Uwaga! Lista postulatów służy do wyłonienia tego co nas łączy - a nie spisywania wszystkiego co nas dzieli. Dlatego lista będzie regularnie ograniczana do postulatów z największym poparciem - a reszta postulatów będzie regularnie z listy zdejmowana.

Postulaty zdjęte z listy można znaleźć TUTAJ - i te, które zdobędą odpowiednio duże poparcie, pojawią się oczywiście na liście postulatów, zastępując postulaty z końca listy, itd.

Postulaty zmian - popieraj te, które akceptujesz - szukamy tego co nas łączy
(Ta lista to "wylęgarnia pomysłów" lub jak kto woli: poczekalnia)

Tytuł Poparcie Utworzono
Zakaz wykonywania oprysków ludności (chemtrails)

Zakaz wykonywania samolotowych oprysków ludności określanych mianem chemtrails lub death-dumps.

Więcej demokracji bezpośredniej -referendów

Chodzi o doprowadzenie do rzeczywistego i pełnego korzystania z narzędzi demokracji bezpośredniej w Rzeczpospolitej Polskiej.

Likwidacja „dziury budżetowej”

Nie pozwólmy na to, żeby rządzący zadłużali nas systematycznie poprzez uchwalanie corocznych tzw „dziur budżetowych”.

Likwidacja skierowań do specjalistów

zmniejszenie zbędnej biurokracji.

Oddanie władzy samorządom.

Niech ludzie wybierają gminę, w której chcą zamieszkać, a nie co inni mają robić ze swoim życiem.

Przywrócenie tzw. "Ustawy Wilczka"

Zapisy "Ustawy Wilcza" jako jedyna i głowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Jawność wszelkich ustaleń oraz negocjacji

Koniec z rozmowami na szczeblu wagi państwowej "za zamkniętymi drzwiami"

Prezydent ma prawo pozbawienia odpraw, premii

by Prezydent jako głowa Państwa mógł anulować w każdym momencie odprawę, premię w instytucjach z udziałem finansowym Skarbu Państwa.

Równość wszystkich zgodnie z Konstytucją

Likwidacja wszystkich przywilejów, ulg, immunitetow i dotacji z budżetu państwa.

Niezbywalne Prawa Jednostki

Każdy człowiek sobie panem.

Opodatkowanie obcokrajowców

Opodatkowanie obcokrajowców którzy by pracowali w Polsce nie mając polskiego pochodzenia ani paszportu nawet 20% podatku dochodowego

Stop GMO

Zakaz GMO w Polsce

Polityk po spelnionych obietnicach wynagrodzony.

Wynagrodzenie polityk pobierze po spelnionych obietnicach wyborczych.

Na socjal trzeba zapracować

Każdy zdolny do pracy, kto otrzymuje pomoc finansową z budżetu Państwa, musi wypracować społecznie określoną ilość godzin w miesiącu

Pełna informatyzacja kraju

Zastapienie biurokratyzacji, prostym, kompletnym i otwartym systemem informatycznym

Zlikwidować bramki na autostradach

Problem korków na autostradach można rozwiązać przez wprowadzenie winiet.

Możliwość wstrzymania się od głosu w wyborach

W uczciwym głosowaniu wyborca powinien mieć możliwość powiedzenia że zaproponowana alternatywa wyborcza nie spełnia jego oczekiwań.

Stop wspieraniu Ukrainy!

Przestańmy bronić ukrainy, nie wspierajmy jej finansowo.

Leki dostępne bez recepty i koniec z refundacją

Tańsze leki i krótsze kolejki do przychodni.

Zgoda na przeniesienia służbowe żołnierzy

Nie częściej niż raz na trzy lata, żołnierz zawodowy może przenieść się do wybranej jednostki, jeśli tylko jej dowódca wyrazi na to zgodę.