Roman Klimczyk

91%
21
2

Okręg wyborczy
Okręg nr 9 - Łódź
Krótki opis
Oparty na realiach biznesu działacz społeczny, analityk i strateg, o bardzo dużej umiejętności rozwiązywania problemów, organizator, logistyk.
Pełny opis
Działania w organizacjach takich jak http:/sgdw.pl , http:/www.koreus.pl, współtworzenie i wspieranie działań Fundacji "Leśny Gród" www.lesnygrod.info, inicjowanie oddolnych inicjatyw Demokracji Bezpośredniej, udział w projekcie Aktywni Demokraci i wspieranie projektu SDD ([System Dyskusyjno Decyzyjny](/http://sgdw.pl/system-ad)), Działania w ramach koncepcji WSW ([Wielostronna Sieć Współpracy](http://koreus.pl/blog/kategoria/155-konsolidowanie-dzialan-organizacji-i-ugrupowan-przez-aktywacje-projektu-wsw)), i wiele innych. Prowadzę działalność biznesową, zajmując się serwisami technicznymi związanymi z obsługą techniczną budynków, w ramach potrzeb również informatyką, produkcją i sprzedażą ekologicznych produktów spożywczych, organizowaniem projektów pro zdrowotnych jak projekty leczniczych głodówek organizowanych na Filipinach, w Kambodży ( https://wyprawy.ekovitaren.pl). Z moimi poglądami można się też zapoznać z blogu http://klroman/neon24.pl . Bardzo ważne są dla mnie właśnie kwestie zdrowia, skutecznej medycyny i służby zdrowia, ekologia i systemowe rozwiązania działań pro ekologicznych. Na chwilę obecną nie wypisałem postulatów które popieram, ponieważ uważam że popieranie takich ogólników nie ma sensu - diabeł tkwi w szczegółach, bez ich doprecyzowania ciężko wyrazić wsparcie konkretnych rozwiązań. Niemal wszystkie są mi bliskie :) Tu wyraziłem swoje opinie na temat strategi i taktyki działań - od ok.26minuty do 36 minuty - [![Dyskusja i odczytanie apelu do Polaków - I Forum Demokracji Bezpośredniej.](https://img.youtube.com/vi/OdTSgFdf3Bk/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=OdTSgFdf3Bk "Dyskusja i odczytanie apelu do Polaków - I Forum Demokracji Bezpośredniej.") Moje wcześniejsze wystąpienie we Wrocławiu: [![Narada środowisk niezależnych - Wrocław - 28-29.X.2017. Następne wypowiedzi oraz zakończenie dnia.](https://img.youtube.com/vi/-cJsqcGSC2E/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=-cJsqcGSC2E "Narada środowisk niezależnych - Wrocław - 28-29.X.2017. Następne wypowiedzi oraz zakończenie dnia.") Moje poglądy na temat kooperacji i współpracy we wspólnym wystąpieniu z Danielem Cankow-em w dwóch częściach, obie ciekawe :): [![wspolpraca czesc1 Daniel i Roman LG](https://img.youtube.com/vi/mZaZ0WjPxzE/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=mZaZ0WjPxzE "wspolpraca czesc1 Daniel i Roman LG") [![Współpraca część 2 Daniel Cankow i Roman Klimczyk - poziom energetyczny LG](https://img.youtube.com/vi/nJZ4C6_9JEw/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=nJZ4C6_9JEw "Współpraca część 2 Daniel Cankow i Roman Klimczyk - poziom energetyczny LG")
Data rejestracji
5 lat temu
Tagi reprezentanta
Roman Klimczyk