Marcin Czechowicz

75%
6
2

Okręg wyborczy
Okręg nr 19 - Warszawa
Krótki opis
Polonijny kandydat z Irlandii. Główne postulaty: Irlandzki system głosowania STV / JOW, E-Voting, technologia Blockchain / FinTech / Smart Cities / Kryptowaluty
Pełny opis
W Polsce studiował Filologię Klasyczną (1997-1999) oraz Orientalną (2000-2004) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będąc na studiach w Krakowie aktywnie działał w Komisji Zagranicznej NZS UJ (www.nzs.uj.edu.pl), był Przedstawicielem Wydziału Filologicznego do Rady Samorządu Studentów UJ (http://www.samorzad.uj.edu.pl/) oraz Współzałożycielem i Wiceprezesem do spraw Pozyskiwania Funduszy oraz Skarbnikiem Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Kraków (www.aegee-krakow.pl) w latach 2000-2002. Był również przez szereg lat (2000-2004) Wiceprezesem oraz Skarbnikiem Studenckiego Koła Naukowego Orientalistów UJ (http://www.io.filg.uj.edu.pl/). W Irlandii mieszka już 15 lat (od roku wejścia Polski do UE - 2004) i miał tu kilka różnych prac w różnych sektorach, min. dla firmy prawniczej z centrum Dublina - Daniel Spring & Co. Solicitors, jako Law Clerk. Potem zajął się studiami szeroko pojętego Business’u, najpierw na Dublin Business School (www.dbs.ie) otrzymał Diploma in International Business Studies (2006-2007), potem na Pearse College (www.pearsecollege.ie) studiował Advanced Business Management (2009-2010), w roku 2015 ukończył 3-letnie studia licencjackie BA in Business Studies na National College of Ireland (www.ncirl.ie) i podjął studia magisterskie - Masters in Magnagement zmieniając potem na Postgraduate Diploma in FinTech (with Blockchain & Cybersecurity) również na National College of Ireland, które z sukcesem ukończył w roku 2018. W międzyczasie uzyskał również Postgraduate Certificate in Risk Management & Financial Analysis z Dublin Business School (2016). Ponadto aktywnie działał na rzecz Polonii w Irlandii, gdzie w roku 2010 współzałożył Forum Pomoc Bezrobotnym (http://jobseekersite.info/lang/pl/) oraz przez 2 lata (2010-11) współorganizował cykl darmowych szkoleń pod nazwą Warsztaty Pomocy Bezrobotnym wspólnie z Prezesem Jackiem Łaciną. Dzięki tej organizacji nawiązał współpracę z Wojciechem Wroną i jego Polskim Klubem Biznesu (http://polishclub.biz/), gdzie pomagał w organizacji i koordynacji polonijnych spotkań biznesowych. Podjął również współpracę z internetową gazetą polonijną Irlandia!E (www.irlandia.ie), gdzie piastował stanowisko Associate Editor i redagował artykuły na tematy irlandzkiej polityki, ekonomii, czy też szeroko pojętego biznesu oraz inne - związane z Irlandią, a skierowane do tutejszej Polonii. Obecnie założył i tworzy Facebook'ową stronę [„Polityka.ie”](https://facebook.com/Polityka.ie) , gdzie również zajmuje się informowaniem Polonii o ważnych sprawach w Polsce, w Irlandii, na Świecie oraz promocją Polski w Irlandii. Był również aktywnym członkiem dublińskiego Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (Irish-Polish Society www.irishpolishsociety.ie). Ponadto pomagał Prezesowi Polskiego Klubu Biznesu Wojciechowi Wronie w organizacji spotkania Ministra Imigracji Kanady Jason'a Kenney’a z irlandzką Polonią w roku 2012. W roku 2013 aktywnie działał na rzecz Kampanii Profrekfencyjnej „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”. Dwukrotnie - w roku 2014 oraz w roku 2019 kandydował w Wyborach Samorządowych w Irlandii jako [Niezależny Kandydat na Radnego Miasta Dublina](https://dublininquirer.com/projects/elections/2019-local/candidates/marcin-czechowicz) z okręgu Pembroke South-Dock (Dublin South-East Inner City) oraz Dublin North-Inner City. Było to kandydowanie w „Systemie Mieszanym STV” - zbliżonym do angielskiego „Systemu JOW”, który to system zdążył poznać już „od podszewki” - tak w teorii jak i w praktyce. Po ewentualnej wygranej miał zamiar skupić się głównie na pomocy w zakresie podniesienia poziomu edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych w swoim okręgu, a także na ułatwieniu dostępu do irlandzkiej edukacji dla obcokrajowców, a szczególnie dla irlandzkiej Polonii. Ponadto w majowych wyborach 2019 jego postulaty rozszerzyły się również o wdrożenie rozwiązań opartych o technologię Blockchain, FinTech, Smart Cities, Electric Scooters etc. Miał również zamiar reprezentować Polonię ze swego okręgu w Radzie Miasta Dublina. Jako kandydat Polonijny z zagranicy może jedynie kandydować i głosować w Okręgu nr 19 - Warszawa i dlatego zgłosił swoją kandydaturę właśnie w tym Okręgu Wyborczym licząc na przychylne głosy Polonii tak z Irlandii, jak i z UK oraz z USA, Kanady, Australii i innych większych skupisk Polonii na Świecie. Jego główne postulaty to: 1. Wprowadzenie w systemie zarządzania organami państwowymi rozwiązań opartych o technologię Blockchaina – FinTech, E-Voting, InsurTech, RegTech a także docelowo Narodową Kryptowalutę! 2. Zarządzanie miastami oparte o rozwiązania typu „Smart Cities”! 3. Więcej elektrycznych hulajnóg, autobusów, samochodów wynajmowanych za pośrednictwem technologii Blockchain – Decentralised Applications (dApps)! 4. Proste i niskie podatki na wzór irlandzkich z kwotą wolną od opodatkownia na poziomie poselskim (30,000 zł) dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla „wybrańców”! 5. Zmiana ordynacji wyborczej na „System JOW” lub „Mieszany” – taki jak w Irlandii (STV) / podobny do JOW z UK, żeby każdy obywatel miał bierne prawo wyborcze!
Data rejestracji
4 lata temu
Tagi reprezentanta
Marcin Czechowicz Czechowicz Kandydat Polonijny Kandydat z Irlandii System JOW System STV FinTech InsurTech RegTech Kryptowaluty Smart Cities blockchain smart city