Więcej demokracji bezpośredniej -referendów

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Chodzi o doprowadzenie do rzeczywistego i pełnego korzystania z narzędzi demokracji bezpośredniej w Rzeczpospolitej Polskiej.
Pełny opis
- Powinien być katalog zagadnień stanowionego prawa, gdzie wymagane jest rozstrzygnięcie referendalne. - Referendum powinno być obligatoryjnie zwołane prazez Sejm, gdy uzbierana zostanie określona pula podpisów obywateli -za referendum. - Należy zlikwidować progi frekwencyjne w referendum, by zapobiec manipulacjom władzy przy referendum. - Veto ludowe -czyli referendalna możliwość unieważnienia ustawy Sejmowej, np. do 6 miesięcy po jej uchwaleniu. - Odwoływanie referendalne urzędników na zasadniczych stanowiskach w kraju. - Rozszerzenie uprawnień instytucji ławnika w sądach. - Nowoczesny system demokracji bezpośredniej via internet. Chodzi o powszechne narzędzie do głosowania dostępne dla każdego obywatela, dokonywanego z domu lub ze stanowiska komputerowego w urzędach. - Dobre zasady referendalne w skali krajowej i lokalnej, gminnej. Demokracja bezpośrednia powinna dopełniać demokrację -przez reprezentantów wg ordynacji większościowej. Popieram główne postulaty Stowarzyszenia Demokracja Bezpośrednia (m.in. tu są omówione te postulaty [http://youtu.be/n3-kKHUx0aA].
Utworzono
9 lat temu
Ostatnia modyfikacja
9 miesięcy temu
Tagi
Brak tagów przypisanych do tego postulatu