Powel Kontny

83%
5
1

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Tłumacz dzieł Kima Michaels'a. http://gosciniec-dla-przyjaciol.simplesite.com/
Pełny opis
Moje postulaty: **W kwestii systemu monetarnego:** 1. Ilość pieniądza = wartości dóbr i usług na rynku Ilość pieniądza w obiegu musi odpowiadać aktualnie ustalonej wartości całkowitej ilości dóbr i usług w społeczeństwie. Należy ZLIKWIDOWAĆ pieniądz fiducjarny. 2. Politycy żadnego szczebla nie mogą wydawać więcej pieniędzy (po odłożeniu ich części dla stworzeniu buforu na pokrycie kosztów nieprzewidzianych, losowych zaszłości), niż wynoszą wpływy z podatków. **W kwestii stabilnego wzrostu gospodarczego:** 1. Rząd zaprzestaje wspierać pieniędzmi ludności upadające przedsiębiorstwa i instytucje. 2. Rząd wprowadza granice wzrostu przedsiębiorstw. 3. Rząd wprowadza regulacje rynku finansowego przejmując kontrolę nad instrumentami finansowymi zapobiegając zniszczeniu całego systemu ekonomicznego? 4. Utworzony zostaje, chroniony przez państwo i operujący bezodsetkowo, bank, który będzie własnością jego oszczędzających i pożyczających członków - w pierwszym etapie. W etapie drugim nastpuje całkowity zakaz pobierania odsetek od pożyczonyego kapitału. 5. Wprowadzony zostaje zakaz hazardowej gry oszczędnościami i planami emerytalnymi na giełdach papierów wartościowych, w funduszach hedgingowych i inwestycyjnych (w imię otrzymania czegoś za nic). Czytaj więcej w: 1. Zdrowy system monetarny https://www.facebook.com/notes/debe%C5%9Bciak/zdrowy-system-monetarny/930103377009074 2. Stabilny wzrost w gospodarce http://gosciniec-dla-przyjaciol.simplesite.com/425240160 **Moja osobista witryna:** http://gosciniec-dla-przyjaciol.simplesite.com/
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak