny { zwanej też królowa niebios -> link do artykułu [enter link description here](https://liksar.wordpress.com/2016/02/19/krolowa-niebios-demon-zwodzacy-od-zawsze/)} pochodzi z Pogaństwa i reprezentuje kult płodności co jest sprzeczne z ideą religii chrześcijańskiej, która miała podobno nawracać Pogan na chrześcijaństwo, czyli miała być niby lepszą religią niż wyszydzane przez katolików Pogaństwo, w rzeczywistości religia chrześcijańska jest pełna kłamstw i zapożyczeń z wierzeń i symboli Pogańskich. Kiedy ludzie to zrozumieją, że religia chrześcijańska opera się na zapożyczeniach wierzeń oraz symboli Pogańskich { Wielkanoc czyli " Jare Gody " w których skład wchodzą śmigus dyngus oraz malowanie pisanek, to w rzeczywistości rodzime Pogańskie-Słowiańskie tradycje-wierzenia z czasów przed-chrześcijańskich i nie mają one nic wspólnego z jakimś Jezusem } a nie jest żadnym słowem bożym, to łatwiej będzie rozwiązać konkordat, który został ratyfikowany przez Aleksandra Kwaśniewskiego z SLD. * - * Każdy z nas zna takie święto jak "Wigilia czyli Boże narodzenie" i każdy z nas jest przekonany, że to święto jest kościelne oraz religii chrześcijańskiej, niestety są to zmanipulowane informacje. W szkołach uczą nas, że to dzięki kościołowi i religii Chrześcijańskiej { która jest notabene odłamem Judiemu } zaistniał nasz kraj, a z nas Pogan-Słowian zrobiono ucywilizowanych ludzi dając nam łacińską kulturę, pismo, i wiarę w Żydowskiego Bożka. Od dziecka wmawia nam się, że Jezus, Boże Narodzenie, Betlejem i Ziemia Święta to Izrael. W podanym pod spodem linku, znajduje się artykuł z którego każdy się dowie, że tak w cale nie jest, i w taki oto sposób fałszuje się historię oraz okłamuje się Polaków-Słowian. * - * [enter link description here](http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/12/24/hej-koleda-koleda/) * - * Oto taki jeden z wielu przykładów zapożyczeń z wierzeń Pogańskich w religii Chrześcijańskiej czyli napis IHS, który można zobaczyć na witrażach, ołtarzach, obrusach, naczyniach liturgicznych, drzwiczkach do tabernakulum itp. Niestety okłamuje się ludzi wprowadzając ich w błąd twierdząc, że napis IHS jest po prostu łacińską transkrypcją skróconej greckiej wersji imienia Jezus. W grece imię Jezusa zapisane wersalikami wygląda tak: ΙΗΣΟΥΣ. Omawiany monogram to akronim, trzy litery imienia: pierwsza, druga i trzecia (lub ostatnia): ΙΗΣ. Greckie I – to jota, Η – to litera eta, czyli nasze E, natomiast Σ to sigma, która w łacińskim alfabecie ma odpowiednik S. W efekcie mamy IHS – jako zapowiadające całość imienia Jezusa po grecku. Małymi literami: Ιησούς, a wersalikami: ΙΗΣΟΥΣ. Inaczej mówiąc, jest to starożytna forma skrótowego zapisywania imienia Zbawiciela. W rzeczywistości napis IHS oznacza ISIS, HORUS, SET a więc są to imiona Pogańskich / Egipskich Bogów , tak oto religia chrześcijańska jest jednym wielkim oszustwem czyli zapożyczeniem Pogańskich wierzeń i symboli a nie żadnym słowem bożym. * - * Tak samo dekalog { 10 przykazań } też jest zapożyczeniem z Pogańskich - Egipskich wierzeń. Pierwotnie Dekalog jest zmodyfikowanym plagiatem religijnych wierzeń Egipcjan, gdzie większość przykazań znajdują się w "Księdze Umarłych" czyli są one opisane w 42 zaprzeczenia bogini Maat. 10 przykazań, zaczerpnięto bezpośrednio z Egipskiej "Księgi Zmarłych”. Co w Księdze Zmarłych napisano jako "Nie ukradłem" stało się "Nie kradnij," "Nie zabiłem" - "Nie zabijaj," "Nie skłamałem" - "Nie dawaj fałszywego świadectwa", itd. Tak oto kościół okłamuje ludzi, że religia chrześcijańska to słowo boże, a z kolei nie wiedza wiernych na temat wyznawanej przez siebie religii robi swoje. Tutaj pod spodem podaje link do pierwowzoru Dekalogu, kiedy ludzie to w końcu zrozumieją, że religia Chrześcijańska jest plagiatem - zapożyczeniem innych wierzeń to kościół może stracić autorytet oraz łatwiej będzie w tedy wypowiedzieć konkordat. Niestety większość Polaków jest zaślepiona autorytetem kościoła, który nie łączy ludzi, tylko ich dzieli tak jak to robi PIS. * - * [enter link description here](https://pl.wikipedia.org/wiki/42_zaprzeczenia_bogini_Maat) * - * Biblia na jakiej opiera się religia chrześcijańska jest bajkami wymyślonymi przez Żydów, co już jest jednym wielkim absurdem zaprzeczającym, tym katolickim bzdurom nauczanym w szkole, że nawracanie Pogan-Słowian na chrześcijaństwo to coś dobrego, bo dzięki temu zaistniał nasz kraj w 966 roku. Tutaj artykuł - "Pierwsze żydowskie kłamstwo: fabrykacja Starego Testamentu o tym, że Izraelici byli niewolnikami w Egipcie" pokazujący, że Biblia czy Stary Testament jest fałszerstwem Żydowskim, i jest to kolejny dowód na to jak historia naszego kraju jest gigantycznie zakłamana, a nam się wciska jakieś bzdury, że religia chrześcijańską jest jest naszą religią bo 966 r. * [enter link description here](http://ruch-obywatelski.com/wydarzenia-na-swiecie/pierwsze-zydowskie-klamstwo-fabrykacja-starego-testamentu-o-tym-ze-izraelici-byli-niewolnikami-w-egipcie/) - * Dla tego jestem za tym aby ze szkół czy miejsc publicznych usunąć obrazki świętych, czy krzyże, oraz jestem za tym aby usunąć ze szkoły lekcje religii, która ogłupia ludzi kłamstwami kościoła. Niestety dużo ludzi nie potrafi samodzielnie myśleć, tylko ślepo słuchają tak zwanych autorytetów czyli Historyków, Archeologów, Polityków oraz Księży. Cały problem polega na tym, że w naszym kraju kościół ma dużą władze i dla tego, że szkoły uczą ludzi bzdur, że to dzięki kościołowi i przyjęciu religii chrześcijańskiej { domniemany chrzest polski czyli ślub poganina z katoliczką } zaistniał nasz kraj. Niestety nie ma żadnych dowodów na chrzest Mieszka I. Są jedynie zapisy w różnych kronikach powstałych setki lat później, z których najstarszy pochodzi od Thietmara, który tworzył niemal wiek po domniemanym fakcie, i oprócz zachwalania Dobrawy nic konkretnego tam nie ma. Jedyne co jest to niepotwierdzona żadnymi faktami nadinterpretacja historyków, która jest podtrzymywana przez KK w formie niemal dogmatu. Nie było żadnego ślubu jakiegoś Mieszka z Dobrawą, i nie było żadnego chrztu polski bo nawet jeśli faktycznie Mieszko się ochrzcił to tylko on i jego dwór a nie cały kraj, chrzest polski to fikcja a nie żaden fakt udokumentowany. Przez to, że Kościół wpływa na edukację szkolną i polityków, to w ludziach utrwala się kłamstwa o jakimiś fikcyjnym chrzcie polski, i, że to dzięki kościołowi i religii chrześcijańskiej zaistniał nasz kraj w 966 roku, i dla tego też kościół ma taką władzę którą nadużywa. Najnowsze badania genetyczne udowodniły to ponad wszelką wątpliwość, że jesteśmy na swoich rdzennych terenach od co najmniej 10 000 lat { a nie jak to podają nielogiczne teorie z XIX wieku, które nadal obowiązują w szkolnych podręcznikach, że nasi przodkowie Słowianie nagle z nieba spadli w bagna prypeci miedzy V a VI wiekiem } oraz, że jesteśmy w prostej linii potokami starożytnych ludów zamieszkujących obecne tereny ziem polskich { nie było żadnych pustek osadniczych czy wymiany ludności jak takich absurdalnych tez każde się ludzi nauczać w szkołach po dziś dzień }, a nasz kraj dawno już tu był na długo przed tak zwanym ''domniemanym'' chrztem polski i nazwał się Lechia { Czeski Kosmas i Ruski Nestor pisali o Lechii 100 lat przed naszym Kadłubkiem } a nie żadna Polska, bo taką nazwę dopiero nasz kraj przyjął jak już to mówiłem w domniemanym chrzcie polski, który jest wysoce zmanipulowany a skala tej manipulacji jest tak ogromna, że Ci którzy nauczają wierzą w to i te wiarę wyuczoną przekazują dalej, i tak stworzona historia staje się faktem "kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą". Posiadam kroniki biskupów a w nich nic nie ma konkretnego na temat ''domniemanego'' chrztu polski, te kroniki można bez problemu zdobyć wysyłkowo. Ale nie chodzi oto w jaki sposób te kroniki można zdobyć, tylko chodzi oto, że ludzie jako społeczeństwo są zaślepieni autorytetami, i w tym tkwi cały problem bo nikt nie myśli samodzielnie. Każdy z nas od najmłodszych lat jest nauczany w szkole, że historia naszego kraju zaczyna się od 966 i chrztu Polski i, że Polacy są katolikami a religia chrześcijańska jest naszą religią bo 966. To są wszystko bzdury ponieważ jak już mówiłem wcześniej posiadam kroniki Polskich biskupów oraz kronikę Niemieckiego biskupa Thietmara z Merseburga opisującego historię wczesnego średniowiecza stanowiącą materiał źródłowy do historii wielu europejskich krajów m.in. Niemiec, Polski, Czech. Niestety nie znalazłem w żadnych kronikach dowodów na chrzest polski, jedyne co znalazłem to tylko to, że w kronice Niemieckiego biskupa Thietmara, znajduje się jedno zdanie odnośnie chrztu Polski czyli ślubu Mieszka z Dobrawą ; * - * ''pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego". * - * To zdanie jest z kroniki Niemieckiego biskupa Thietmara, który nas nienawidził i wychwalał pod niebiosa czeską Dobrawę, nie pisząc nic na temat samej uroczystości - ot po prostu z dupy kronikarz. Napisał co myślał a nie co wiedział. Poza tym takie "rewelacje" wg metodologii winny być potwierdzone z kilku równoległych źródeł, a tych nie ma. Ale historykom to w niczym nie przeszkadza aby ludzi w szkołach nauczać bzdur, że chrzest polski to fakt historyczny, a to z kolei przyczynia się do tego, że kościół ma tak dużą władzę w naszym kraju, a katolicy są ślepo zapatrzeni w autorytet kościoła oraz historyków. Proszę mi wybaczyć, że tak się rozpisałem, ale nie da się tego zagadnienia wyjaśnić w dwóch lub trzech zdaniach. Nie można budować silnego państwa na zakłamanej historii, która jest na dodatek nieprawdziwa, tylko jest zakłamaną narracją kościoła katolickiego, który na dodatek wykorzystuje władzę jaką posiada, do kupowania sobie ziem lub pałaców za jakieś śmieszne pieniądze, bo politycy naszego kraju współpracują z kościołem pomagając mu tą władze utrzymać. * - * Kościoła Katolickiego nie ruszył w Polsce nikt, jak gówna, którego nie rusza się, bo śmierdzi. Ani PiS, z odgniecionymi od klęczenia na różnych kościelnych posadzkach kolanami; ani PO, której były przewodniczący przed wyborami wziął ślub kościelny z żoną po 27 latach ślubu cywilnego; ani SLD, który doszedł do władzy z hasłami antyklerykalnymi na ustach. Kościół Katolicki w Irlandii, w Ameryce, w Australii wypłacił wielomilionowe odszkodowania ofiarom pedofilii. Co na to polski KK ?. Niech płaci ten, który skrzywdził, góra umywa ręce mimo to, że góra doskonale wie o tym, co robią na dole i skrzętnie ukrywa zbrodnie swoich funkcjonariuszy bo… to dzieci prowokują księży. Kościół Katolicki to pralnia brudnych pieniędzy. Polski KK nie podlega żadnym kontrolom finansowym. W Polsce funkcjonowała Komisja Majątkowa składająca się w połowie z przedstawicieli KK, którzy sami sobie przyznawali nieruchomości na kwotę miliardów złotych. Komisja przestała funkcjonować, kiedy zainteresowała się nią CBA. Skoro nie istnieje komisja, nie ma potrzeby się nią zajmować. Kościół nie płaci podatków. Abp Nycz przyznał kiedyś, że na tacę rocznie średnio Polacy dają ok 6 mld zł. Jest to kwota nieopodatkowana. A co z dochodami za pogrzeby, chrzty i śluby ?. Usługi nieopodatkowane. Kościół nie płaci również podatku od nieruchomości. Działalność gospodarcza związana z kultem również nie jest opodatkowana. Kościół to wielka szara strefa. Fundusz Kościelny – 120 mln zł w prezencie dla Kościoła. Świątynia Opatrzności Bożej – dziesiątki milionów z budżetu państwa. Ojczulek Tadzio z Torunia – kolejne miliony prosto z państwowej kabzy. Do tego ustawa o ziemi rolnej. Rolnik ziemi sprzedać nie może, Kościół jak najbardziej. Kościół Katolicki to wrzód na własnej, zaniedbanej dupie wyhodowany, wrzód, który trzeba wycisnąć, a jak się nie da, to wyciąć z chirurgiczną precyzją. Inaczej nas zeżre, jak każdy pasożyt. * - * Podam teraz dwa przykłady za pomocą artykułów, że kościół w cale nie jest żadnym przyjacielem Polski, tylko wrogiem, który kilka krotnie nas zdradził, dla tego trzeba oddzielić kościół od państwa oraz rozwiązać konkordat. * - * [enter link description here](http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/08/jak-watykan-zniszczyl-polske/?fbclid=IwAR11lUSOa_eWxUZcrEKsdtXEC9HAC7AD0Uvcg_NmcNhcBTrtU-CmNZxuh4g) * - * [enter link description here](https://bialczynski.pl/2016/05/20/polityka-watykanu-wobec-polski-1772-1939/?fbclid=IwAR3Y5S1L1A1vOteJRBYBA595b-ieejGMPB4DZJ4JFc6hDxOmYCOZD744amU) * - * W naszym kraju już nic prawie nie jest nasze czyli Polskie dzięki politykom bo już dawno nie jesteśmy suwerenni, ze wszystkich banków jakie są w naszym kraju, tylko dwa są tak naprawdę Polskie, my nic już nie eksportujemy bo wykończył nas zagraniczny rynek, jest pełno u nas dziadowskich marketów gdzie dzięki czemu kasa idzie do innych krajów a nie do naszego budżetu państwa. Kiedyś produkowaliśmy Polskie samochody, rowery sprzęt audio a teraz nic z tego nie pozostało. Nawet rolnictwo nasi pseudo-politycy doprowadzili do ruiny, gdzie rolnicy za swoje produkty dostają śmieszne pieniądze, a w marketach zamiast polskiej żywności to są sprowadzane zagranicy !. Zagraniczne koncerny czy firmy w naszym kraju mają lepsze przywileje niż sami Polscy przedsiębiorcy, ludzie którzy pracują fizycznie zarabiają jakieś śmieszne pieniądze, które są w ogóle nie adekwatne do dzisiejszych realiów. Takich mamy wspaniałych patriotów polityków w Sejmie, że głosowali za tym aby oddać nasze złoża naturalne w obce ręce, brak słów na to co się dzieje w naszym kraju. Czas coś w końcu z tym wszystkim zrobić bo dłużej tak nie może być.
Data rejestracji
3 lata temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym nie ufam: