Zbigniew Gradowski

96%
64 3

Krótki opis
Zwolennik uczciwej Polski, JOW zniesienia immunitetu oraz prawnego rozliczania posłów z obietnic poprzez możliwość ich odwołania w trakcie trawania kadencji.
Pełny opis
Jestem zwolennikiem uczciwej Polski opierającej się na posłach wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych oraz prawnego rozliczania posłów z obietnic poprzez możliwość ich odwołania w trakcie trawania kadencji. Każdy poseł powinien podlegać takiemu samemu prawu, jak każdy obywatel Polski bez możliwości stosowania immunitetu poza Sejmem / Senatem. Wszystkie informacje dotyczące działalności posła, jego inicjatyw oraz dokładnych wydatków powinny być dostępne w internecie. Uważam, że istotne decyzje dla społeczeństwa i dla Państwa powinny być podejmowane w drodze referendum. Sejm powinien posiadać obowiązek ogłoszenia referendum w danej sprawie, kiedy taki wniosek, podpisany przez określoną liczbę osób, wpłynie do niego. Referenda powinny odbywać się co dwa lata (można byłoby również wykorzystać je do odwoływania posłów).
Data rejestracji
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak

Postulaty, które popieram: