Rafał Mossakowski

Okręg wyborczy
Okręg nr 19 - Warszawa
Krótki opis
Lider Centrum Edukacyjnego Powiśle w Warszawie, zaproponował Grzegorzowi Braunowi w dniu 10.11.2014 start w wyborach jako jeden z pomysłodawców tego startu
Pełny opis
Od ponad 30 lat działacz społeczny i tożsamościowy. Społecznik i Monarchista, Wolnościowiec i Tradycjonalista, Prawicowiec i Nacjonalista, Obrońca Życia i Konserwatysta, Państwowiec i KontrRewolucjonista. Jako AntySystemowiec i EuroSceptyk Rafał Mossakowski uważa, że trzeba jak najszybciej obalić chory System III i IV RP - Republiki Okrągłego Stołu będącej de facto PRL-bis a obecnie Państwem PO-PiS - czyli po prostu zlikwidować obecne - jak Mówi Klasyk: Kondominium Rosyjsko-Niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym. Polska Niepodległa i Suwerenna powinna opuścić Unię Europejską i budować na gruncie cywilizacji łacińskiej Europę Wolnych Narodów zaczynając od najbliższych nam Państw i Narodów Miedzymorza. Rafał Mossakowski to jeden z liderów warszawskiego katolicko-narodowego Środowiska Zagórnej w latach 80-tych XX wieku. Współorganizator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akademickiej w 1986 r. z okazji 50. Lecia Ślubowań Polskiej Młodzieży Akademickiej. W wyborach parlamentarnych 1993r. Zastępca Szefa Sztabu Wyborczego Unii Polityki Realnej. Jeden z założycieli wraz z prof. Jackiem Bartyzelem i dr. Krzysztofem Kawęckim Tradycjonalistyczno-Konserwatywnego Stowarzyszenia Prawica Narodowa w latach 90-tych. Z ramienia Prawicy Narodowej w ramach koalicji AWS Rafał Mossakowski startował do Sejmu RP w 1997r. a w 1998r. został radnym w dzielnicy Warszawa Żoliborz. Założyciel CEP - Centrum Edukacyjnego Powiśle w Warszawie. Rafał Mossakowski był organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych i społeczno - politycznych: wykładów, spotkań, debat, demonstracji, pakiet itp. Do nawjwiększych można zaliczyć np. demonstracje przeciwko homoTerrorowi i genderPropagandzie organizowane kilkukrotńie pod homoTęczą na pl. Zbawiciela w Warszawie. Jako Osoba mająca korzenie na Wileńszczyźnie - od wielu lat jako działacz organizacji kresowych jest zaangażowany w obronę Polaków na Kresach oraz polskiego dziedzictwa kulturowego a także upamiętnienia polskich walk i martyrologii ze szczególnym uwzględnieniem ofiar ukraińskiego ludobójstwa i litewskich czystek etnicznych dokonywanych na Polakach w latach 1939-47. Jako JudeoSceptyk organizował pod ambasadą Izraela demonstracje w obronie Strefy Gazy. Współpracuje z OKOP - powstałą z inicjatywy Jana Kobylańskiego Ogólnoświatową Konfederacją Organizacji Polskich a także zapoczątkowaną przez Wielkopolskich Patriotów - Konfederacją Narodową. Na spotkaniu grupy inicjatywnej 10.11.2014 - Rafał Mossakowski miał zaszczyt i przyjemność zaproponować Grzegorzowi Braunowi start w wyborach w 2015 r. - jako jeden z pomysłodawców startu Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich. W dniu 20.11.2014 - wraz z Grzegorzem Braunem i 10 innymi osobami został zatrzymany na 48 godzin w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej - swoim zaangażowaniem doprowadzając jednak do dymisji wszystkich członków PKW po sfałszowanych wyborach samorządowych. Skazany podobnie jak Grzegorz Braun przez Sąd za naruszenie miru domowego PKW. Następnie podczas Narodowej Pielgrzymki Kibiców na Jasnej Górze 10.01.2015 - Rafał Mossakowski to jeden z ogłaszających powstanie Społecznego Komitetu Poparcia Kandydatury Grzegorza Brauna na Prezydenta RP. Jeden z pomysłodawców, współorganizator i koordynator kampanii prezydenckiej i krajowy Pełnomocnik Wyborczy Grzegorza Brauna. Polecamy też fanPage CEP na Facebooku. Polecamy filmy: 1/ Spotkanie Centrum Edukacyjnego Powiśle z Grzegorzem Braunem prowadzone przez Rafała Mossakowskiego we wrześniu 2014r. 2/ Ogłoszenie na Jasnej Górze w styczniu 2015r. ukonstytuowania się Komitetu Poparcia Grzegorza Brauna. 3/ Rozmowa Grzegorza Brauna z Przemysławem Holocherem w listopadzie 2015r. na spotkaniu, na którym Rafał Mossakowski zaproponował Grzegorzowi Braunowi start w wyborach prezydenckich. 4/ Marzec 2015r. - Rafał Mossakowski jako Pełnomocnik Wyborczy Grzegorza Brauna ogłasza zakończenie liczenia w PKW podpisów poparcia dla Grzegorza Brauna. 5/ Spotkanie w CEP we wrześniu 2013r. z prof. Wolniewiczem i dr. Kawęckim dotyczące islamu i zagrożenia Multi-Kulti. 6/ Wieczór poetycki o Lwowie z udziałem Leszka Żebrowskiego zorganizowany przez CEP w grudniu 2013r. 7/ Spotkanie w CEP w lipcu 2013r. z Ewą Siemaszko na temat ukraińskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 8/ Wystąpienie Rafała Mossakowskiego na Ogólnopolskiej Konwencji Wyborczej Grzegorza Brauna w maju 2015r. w Warszawie. [![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/Kg2IvCh4lnM/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=Kg2IvCh4lnM "https://youtube.com/devicesupport") http://youtu.be/NupehGXrt48[![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/NupehGXrt48/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=NupehGXrt48 "https://youtube.com/devicesupport") http://youtu.be/H9voWJyyOEQ[![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/H9voWJyyOEQ/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=H9voWJyyOEQ "https://youtube.com/devicesupport") http://youtu.be/aDqdUow2Lp4[![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/aDqdUow2Lp4/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=aDqdUow2Lp4 "https://youtube.com/devicesupport") http://youtu.be/U9mn0f7wJyM[![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/U9mn0f7wJyM/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=U9mn0f7wJyM "https://youtube.com/devicesupport") http://youtu.be/6Z3N7Q3OTvo[![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/6Z3N7Q3OTvo/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=6Z3N7Q3OTvo "https://youtube.com/devicesupport") http://youtu.be/lpFbtVoaaAI[![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/lpFbtVoaaAI/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=lpFbtVoaaAI "https://youtube.com/devicesupport") https://m.youtube.com/watch?v=mDOkPjmeD_Y[![https://youtube.com/devicesupport](https://img.youtube.com/vi/mDOkPjmeD_Y/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=mDOkPjmeD_Y "https://youtube.com/devicesupport")
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta