Marcin Rosiński

59%
19
13

Okręg wyborczy
Okręg nr 21 - Opole
Krótki opis
Przedsiębiorca, chrześcijanin. Polska to obywatele, Polska to My.
Pełny opis
Program wyborczy – pomysły i poglądy Nazywam się Marcin Rosiński. Uważam że Polska powinna wspierać swoich obywateli a nie zmuszać ich do codziennej walki o przetrwanie w tym dziwnie skonstruowanym systemie. Jestem patriotą ale jak dotąd nic nie zrobiłem dla swojego kraju poza płaceniem podatków. Celem niejako założenia tej strony jest chęć podzielenia się moimi pomysłami na to jak powinno wyglądać państwo. Najważniejszą rzeczą według mnie jest myślenie o Polsce jako o wspaniałym i potężnym narodzie. To myśl o dobrobycie Polski musi być odciśnięta w umysłach wszystkich Polaków. Program wyborczy - moje pomysły i poglądy 1 Reforma podatkowa. 1 a Reforma podatku dochodowego: PIT i CIT podatki od osób fizycznych i firm wynoszą ok 25% wpływów do budżetu. (Dane rok 2011) Nie da się z dnia na dzień zlikwidować tych podatków nie zastępując ich innymi albo nie obcinając wydatków. Dlatego moim pomysłem jest wprowadzenie podatku obrotowego na poziomie powiedzmy 3% wszystkich wpływów firmy czy osoby fizycznej. Firma która zarabia 10 000 000 płaci 300 000 podatku obrotowego. Nie może wyprowadzić zysków za granicę bo nie może sobie nic odliczyć. Ktoś zarabia 10 000 zł płaci 300 zł i jest sprawiedliwie. Można by też było zastosować podatek od 1 do 5% dla różnych branż ale nadal byłby to bardzo prosty podatek. 1 b VAT VAT celowo obniżył bym do 15%, jednak byłoby to możliwe jedynie przy jednoczesnej redukcji wydatków publicznych. 1 c Akcyza. Podatek ten stosował bym jako podatek od zachowań niepożądanych w społeczeństwie. Brak akcyzy na paliwa wodorowe, stopniowa likwidacja akcyzy na paliwa pozostałe, wysoka akcyza na papierosy, alkohol, leki chemiczne, narkotyki oraz broń. 1d Podatek “bykowe”, Ten podatek funkcjonuje w wielu krajach, jego formy są różne, w Niemczech na przykład nie posiadając dzieci płacimy wyższe podatki bo automatycznie jesteśmy przerzuceni na wyższy pułap podatkowy. Podatek bardzo słuszny moim zdaniem tym bardziej przy obecnych problemach z demografią. Na pewno pomógłby w sfinansowaniu 500+ 1 e ZUS Informatyzacja ZUS do takiego poziomu żeby można było zredukować zatrudnienie od 50% obecnego poziomu. Płace w ZUS zamrożone. Stopniowy plan likwidacji emerytur państwowych do roku 2050. Rozliczanie płacy z okresu przed 1990 do realnych płac w gospodarce obecnie. Następnie zminimalizowanie wypłat emerytur do stanu wpływów do ZUS ze składek od przedsiębiorców i pracowników. Do roku 2050 brak emerytur z systemu państwowego. Stopniowe zmniejszanie a następnie likwidacja składki do ZUS i wycofanie się z publicznego systemu emerytalnego do 2050 roku. 1 f 500+ Dopłatę 500+ zamienił bym na podatek ujemny i stosował jako odliczenie od podatku tak jak jest to robione z kwotą wolną. Osoba posiadająca 1 dziecko miałby do odliczenia 500 zł z podatku miesięcznie niezależnie od dochodów. 2a Socjal Całkowite nastawienie na wycofanie się z systemu państwa opiekuńczego do roku 2050. Likwidacja wszelkich świadczeń socjalnych do roku 2050. Zakłady opieki zdrowotnej: Przekształcenie opieki zdrowotnej na niepubliczną z tym że szpitale jako nieruchomości pozostają w rękach państwa. Prywatny właściciel ma prawo dzierżawić szpital na preferencyjnych warunkach. Brak możliwości wyprzedawania polskiego majątku (nieruchomości szpitali) w ręce prywatnych właścicieli. Przychodnie całkowicie prywatne. Środki do pielęgnacji takie jak bandaże płatne w formie abonamentu taka jak w Wielkiej Brytanii 2b Szkoły: Studia i szkoła średnia podobnie jak szpitale, prowadzenie przedsiębiorstwa (studiów i szkoły średniej) w rękach prywatnych, majątek czyli nieruchomości w rękach Państwa. Dotacje jedynie dla zdolnych uczniów. Zawodówki nastawione na praktykę, szkoły prywatne i przyzakładowe. Gimnazja (jeśli już muszą istnieć) w rękach prywatnych z dotacją państwa dla najzdolniejszych uczniów oraz dla biedniejszych rodzin. Podstawówka w rękach prywatnych z dotacją państwa dla najzdolniejszych uczniów oraz dla biedniejszych rodzin, nieruchomości w rękach Państwa Szkoła od 1 do 3 klasy (od 6 roku życia do 9 lat) Nauka pisania liczenia i obsługi komputera. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach Państwa Przedszkole. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach prywatnych. Żłobek. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach prywatnych. 2c Policja, Prokuratura, Sądownictwo. Finansowana z budżetu państwa 2d Ratownictwo medyczna. Finansowana z budżetu państwa za pomocą zwrotu kosztów, tam gdzie wchodzi bezpośrednie ratowanie życia. 3e Wojsko. Finansowana z budżetu państwa Wojsko podzielone na 2 grupy: Defensywne 200 000 żołnierzy A Obrona terytorialna, wojsko 40 000 żołnierzy oraz organizacji paramilitarne 40 000 ludzi. B Wojsko obrony kraju, 120 000 zawodowych szeregowych i odpowiednia liczba oficerów i generałów. W armii duży nacisk na wojska specjalne, drony powietrzne, lądowe i wodne. Ofensywne Wojska zawodowe w liczbie 60 000 żołnierzy które funkcjonowałyby jako armia najemna. Cała organizacja wynajmowała by żołnierzy dla innych armii jako najemników na całym świecie. Najemnik nie może walczyć przeciwko Polsce ani jej obywatelom ani działać w żaden sposób przeciwko interesom polski. Przychody z działalności służyły by do finansowania armii ofensywnej i defensywnej. Duży nacisk na wojska specjalne. Obowiązkowe przeszkolenie dla każdego mężczyzny i kobiety z obsługi broni, zachowania podczas wojny i kataklizmów, samoobrony. Pierwsze szkolenie wojskowe w szkole na lekcjach przysposobienia obronnego. Każdy obywatel obowiązkowo musi posiadać broń złożoną w depozycie albo na specjalnych warunkach w domu. Egzamin z obronności kraju znajomości broni po skończeniu szkoły średniej lub szkoły zawodowej. Coroczne 1 dniowe szkolenie przypominające w dogodnym terminie dla obywatela – obowiązkowe. 2 tygodniowe szkolenie na poligonie nie obowiązkowe ale z możliwością wzięcia urlopu w pracy. Program wprowadzenia rakiet balistycznych a następnie głowic jądrowych. Ilość zależna od możliwości finansowych. Nakaz zakupu sprzętu wojskowego produkowanego na terytorium Polski jeśli jest to możliwe jeśli nie to budowa fabryk za pomocą partnerstwa publiczno prywatnego. 3 Rolnictwo: Sprzedaż ziemi jedynie dla rolników z unii ale jedynie dla osób fizycznych nie dla firm i instytucji spekulacyjnych. 4 Ekologia: Zaprzestanie wprowadzania działań związanych z ograniczaniem emisji CO2. Restrykcje na inne gazy jak metan, siarczany i wiele innych których emisje należy kontrolować z powodu szkodliwości dla ludzi i środowiska. Lepiej posadzić las wokół fabryki niż zamykać fabrykę. CO2 jest źródłem pożywienia dla roślin w procesie fotosyntezy. Nacisk na odnawialne źródła energii i recykling. 5 Gospodarka Państwo ma za zadanie najmniej ingerować w gospodarkę. W rękach państwa pozostają jedynie przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym czyli energetyczne, paliwowe i zbrojenia. 6 Infrastruktura 6a Infrastruktura drogowa całkowicie finansowana z budżetu państwa, wprowadzenie jednolitych opłat za przejazd autostradą w których byłyby finansowane remonty i budowa nowych odcinków. 7 Używki: Kawa, herbata, papierosy, alkohol, narkotyki. Na używki wymienione powyżej były nałożony dodatkowy podatek akcyzowy. 7a Narkotyki Całkowita legalizacja marihuany oraz wszystkich narkotyków których używanie nie wiąże się z procesem chemicznego przetwarzania. Legalizacja używania, hodowania, sprzedaży marihuany na zasadach działalności rolnej i pozarolniczej ewidencjonowanej z akcyzą w wysokości 10zł za każdy gram produktu. Legalizacja wszystkich narkotyków naturalnych ale z nadzorem i rejestrem sprzedających, producentów, kupujących i użytkowników. Produkcja i sprzedaż wymagałaby licencji. 7b Wzrost akcyzy na Alkohol oraz zaostrzenie kar za nielegalną sprzedaż i wytwarzanie. 7c Papierosy. Wzrost akcyzy na tytoń i papierosy oraz zaostrzenie kar za nielegalną sprzedaż i wytwarzanie. 8 Religia a państwo W szkole nauczanie religii ale nie tylko katolickiej, w szkołach przedmiot wiedza o religiach świata. Odrębności państwa od kościoła ale z silnym naciskiem na przywiązanie kulturowe oraz na polską tradycję chrześcijańską. 9 Hymn – zmiana na rotę albo inną patriotyczną pieśń. Drugi hymn Bogurodzica jak hymn historyczny. 10 Stolica - Powrót stolicy do Krakowa oraz zaprzysiężenie prezydentów na Wawelu. 11 Godło - Zmiana korony w godle na zamkniętą z krzyżem, wizerunek orła bardziej groźny tak jak w godle sprzed rozbiorów. 12 Husaria przed pałac - utworzenie reprezentacyjnej ciężkiej kawalerii na wzór XV wiecznej husarii. Podobny akcent widzimy w Wielkiej Brytanii w postaci Grenadierów. 13 Odbudowa tożsamości narodowej – odbudowa tożsamości narodowej na bazie polskiego bohaterstwa, od Słowian przez sukcesy husarii aż do bohaterów 2 wojny światowej, eskadry 303 czy też rotmistrza Pileckiego. Polacy na nowo muszą zrozumieć jakim wspaniałym narodem jesteśmy. [Marcin Rosiński](http://marcinrosinski.pl/)
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak