Marcin Rosiński

60%
12 8

Krótki opis
Przedsiębiorca, chrześcijanin, zwolennik JOW. Polska to narud, Polska to my.
Pełny opis
Nazywam się [Marcin Rosiński](http://marcinrosinski.pl/). Uważam że Polska mój kraj powinna wspierać swoich obywateli a nie zmuszać ich do codziennej walki o przetrwanie w tym dziwnie skonstruowanym systemie. Przebywałem jakiś czas na emigracji gdzie też nie jest łatwo ale przynajmniej normalnie. Jestem patriotą ale jak dotąd nic nie zrobiłem dla swojego kraju poza płaceniem podatków. Mam nadzieje że będzie więcej takich inicjatyw społecznych jak ten serwis. W końcu Polska się obudzi i będzie wiodła prym wśród narodów świata. Ale do tego czasu każdy kto może musi się zebrać w garść i zrobić co się da aby wspólnie zbudować lepsze jutro. Najważniejszą rzeczą według mnie jest myślenie o Polsce jako o wspaniałym i potężnym narodzie. To myśl o dobrobycie Polski musi wzrastać w umysłach wszystkich Polaków. Program wyborczy - moje pomysły i poglądy **1 Reforma podatkowa.** **1 a Reforma podatku dochodowego:** PIT i CIT podatki od osób fizycznych i firm wynoszą ok 25% wpływów do budżetu. (Dane rok 2011) Nie da się z dnia na dzień zlikwidować tych podatków nie zastępując ich innymi albo nie obcinając wydatków. Dlatego moim pomysłem jest wprowadzenie podatku obrotowego na poziomie powiedzmy 3% wszystkich wpływów firmy czy osoby fizycznej. Firma która zarobi 10 000 000 płaci 300 000 podatku obrotowego. Nie może wyprowadzić zysków za granice bo nie może sobie nic odliczyć. Ktoś zarabia 10 000 zł płaci 300zł i jest sprawiedliwie. **1 b VAT** VAT celowo obniżył bym do 15%, jednak było by to możliwe jedynie przy jednoczesnej redukcji wydatków publicznych. **1 c Akcyza.** Podatek ten stosował bym jako podatek od zachowań niepożądanych w społeczeństwie. Brak akcyzy na paliwa wodorowe, stopniowa likwidacja akcyzy na paliwa pozostałe, wysoka akcyza na papierosy, alkohol, leki chemiczne i narkotyki oraz broń. **1d Podatek "bykowe",** Ten podatek funkcjonuje w wielu krajach, jego formy są różne, w Niemczech na przykład nie posiadając dzieci płacimy wyższe podatki bo automatycznie jesteśmy przerzuceni na wyższy pułap podatkowy. Podatek bardzo słuszny moim zdaniem tym bardziej przy obecnych problemach z demografią. **1 e ZUS** Informatyzacja ZUS do takiego poziomu żeby można było zredukować zatrudnienie od 50% obecnego poziomu. Płace w ZUS zamrożone. Stopniowy plan likwidacji emerytur państwowych do roku 2050. Przeliczenie płacy z okresu przed 1990 do realnych płac w gospodarce obecnie. Następnie zminimalizowanie wypłat emerytur do stanu wpływów do ZUS ze składek od przedsiębiorców i pracowników. Do roku 2050 brak emerytur z systemu państwowego. Stopniowe zmniejszanie a następnie likwidacja składki do ZUS i wycofanie się z publicznego systemu emerytalnego do 2050 roku. **2 Socjal** Całkowite nastawienie na wycofanie się z systemu państwa opiekuńczego do roku 2050. Likwidacja wszelkich świadczeń socjalnych do roku 2050. Zakłady opieki zdrowotnej: Przekształcenie opieki zdrowotnej na niepubliczną z tym że szpitale jako nieruchomości pozostają w rękach państwa a prywatny właściciel ma prawo dzierżawić szpital na preferencyjnych warunkach. Brak możliwości wyprzedawania polskiego majątku (nieruchomości szpitali) w ręce prywatnych właścicieli. Przychodnie całkowicie prywatne. Środki do pielęgnacji takie jak bandaże płatne w formie abonamentu taka jak w Wielkiej Brytanii **2b Szkoły:** Studia i szkoła średnia podobnie jak szpitale, prowadzenie przedsiębiorstwa (studiów i szkoły średniej) w rekach prywatnych, majątek czyli nieruchomości w rękach Państwa. Dotacje jedynie dla zdolnych uczniów. Zawodówki nastawione na praktykę, szkoły prywatne i przyzakładowe. Gimnazja (jeśli już muszą istnieć) w rękach prywatnych z dotacją państwa dla najzdolniejszych uczniów oraz dla biedniejszych rodzin. Podstawówka w rękach prywatnych z dotacją państwa dla najzdolniejszych uczniów oraz dla biedniejszych rodzin, nieruchomości w rękach Państwa Szkoła od 1 do 3 klasy (od 6 roku życia do 9 lat) Nauka pisania liczenia i obsługi komputera. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach Państwa Przedszkole. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach prywatnych. Żłobek. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach prywatnych. **3c Policja, Prokuratura, Sądownictwo.** Finansowana z budżetu państwa **3d Ratownictwo medyczna.** Finansowana z budżetu państwa za pomocą zwrotu kosztów, tam gdzie wchodzi bezpośrednie ratowanie życia. **3e Wojsko.** Finansowana z budżetu państwa Wojsko podzielone na 2 grupy: Defensywne 200 000 żołnierzy A Obrona terytorialna, wojsko 40 000 żołnierzy oraz organizacji paramilitarne 40 000 ludzi. B Wojsko obrony kraju, 120 000 zawodowych szeregowych i odpowiednia liczba oficerów i generałów. W armii duży nacisk na wojska specjalne, drony powietrzne, lądowe i wodne. Ofensywne Wojska zawodowe w liczbie 60 000 żołnierzy które funkcjonowały by jako armia najemna. Cała organizacja wynajmowała by żołnierzy dla innych armii jako najemników na całym świecie. Najemnik nie może walczyć przeciwko Polsce ani jej obywatelom ani działać w żaden sposób przeciw interesom polski. Przychody z działalności służyły by do finansowania armii ofensywnej i defensywnej. Duży nacisk na wojska specjalne. Obowiązkowe przeszkolenie dla każdego mężczyzny i kobiety z obsługi broni, zachowania podczas wojny i kataklizmów, samoobrony. Pierwsze szkolenie wojskowe w szkole na lekcjach przysposobienia obronnego. Każdy obywatel obowiązkowo musi posiadać broń złożoną w depozycie albo na specjalnych warunkach w domu. Egzamin z obronności kraju znajomości broni po skończeniu szkoły średniej lub szkoły zawodowej. Co roczne 1 dniowe szkolenie przypominające w dogodnym terminie dla obywatela - obowiązkowe. 2 tygodniowe szkolenie na poligonie nie obowiązkowe ale z możliwością wzięcia bezpłatnego urlopu w pracy. Program wprowadzenia rakiet balistycznych a następnie głowic wodorowych. Ilość zależna od możliwości finansowych. Nakaz zakupu sprzętu wojskowego produkowanego na terytorium Polski jeśli jest to możliwe jeśli nie to budowa fabryk za pomocą partnerstwa publiczno prywatnego. **3 Rolnictwo:** Sprzedaż ziemi jedynie dla rolników z unii ale jedynie dla osób fizycznych nie dla firm i instytucji spekulacyjnych. ** 4 Ekologia:** Zaprzestanie wprowadzania działań związanych z ograniczaniem emisji CO2. Restrykcje na inne gazy jak metan, siarczany i wiele innych których emisje należy kontrolować z powodu szkodliwości dla ludzi i środowiska. Lepiej posadzić las wokół fabryki niż zamykać fabrykę. CO2 jest źródłem pożywienia dla roślin w procesie fotosyntezy. Nacisk na odnawialne źródła energii i recykling. **5 Gospodarka** Państwo ma za zadanie najmniej ingerować w gospodarkę. W rekach państwa pozostają jedynie przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym czyli energetyczne, paliwowe i zbrojenia. **6 Infrastruktura** 6a Infrastruktura drogowa całkowicie finansowana z budżetu państwa, wprowadzenie jednolitych opłat za przejazd autostradą w których były by finansowane remonty i budowa nowych odcinków. **7 Używki:** Kawa, herbata, papierosy, alkohol, narkotyki. Na używki wymienione powyżej były nałożony dodatkowy podatek akcyzowy. ** 7a Narkotyki** Całkowita legalizacja marihuany oraz wszystkich narkotyków których używanie nie wiąże się z procesem chemicznego przetwarzania. Legalizacja używania, hodowania, sprzedaży marihuany na zasadach działalności rolnej i pozarolniczej ewidencjonowanej z akcyzą w wysokości 10zł za każdy gram produktu. Legalizacja wszystkich narkotyków naturalnych ale z nadzorem i rejestrem sprzedających producentów, kupujących i użytkowników. Produkcja i sprzedaż wymagała by licencji. **7b Wzrost akcyzy na Alkohol** oraz zaostrzenie kar za nielegalną sprzedaż i wytwarzanie. **7c Papierosy.** Wzrost akcyzy na tytoń i Papierosy oraz zaostrzenie kar za nielegalną sprzedaż i wytwarzanie. **8 Religia a państwo** W szkole nauczanie religii ale nie tylko katolickiej, w szkołach przedmiot wiedza o religiach świata. Odrębności państwa od kościoła ale z silnym naciskiem na przywiązanie kulturowe oraz na polską tradycję chrześcijańską. Kościół bez wsparcia finansowego ze strony Rządu ale z silną przychylnością i aprobatą w uznaniu chrześcijańskiej tradycji Polski. **9 Hymn** - zmiana na rotę albo inną patriotyczną pieść. Drugi hymn Bogurodzica. **10 Stolica **- Powrót stolicy do Krakowa oraz zaprzysiężenie prezydentów na Wawelu. **11 Godło **- Zmiana korony w godle na zamkniętą z krzyżem, wizerunek orła bardziej groźny tak jak w godle z przed rozbiorów. [Marcin Rosiński](http://marcinrosinski.pl/) CDN...
Data rejestracji
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta